Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 477 cofnodion | Tudalen 1 o 48

Grant i ddatblygu technoleg lleferedd...

15/11/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill nawdd i ddatblygu rhaglen fydd yn recordio lleisiau pobl sydd mewn perygl o golli’r gallu i siarad oherwydd canser y gwddf neu glefydau eraill, a chynhyrchu fersiwn synthetig sy’n swnio’n naturiol o lais pob unigolyn.

darllenwch mwy

Argymhellion Cyngor Caerdydd yn andwy...

15/11/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion sy’n cael ei gweld yn andwyoli Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Gweithwyr cymdeithasol o Gymru ar y f...

14/11/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd dau Weithiwr Ieuenctid o Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion eu dewis i gynrychioli Gwledydd Prydain mewn wythnos o hyfforddiant yn Horažd'ovice yn y Weriniaeth Tsiec.

darllenwch mwy

Effaith fyd-eang ar doddi'r llen iâ y...

10/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae papur sydd newydd ei gyhoeddi gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor ar y cyd â Phrifysgol Harvard ac Oregon State yn yr Unol Daleithiau yn profi fod toddi’r llenni iâ enfawr sy'n gorchuddio'r Ynys Las ac Antarctica am gael effaith fwy na’r disgwyl ar hinsawdd y byd.

darllenwch mwy

Coffáu marwolaeth Hedd Wyn mewn fideo...

07/11/2017
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae prosiect fideo unigryw sy'n coffáu canmlwyddiant marwolaeth bardd y Rhyfel Mawr Ellis Humphrey Evans, yn cael ei daflunio ar furiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystod wythnos y cofio ar ôl derbyn cefnogaeth gan ScottishPower Foundation.

darllenwch mwy

Croesawu cynnig i agor ysgol gynradd ...

07/11/2017
Categori: Addysg, Iaith

MAE Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu cynnig gan Gyngor Wrecsam i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn ardal Borras wrth ymateb i ymgynghoriad sy’n cau heddiw.

darllenwch mwy

Cynllun cadwraeth yn helpu i sefydlu ...

06/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae hadau blodau gwyllt o gyn faes awyr o’r Ail Ryfel Byd wedi cael eu defnyddio i greu dôl wair frodorol newydd yn Dr Beynon’s Bug Farm ger Tyddewi.

darllenwch mwy

Awdur yn pryderu fod plant yn colli g...

03/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae’r awdur adnabyddus a phoblogaidd Caryl Lewis wedi rhybuddio bod plant y dyddiau hyn mewn perygl o golli geiriau a thermau Cymraeg o fyd natur.

darllenwch mwy

Angen deddfu i ehangu Addysg Gymraeg,...

31/10/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw am yr angen i unrhyw Ddeddf Iaith newydd gynnwys mesurau statudol i gryfhau achos Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Rhedwyr Marathon Eryri yn helpu ymchw...

27/10/2017
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Bydd rhai o’r rhedwyr ym Marathon Eryri ar 28 o Hydref, sy’n cael ei ddisgrifio fel un o marathonau caletaf yn Ewrop, yn helpu ymchwilwyr chwraeon o Brifysgol Bangor gyda’u hymchwil.

darllenwch mwy