Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 199 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Hwrdd o Gymru: y gorau yng ngwledydd ...

14/08/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae hwrdd a gafodd ei fridio gan ffermwyr o Gaernarfon ar y brig yn nhablau RamCompare ar gyfer teilyngdod carcas, sef prawf cenhedlu canolog cyntaf gwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn cwrdd â Chom...

03/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bu Undeb Amaethwyr Cymru yn cwrdd â’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Arfon Jones a'r Tîm Troseddau Gwledig ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Gwleidyddion amlwg yn cyfarfod swyddo...

30/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe groesawodd ymgyrch Hybu Cig Cymru ddau bennaeth llywodraeth a nifer o brif wleidyddion eraill i’w stondin yn ystod y Sioe Fawr wrth i ddyfodol y diwydiant cig oen ac eidion ar ôl Brexit barhau’n destun trafod llosg.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn galw am estyn cyfnod ...

27/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled ym mis Ebrill 2019 yn dod yn fwy tebygol.

darllenwch mwy

Croesawu cynhadledd i drafod effeithi...

25/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi disgrifio cynhadledd tywydd Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn Sioe Frenhinol Cymru fel cam pwysig o ran gweithredu i leihau effeithiau presennol y tywydd, a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol ar ddiwydiant amaethyddol Cymru.

darllenwch mwy

Brexit heb gytundeb yn gyflafan i'r d...

23/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai Brexit heb gytundeb yn “gyflafan” i’r diwydiant cig coch yng Nghymru ac yn agor y drws i dollau a fyddai’n achosi niwed anferth i allforion Cig Oen Cymru i Ewrop, dywedodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts wrth arweinwyr y diwydiant yn y Sioe Frenhinol heddiw.

darllenwch mwy

Ar drothwy uchafbwynt y calendr amaet...

20/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd uchafbwynt y calendr amaethyddol yn dychwelyd yr wythnos nesaf wrth i S4C ddarlledu yn ddyddiol o'r Sioe Fawr yn Llanelwedd unwaith yn rhagor gyda enwau cyfarwydd yn dilyn yr hynt a'r helynt o Faes y Sioe.

darllenwch mwy

Wythnos o drafodaethau pwysig i ddod ...

16/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Undeb Amaethwyr Cymru yn trafod y pynciau llosg sy'n wynebu'r diwydiant ffermio yng Nghymru yn Sioe Frenhinol Cymru 2018 yr wythnos nesaf trwy gynnal cyfres o seminarau a grwpiau trafod.

darllenwch mwy

Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal d...

25/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Chwaraeon, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yng Nghanolfan Hamdden Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Sul yr 24ain o Fehefin.

darllenwch mwy

Gofynion y cwsmer ar frig agenda ffer...

22/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth i Brexit achosi ail-asesiad o lle all y brif farchnadoedd fod i gig coch o Gymru yn y dyfodol, mae Hybu Cig Cymru yn trefnu rownd newydd o gyrsiau yn rhad ac am ddim, sy’n dod â phroseswyr a ffermwyr ynghyd er mwyn cynyddu dealltwriaeth am anghenion cwsmeriaid y dyfodol.

darllenwch mwy