Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 780 cofnodion | Tudalen 1 o 78

Mudiad iaith yn mynnu bod cynllun gof...

19/12/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams i bwysleisio bod rhaid i’r cynllun newydd o gynnig 30 awr o ofal plant gefnogi nod y Llywodraeth i greu miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr i fabiwysiadu technega...

17/12/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth yn lansio partneriaeth newydd gyda Choleg Cambria Llysfasi, gyda’r nod o annog amaethwyr yng Nghymru a thu hwnt i ymgorffori arloesedd blaengar ar eu ffermydd.

darllenwch mwy

Ymchwilio i lygredd golau arfordirol ...

14/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Ydych chi erioed wedi meddwl sut y gall llygredd golau yn ein trefi arfordirol effeithio efallai ar greaduriaid y môr? Mae Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn arwain ar brosiect ymchwil i edrych ymhellach ar yr effeithiau i fywyd morol.

darllenwch mwy

Plant ysgolion cynradd ym Mhenfro yn ...

14/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fynychu diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn croesawu fod y...

13/12/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r rôl newydd fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Llywodraeth Cymru a fydd bellach yn eistedd o fewn cabinet y Prif Weinidog newydd Mark Drakeford.

darllenwch mwy

Galw am warchod darpariaeth addysg Gy...

13/12/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr sy’n cynrychioli rhieni ym Mhontypridd yn galw ar Gyngor Sir Rhondda Cynon Taf i ailystyried eu cynlluniau ar gyfer ad-drefnu addysg Gymraeg ym Mhontypridd.

darllenwch mwy

Deian a Loli yn mynd i ysbryd y Nadol...

12/12/2018
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Deian a Loli wedi mynd i ysbryd y Nadolig gyda llyfr newydd am ddeffro’r sêr - sy’n cael ei gyhoeddi gan Y Lolfa.

darllenwch mwy

Y galw am gyfraniadau gan yr Apêl Teg...

12/12/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy o deuluoedd nag erioed o'r blaen wedi gofyn am gymorth gan Apêl Teganau Nadolig Cyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Llythyr agored yn galw am Ysgol Gymra...

11/12/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae pobl adnabyddus o Fro Morgannwg wedi llofnodi llythyr agored sy'n galw ar Aelodau Cabinet Cyngor Bro Morgannwg "i fantesio ar gyfle euraid" o ran twf Addysg Gymraeg yn y Barri.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i blannu cann...

11/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor wedi plannu cannoedd o goed fel rhan o broject bywyd gwyllt cyffrous gyda busnes twristiaeth yn Eryri.

darllenwch mwy