Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 876 cofnodion | Tudalen 1 o 88

Noson yn dathlu llwyddiannau pobl ifa...

18/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Ymunodd dros 220 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion gyda Gwasanaeth Ieuenctid i ddathlu eu Noson Wobrwyo flynyddol yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Lansio cynllun peilot yn Ynys Môn i g...

18/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cafodd cynllun peilot newydd ei lansio yn ardal Llangefni yn Ynys Môn i gefnogi dysgwyr yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Ymgyrch newydd yn gofyn i bobl rannu'...

17/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r mis hwn yn gweld Croeso Cymru yn cynnal ei ymgyrch ddigidol gyntaf erioed yng Nghymru. Bydd yn annog y rhai sydd heb os yn gwybod mwy am Gymru na neb arall, sef pobl Cymru, i rannu delweddau o'u hoff leoedd a sut maen nhw'n eu mwynhau.

darllenwch mwy

Plant Ynys Môn yn barod i glapio am w...

15/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Môn yn dathlu un o’i thraddodiadau hyfrytaf cyn y Pasg wrth i blant yr ynys ymweld â chartrefi yng Ngharreglefn, Brynsiencyn, Llynfaes, Talwrn a Llannerchymedd i glapio am wyau gan bentrefwyr caredig.

darllenwch mwy

Prosiect Bocsŵn yn Ynys Môn ar fin la...

12/04/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect Bocsŵn yn Ynys Môn ar fin lansio Cerddorfa Ieuenctid Ukuleles Môn i blant a phobl ifanc rhwng 5-18 a fydd yn dechrau ym mis Mai.

darllenwch mwy

Noson yn dathlu talent diwylliannol S...

12/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Rhoddwyd sylw i dalent ddiwylliannol gorau Sir Gaerfyrddin mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes Llanelli nos wener diwethaf.

darllenwch mwy

Croesawu cynlluniau am bedwaredd Ysgo...

11/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg yn croesawu datganiad Cyngor Dinas Casnewydd heddiw sy’n rhoi manylion pellach am gynlluniau am bedwaredd Ysgol Gymraeg yn y ddinas.

darllenwch mwy

Llywodraeth am ymchwilio i gŵyn yn er...

11/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau y bydd ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i gŵyn na wnaeth Cyngor Ynys Môn gadw at ofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion wrth benderfynu cau Ysgol Gymunedol Bodffordd.

darllenwch mwy

Comisiynydd newydd y Gymraeg yn dechr...

11/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dechreuodd Aled Roberts yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg ddechrau mis Ebrill ac am y tri mis nesaf bydd yn teithio hyd a lled Cymru i gyfarfod â phobl ac i ddeall beth yw eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn gorymdeithio dros...

10/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd ymgyrchwyr sy’n galw am addysg Gymraeg hygyrch yng nghymunedau gogledd Pontypridd yn gorymdeithio o Ynysybwl i Rydyfelin Ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy