Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 822 cofnodion | Tudalen 1 o 83

Magu cysylltiadau ymchwil newydd gyda...

22/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd dau ddaearyddwr o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Batagonia’r Ariannin ym mis Mawrth 2019 i adeiladu cysylltiadau ymchwil agosach gyda’r rhanbarth.

darllenwch mwy

Drama heriol newydd ar gyfer myfyrwyr...

21/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith

Mae Hwb yn ddrama wreiddiol gyfoes i bobl ifanc gan enillydd y fedal ddrama, Rhian Staples sy’n cael ei chyhoeddi wasg Wasg y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

'Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon...

21/02/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bu’r dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas yn ymweld â Dulyn heddiw, lle bu’n cwrdd â'r Gweinidog Gwladol dros Dwristiaeth a Chwaraeon, Brendan Griffin, ac yn dathlu'r cysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn ystod derbyniad Dydd Gŵyl Dewi. 

darllenwch mwy

Cyfres newydd o Pawb a'i Farn yn dechrau

20/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd o Pawb a’i Farn yn dechrau nos fory ar S4C a fydd yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i leisio eu barn ar faterion llosg y dydd yn cynnwys Brexit.

darllenwch mwy

Gorymdaith Gŵyl Ddewi gyntaf tref Amlwch

19/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd plant ysgolion cynradd dalgylch Amlwch yn cau am hanner tymor mis Chwefror mewn steil wrth i 300 o blant ymgynnull i orymdeithio drwy’r stryd fawr Amlwch fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi.

darllenwch mwy

£60 miliwn i ddatblygu 115 o leoliada...

18/02/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau i fuddsoddi mewn datblygu ac adnewyddu 115 o leoliadau gofal plant newydd ledled Cymru er mwyn helpu i sicrhau bod ei chynnig gofal plant ar gael ym mhob rhan o’r wlad.

darllenwch mwy

Ar drothwy dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ...

18/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliad Gŵyl Dewi sydd hefyd yn ddathliad o ieuenctid, diwylliant a hunaniaeth Gymreig y dref yn Y Fflint ddydd Gwener yma.

darllenwch mwy

Cymuned Caergybi yn dathlu mewn cyngerdd

15/02/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd criw eiddgar o bobl ifanc Ynys Môn yn cynnal cyngerdd i bobl o bob oed yng Nghaergybi nos Iau nesaf, er mwyn i’r gymuned ddod ynghyd a chlosio i ddathlu traddodiad Cymraeg Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Cynrychiolydd o Geredigion ar fwrdd c...

14/02/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Thomas Evans, o Geredigion, wedi cael ei ddewis i ymuno â 10 person ifanc arall o ar draws Cymru, i eistedd ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Cymrodyr ymchwil o Brifysgol Bangor y...

13/02/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor yn darparu tri allan o’r saith cymrawd ymchwil newydd a fydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o raglen sy’n rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau addysg uwch a senedd Cymru.

darllenwch mwy