Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Selsig safonol o Ben Llŷn yn dod i'r ...

19/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd bwyty unnos yng nghanol Caerdydd yn ymddangos am ddiwrnod yn unig yn darparu cŵn poeth moethus am ddim gan gwmni Oinc Oinc o Ben Llŷn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi £51 miliwn i gefnogi addysg ...

19/09/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi croesawu cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru i wario £51 miliwn ar hybu addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Diogelu safleoedd hanesyddol sydd dan...

19/09/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae grŵp o arbenigwyr sy’n rhoi cyngor ar sut i ddiogelu rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf eiconig Cymru sydd dan fygythiad o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd yn chwilio adborth.

darllenwch mwy

Cynnal Ffair Cymraeg yn y Gweithle cy...

18/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd ffair gyntaf i hybu Cymraeg yn y Gweithle yn cael ei gynnal yng Ngheredigion i annog a chefnogi busnesau sydd am gynyddu eu darpariaeth ddwyieithog yn eu gwaith bob dydd.

darllenwch mwy