Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 39 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Mudiad yn croesawu buddugoliaeth i ad...

19/06/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir y Fflint heddiw i beidio â bwrw ymlaen gyda chynnig i ddiddymu cludiant am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y Sir.

darllenwch mwy

Diogelu dyfodol Afon Eden yn Eryri

19/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi sicrhau gwell dyfodol i’r Afon Eden, diolch i grant hael gan Lywodraeth Cymru a brwdfrydedd tirfeddianwyr lleol.

darllenwch mwy

Dathlu deucanmlwyddiant ers i'r cenha...

19/06/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Daeth cynrycholaeth o Fadagascar i gyfarfod aelodau Cyngor Sir Ceredigion yn ddiweddar fel rhan o ddathliadau y cafodd eu cynnal yng Ngheredigion i ddathlu deucanmlwyddiant o’r cenhadon cyntaf a deithiodd o ardal Aberaeron i Fadagascar.

darllenwch mwy

Cynllun cerdd Te yn y Grug

18/06/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda llai na mis cyn Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion prosiect cyffrous a fydd yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf, wrth i’r ardal baratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod ym mis Awst 2019.

darllenwch mwy

Apêl gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar by...

18/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bysgotwyr yng Nghymru helpu i warchod stociau pysgod trwy gytuno’n wirfoddol i ryddhau’r holl eogiaid a mwy o’r brithyllod môr a gaiff eu dal ganddynt yn 2018.

darllenwch mwy

Galw i atal diddymu cludiant am ddim ...

18/06/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi galw ar Gyngor Sir y Fflint i wrthod cynigion i ddiddymu cludiant am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y Sir.

darllenwch mwy

Trysorau Japaneaidd i'w gweld yn Amgu...

15/06/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd dros yr haf eleni yn cael y cyfle i weld arddangosfa sylweddol ar Japan, gyda thrysorau nas gwelwyd erioed o'r blaen yng Ngwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Chwilio am gofnodion o bysgod prin yn...

15/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl am help i gofnodi pysgod prin sydd i’w cael yn afonydd Cymru.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwr yng Ngwynedd yn dod i'r ...

15/06/2018
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae un o wirfoddolwyr cynllun Gwynedd Ddigidol wedi ennill gwobr yn y categori ‘Gwirfoddolwr Digidol’ yng ngwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru 2018.

darllenwch mwy

Dathliad o ddysgu awyr agored ym Mhenfro

14/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden

Cynhaliodd Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro ddathliad o ddysgu awyr agored ar Stad Ystagbwll yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fis Mai i nodi’r Diwrnod Dosbarthiadau Gwag Rhyngwladol.

darllenwch mwy