Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dathlu bywyd yr artist Kyffin William...

19/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd Oriel Môn yn Llangefni yn cymryd rhan mewn blwyddyn o ddathliadau er mwyn coffau bywyd a gwaith y diweddar Kyffin Williams, un o arlunwyr mwyaf adanbyddus Cymru ac a fyddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed ar y 9fed o Fai, 2018.

darllenwch mwy

Datgloi hanes cuddiedig y Rhyfel Mawr

19/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru angen eich cefnogaeth gyda phrosiect newydd fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn fyw i bobl Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

Cynllun Gwynedd Ddigidol ar y rhestr fer

19/01/2018
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Gwynedd Ddigidol sy’n helpu ceisio gwella mynediad at y rhyngrwyd i drigolion a busnesau lleol, wedi cael ei gynnwys ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Galw i sgrapio cynlluniau i ddiddymu ...

18/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i ollwng y cynllun i ddiddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, wrth ymateb i gyhoeddiad ar fesur y Gymraeg.

darllenwch mwy