Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 227 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Hybu Cig Cymru yn cyhoeddi Y Cinio Na...

18/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cynhyrchu rhestr o gynhyrchwyr lleol a allai gyflenwi bwydydd blasus i chi, yn amrywio o gigoedd arbenigol i winoedd a seidr, yn barod ar gyfer gwledd Nadoligaidd werth chweil.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr i fabiwysiadu technega...

17/12/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth yn lansio partneriaeth newydd gyda Choleg Cambria Llysfasi, gyda’r nod o annog amaethwyr yng Nghymru a thu hwnt i ymgorffori arloesedd blaengar ar eu ffermydd.

darllenwch mwy

Sefyllfa wleidyddol yn risg i incwm f...

14/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Tra’n siarad mewn cyfarfod i ffermwyr yn Llanelwedd yr wythnos hon, rhybuddiodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru y gallai dyfodol llewyrchus diwydiant cig coch Cymru fod yn y fantol oherwydd ansicrwydd parhaus yn sgil Brexit.

darllenwch mwy

Angen ffermwyr ar gyfer prosiect sy'n...

07/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd menter newydd ei lansio yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru er mwyn cynnig cymorth milfeddygol arbenigol i ffermwyr cig eidion a defaid.

darllenwch mwy

Y cyfarfod cyntaf i ddatblygu diwydia...

04/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bu cynhyrchwyr, gwyddonwyr a rheoleiddwyr pysgod cregyn yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor heddiw ar gyfer y gweithdy cyntaf i ddatblygu Canolfan Pysgod Cregyn newydd.

darllenwch mwy

Ffigyrau newydd yn dangos bod tywydd ...

03/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae ffigurau newydd a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod ffactorau tywydd, yn ôl y disgwyl, wedi taro diwydiant defaid Cymru eleni.

darllenwch mwy

Sêren y byd rygbi am agor stondin Hyb...

23/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Sêren y byd rygbi am agor stondin Hybu Cig Cymru yn y Ffair Aeaf


Elinor Snowsill

Bydd un o eilunod dilynwyr rygbi Cymru, Shane Williams, yn siŵr o ddenu tyrfaoedd ar ddiwrnod agoriadol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt ar 26 Tachwedd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol sy'n llawn o ffeithia...

07/11/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi y llyfr Cymraeg cyntaf ym maes Freakonomics - math o lyfrau poblogaidd sy’n datgelu bod y pethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol yn anghywir, a hynny yn ôl darganfyddiadau gwyddonol cyfoes.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod effaith Brexit ar...

05/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd ffermwyr, proseswyr bwyd, manwerthwyr a gwleidyddion o Gymru a thu hwnt yn cynnull yn Llanelwedd ddydd Iau yma er mwyn trafod sut y gall Brexit – a’r posibilrwydd brawychus o Brydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb – effeithio ar y diwydiannau cig oen, cig eidion a phorc a’r miloedd o swyddi sy’n ddibynnol arnynt.

darllenwch mwy

Blogwyr o'r Eidal yn canu clodydd Cig...

01/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fel canlyniad i daith ymchwil i Gymru yn ddiweddar, mae blogwyr bwyd o’r Eidal wedi bod yn canu clodydd Cig Oen Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol yn yr Eidal.

darllenwch mwy