Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cynllun i drawsnewid hen neuadd farch...

20/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae hen neuadd y farchnad yn Llandeilo, sy'n adfail ar hyn o bryd, i'w drawsnewid yn ganolfan wledig ar gyfer cyflogaeth a digwyddiadau, gan greu hyd at 45 o swyddi newydd yn y dref.

darllenwch mwy

Treialu technoleg sy'n helpu'r rhai s...

20/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ffordd newydd o ddefnyddio technoleg i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia yn cael ei threialu am y tro cyntaf yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, ger Caernarfon.

darllenwch mwy

Dim pwynt cael polisi newydd heb ei w...

20/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

O flaen dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol yfory ar ddyfodol ysgolion gwledig, mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud wrth yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams nad oes pwynt mewn cyhoeddi côd newydd gyda rhagdyb o blaid ysgolion gwledig os gall Awdurdodau Lleol ei anwybyddu.

darllenwch mwy

Siopa Nadolig, cerddoriaeth a mwy yn ...

19/11/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dewch draw i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth nos Iau, Rhagfyr 6ed ble bydd cyfle i siopa, mwynhau gwledd o weithgareddau, bwyta a gwrando ar lais unigryw’r gantores Alys Williams.

darllenwch mwy