Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 46 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Ar drothwy uchafbwynt y calendr amaet...

20/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd uchafbwynt y calendr amaethyddol yn dychwelyd yr wythnos nesaf wrth i S4C ddarlledu yn ddyddiol o'r Sioe Fawr yn Llanelwedd unwaith yn rhagor gyda enwau cyfarwydd yn dilyn yr hynt a'r helynt o Faes y Sioe.

darllenwch mwy

Y delynores Llio Rhydderch yn derbyn ...

20/07/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Cafodd y delynores enwog ac uchel ei pharch, Llio Rhydderch, ei hanrhydeddu’n ddiweddar gyda Chymrodoriaeth gan Brifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Carafan llawn gweithgareddau yn dod i...

20/07/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd y sinema mewn carafán theatr yn ymddangos ar y Prom yn Aberystwyth yn ystod prynhawniau Sadwrn yn ystod yr haf.

darllenwch mwy

Gobaith newydd i'r wiwer goch

19/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith i roi hwb i boblogaethau gwiwerod coch yng Ngogledd Cymru yn llwyddo wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru ffilmio gwiwer ifanc.

darllenwch mwy

Ystafell de newydd wedi agor yng Ngha...

19/07/2018
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ystafell de ag enw sy'n dwyn ysbrydoliaeth gan un o gymeriadau hanesyddol mwyaf lliwgar Cymru wedi agor mewn pryd ar gyfer gwyliau'r ysgol ar safle nodedig Castell a Melin Heli Caeriw, Sir Benfro.

darllenwch mwy

Gradd er anrhydedd i'r actores Sue Jo...

19/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Cyflwynwyd Gradd Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth i’r actores, cantores a chyn faer Aberystwyth, Sue Jones-Davies.

darllenwch mwy

Cawr y diwydiant cyfryngau yn derbyn ...

18/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r darlledydd profiadol a ffigwr arloesol yn y cyfryngau yng Nghymru, Euryn Ogwen Williams, wedi cael ei anrhydeddu’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth i gydnabod ei gyfraniad i fywyd diwylliannol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian i adnewyddu adeilad ha...

18/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £409,000 i adnewyddu Neuadd Llechwen, sy’n adeilad hanesyddol ger Pontypridd.

darllenwch mwy

Bardd a dramodydd yn derbyn Cymrodori...

18/07/2018
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r bardd a dramodydd uchel ei bri, Menna Elfyn, wedi’i hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Beirniadu Llywodraeth Cymru am wastra...

17/07/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am ‘wastraffu amser ar yr ymdrech i wanhau hawliau pobl i'r iaith’.

darllenwch mwy