Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 453 cofnodion | Tudalen 1 o 46

Annog dechrau bob sgwrs yn y Gymraeg

19/09/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw 5ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su'mae, diwrnod cenedlaethol sydd yn dathlu'r Gymraeg, drwy annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Ugain mlynedd o ddatganoli; beth yw c...

15/09/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Union ugain mlynedd ers araith Ron Davies, yn y rhaglen Huw Edwards: Datganoli 20 ar S4C nos Fawrth yma, mae'r newyddiadurwr a darlledwr yn ymweld â phobl a busnesau ar hyd a lled y wlad i bwyso a mesur effaith datganoli ar fywyd yng Nghymru heddiw.

darllenwch mwy

Datblygu Pelydr-X newydd arloesol i a...

14/09/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth ymhlith y cyntaf i ddefnyddio adnodd pelydr-x newydd arloesol yn un o ganolfannau ymchwil gwyddonol mwyaf datblygedig y byd.

darllenwch mwy

Deiseb yn denu 5,000 o enwau yn gwrth...

11/09/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gwerth bron i 400,000 i godi cerflun ger Castell Y Fflint wedi denu dros 4,000 o enwau mewn cwta pedwar diwrnod.

darllenwch mwy

Galw am wneud y Gymraeg yn hanfodol m...

05/09/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae Dyfodol yr Iaith am i’r Gymraeg fod yn hanfodol ar gyfer swyddi arweinyddion anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Nawdd i gynnal ymchwil pellach ar gle...

31/08/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn dros hanner miliwn o bunnoedd o nawdd gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil pellach ar glefyd Dementia.

darllenwch mwy

Enw newydd yn diddanu plant Cymru

30/08/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd wyneb newydd yyn cadw cwmni i blant a rhieni ar Cyw bob bore o ddydd Llun yma sef y cyflwynydd newydd, Elin Haf. Bydd Elin yn ymuno â chriw cyflwyno Cyw sy'n darparu rhaglenni hwyliog i blant meithrin.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am athronydd o fri

29/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir fis yma yn edrych o’r newydd ar syniadaeth yr athronydd o Gymro J.R. Jones yn y gobaith o’u cyflwyno i ddarllenwyr newydd.

darllenwch mwy

Llai yn sefyll arholiad Cymraeg Safon...

18/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar gorff Cymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwach eleni.

darllenwch mwy

Mwy o fyfyrwyr Cymru nag erioed yn ca...

17/08/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.

darllenwch mwy