Tŷ i'w rentu ger Aberaeron

Trosolwg

Disgrifiad

Bwthyn 2/3 ystafell wely tua milltir o Aberaeron. Golygfeydd hyfryd i lawr dros Ddyffryn Aeron a Bae Ceredigion. Wedi ei adnewyddu'n llwyr. Dim anifeiliaid anwes. Am fwy o fanylion ffoniwch 01545 570 797 (ar ôl 6pm).