Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 512 cofnodion | Tudalen 1 o 52

Grant i brosiect ymchwil yn astudio h...

23/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn £10,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i weithio gyda chymunedau yn Nyffryn Ogwen yng Ngwynedd i edrych ar fywydau a phrofiadau'r cenedlaethau hynny o bobl a fu'n byw a gweithio ar ystâd y Penrhyn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Taith yn cryfhau’r cysylltiad rhwng C...

23/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn adeiladu ar y cysylltiad hir-dymor rhwng Aberystwyth a thref Yosano yn Japan pan fyddant yn ymweld yn ddiweddarach yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Mynediad i'r We yng Ngwynedd

22/01/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gan grwpiau cymunedol ledled y sir allai elwa o gynllun i wella mynediad at gyfrifiaduron a’r we.

darllenwch mwy

Datgloi hanes cuddiedig y Rhyfel Mawr

19/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru angen eich cefnogaeth gyda phrosiect newydd fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn fyw i bobl Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dogfennu merched ar hy...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Amgueddfa Ceredigion y mis yma yn arddangos gwaith celf gan y peintiwr portreadau Seren Morgan Jones, sy’n wreiddiol o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Trafod cydweithio rhwng Prifysgol Ban...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd unigolion sydd yn gweithio yn y diwydiannau creadigol ledled y gogledd yn dod ynghyd ag arbenigwyr o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor ddydd Gwener yma ar gyfer Tu Hwnt i’r Ffiniau, sy’n weithdy newydd ar gyfer y ddwy garfan.

darllenwch mwy

Cam ymlaen cynaladwy i'r diwydiant am...

17/01/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cynnal digwyddiad cam-YMLAEN yn Aberystwyth ddiwedd y mis i annog cynaladwyedd ymhlith amaethwyr.

darllenwch mwy

Ailagor llwybr troed cyhoeddus ar ôl ...

12/01/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae llwybr troed cyhoeddus sydd wedi bod ar gau ers 1957 bellach wedi cael ei adfer, diolch i waith a wnaed gan South Hook LNG fel rhan o gytundeb gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Gweithdy Sushi cyntaf y Cofis

11/01/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Fel rhan o’r ymgyrch i godi arian at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 bydd Gweithdy bwyd Sushi gyda Phil McGrath yn cael ei gynnal yng Nghaffi Te a Cofi Caernarfon ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Beirniadu penodiad prif weithredwr di...

11/01/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu penderfyniad Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru i benodi prif weithredwr di-Gymraeg i olynu Gareth Pierce.

darllenwch mwy