Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ann Catrin yn derbyn cymrodoriaeth ym...

17/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Y cerflunydd a gwneuthurwr gemwaith o ogledd Cymru, Ann Catrin Evans oedd y cyntaf o 10 i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod seremonïau graddio Prifysgol Bangor eleni.

darllenwch mwy

Rhaid ehangu rhaglen cyllid cyfalaf a...

16/07/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae angen i Lywodraeth Cymru ehangu’n sylweddol eu rhaglen cyllid cyfalaf i fuddsoddi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, yn ôl mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Llwyddiant i gerddorion a chantorion ...

16/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe u’n wythnos o gystadlu i gerddorion a chantorion ifanc ledled Sir Gaerfyrddin gyda Cherddorfa Jazz Ieuenctid y Sir a Chôr Merched Sir Gâr yn cystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol Cystadleuaeth Gŵyl Genedlaethol Music for Youth.

darllenwch mwy

Wythnos o drafodaethau pwysig i ddod ...

16/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Undeb Amaethwyr Cymru yn trafod y pynciau llosg sy'n wynebu'r diwydiant ffermio yng Nghymru yn Sioe Frenhinol Cymru 2018 yr wythnos nesaf trwy gynnal cyfres o seminarau a grwpiau trafod.

darllenwch mwy