Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 19 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

Tŷ teras Fictoraidd, (heb ei ddodrefnu) wedi'i leoli'n ardderchog yn Grangetown, o fewn 15 munud o gerdded i ganol y ddinas a Bae Caerdydd ar gael i'w rhenti.

Tŷ i'w rentu ger Aberaeron

Bwthyn 2/3 ystafell wely tua milltir o Aberaeron. Golygfeydd hyfryd i lawr dros Ddyffryn Aeron a Bae Ceredigion. Wedi ei adnewyddu'n llwyr. Dim anifeiliaid anwes.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01545 570 797 (ar ôl 6pm).

Teledu 37" HD 'Ready' LCD

Teledu Toshiba Regza 37RV635D 37" HD “Ready” LCD

Ty Teras 3 llofft i'w rentu yn Canton
3 llofft, Stafell folchi newydd sbon, Cegin Newydd, Lolfa, Stafell fwyta a gardd hefo sied.
£700 y mis.
Cysylltwch hefo: Ffion Jones - 07887642067
(ar gael mewn 4 wythnos)

Ty ar werth yn Grangetown, Caerdydd

Gelli ei brynu £5,000 yn rhatach yn uniongyrchol drwyddom ni - £130,000. Dim tsiaen, awyrgylch hyfryd, stryd dawel ynghanol bwrlwm y Brifddinas (Llanmaes St ger Parc Grange, Y Bae a'r pentref chwaraeon newydd).

Ty ar werth

Ty 3 ystafell wely ar werth ar ystâd ddymunol yng Nghomins Coch, 2 filltir o Aberystwyth.


Ty modern i'w rentu ar gyrion Aberystwyth. 2 ystafell wely, cegin newydd sbon, lolfa, bathwm, gardd a lle parcio. Addas i gwpwl ifanc. Mae modd cerdded i ganol y dref mewn deg munud. Ar gael o fis Mehefin 2012. £600 y mis. Cysylltwch 07854 680410

Ty 3 Ystafell Wely i'w Renti yn Felinfach, Ceredigion

Ty 3 Ystafell Wely i'w Renti.
Wedi ei leoli yn Felinfach, Ceredigion.
Cyflwr da.

Tua 3 blwydd oed. Mewn cyflwr ardderchog.
£195
01267 253 496
Ardal Caerfyrddin