Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 667 cofnodion | Tudalen 1 o 67

Hwrdd o Gymru: y gorau yng ngwledydd ...

14/08/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae hwrdd a gafodd ei fridio gan ffermwyr o Gaernarfon ar y brig yn nhablau RamCompare ar gyfer teilyngdod carcas, sef prawf cenhedlu canolog cyntaf gwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Lleoliadau hanesyddol yng Ngwynedd a ...

14/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd nifer o adeiladau, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol hanesyddol ledled Conwy a Gwynedd yn agor i’r cyhoedd am ddim y mis Medi hwn.

darllenwch mwy

Croesawu camau i atal chwant bwyd ymy...

14/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

darllenwch mwy

Tair o ddysgwyr o'r gogledd orllewin ...

13/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae tair o ddysgwyr darpariaeth Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin wedi ennill gwobr goffa Basil Davies mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Cofio cyfraniad hynafiaethydd a roddo...

10/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fis yma, bydd 450 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers marwolaeth yr hynafiaethydd Humphrey Llwyd ac i gyd-fynd fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal arddangosfa o'i waith.

darllenwch mwy

Hyrwyddo gyrfaon i ferched yn y secto...

08/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi ymuno gyda’r elusen Chwarae Teg i ddwyn sylw at y gwaith amrywiol y mae menywod yn ei wneud o fewn y diwydiant cig coch, a’r cymorth sydd ar gael i ddatblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaon cyffrous.

darllenwch mwy

Mudiad yn gosod her i Gyngor Caerdydd...

07/08/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â Chaerdydd yr wythnos hon, mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi gosod her i Gyngor Caerdydd i sicrhau bod 1 o bob 5 o ddisgyblion y ddinas yn cael lle mewn dosbarthiadau Derbyn cyfrwng Cymraeg erbyn 2025.

darllenwch mwy

Arddangosfa ‘Tirweddau Mewn Parau’ yn...

02/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa ‘Tirweddau Mewn Parau’ sy'n pontio celf rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau i’w gweld yn yr Hen Goleg, Aberystwyth tan ddiwedd mis Medi.

darllenwch mwy

Creu celf o wastraff plastig y môr

02/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae gwastraff plastig yn ein moroedd yn broblem gynyddol ac mae Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi penderfynu defnyddio’r Amgueddfa ar gyfer cyfnod o ymgyrchu amgylcheddol yn ystod Wythnos Genedlaethol y Môr.

darllenwch mwy

Galw am fwy o straeon byrion Cymraeg ...

30/07/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar gan Wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy