Dechreuad da i Wythnos Tafwyl

14/07/2014

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Ffair Tafwyl 2014

Yn Gastell Caerdydd ar ddydd Sadwrn croesawodd y brifddinas Tafwyl eleni eto gydag un o’r uchafbwyntiau'r wythnos, Ffair Tafwyl. Gyda cherddoriaeth, chwaraeon, celf, coginio, stondinau, cynnyrch lleol, sesiynau llenyddol a llawer mwy roedd yna rywbeth i’r teulu oll i fwynhau a fe ddaeth dros 16,500 o bobl allan i gefnogi y digwyddiad. 

 

Mae’r wythnos yn parhau gyda gweithgareddau ar draws y ddinas yn cynnwys Clonc yn y Cwtsh gyda Heather Jones, Bore Coffi i ddysgwyr, Noson Gomedi, Helfa Drysor a Chystadleuaeth Golff. Felly manteisiwch ar y cyfle i fwynhau llu o weithgareddau. 

 

Darllenwch ymlaen i weld rhai o luniau, fideos a negeseuon y diwrnod mawr.