Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Galw i sgrapio cynlluniau i ddiddymu ...

18/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i ollwng y cynllun i ddiddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, wrth ymateb i gyhoeddiad ar fesur y Gymraeg.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dogfennu merched ar hy...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Amgueddfa Ceredigion y mis yma yn arddangos gwaith celf gan y peintiwr portreadau Seren Morgan Jones, sy’n wreiddiol o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Trafod cydweithio rhwng Prifysgol Ban...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd unigolion sydd yn gweithio yn y diwydiannau creadigol ledled y gogledd yn dod ynghyd ag arbenigwyr o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor ddydd Gwener yma ar gyfer Tu Hwnt i’r Ffiniau, sy’n weithdy newydd ar gyfer y ddwy garfan.

darllenwch mwy

Cam ymlaen cynaladwy i'r diwydiant am...

17/01/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cynnal digwyddiad cam-YMLAEN yn Aberystwyth ddiwedd y mis i annog cynaladwyedd ymhlith amaethwyr.

darllenwch mwy