Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 180 cofnodion | Tudalen 1 o 18

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn chwilio am ...

19/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn mynychu dwy sioe fawr dros yr wythnos ensaf yn chwilio am farchnadoedd y tu allan i Ewrop a allai fod yn bwysig iawn i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Wil ac Aeron yn teithio Rwmania

16/04/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Mewn cyfres newydd yng nghwmni Wil ac Aeron nos Fercher yma, fe fydd y ddau o Fro Ddyfi yn teithio ar hyd a lled Rwmania.

darllenwch mwy

Annoeth gwahardd allforio anifeiliaid...

11/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai gwahardd allforio anifeiliaid byw yn ‘hynod o annoeth’ o ystyried yr ansicrwydd ynghylch cytundeb masnach a thariffau amaethyddol ar ôl-Brexit, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Ymchwilio i fywyd ar ôl Brexit i'r di...

10/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth led-led yr Undeb Ewropeaidd i ba effeithiol y mae’r diwydiant amaeth yn gallu ymateb i newid.

darllenwch mwy

Cigyddion o Sir Fflint yn cipio gwobr...

15/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

darllenwch mwy

Cynhadledd fwyd i ysbrydoli athrawon

12/03/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd

Bydd athrawon yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o ddefnyddio cig coch yn yr ystafell ddosbarth a deall y rôl y mae wedi ei chwarae mewn diet iach yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, gyda chymorth ymgyrch Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn lansio ymgyrch Cyllid...

12/03/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi lansio ei ymgyrch 'Cyllid Ffermio Teg’ er mwyn tynnu sylw at yr angen ar frys i Lywodraeth Prydain egluro cyllid ar gyfer y sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Canfyddiadau arolwg yn hwb i Gig Oen ...

06/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y brand.

darllenwch mwy

Pwy fydd triawd buddugol y buarth?

14/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Pwy fydd enillwyr Fferm Ffactor Seleb eleni? Mae tîm Gareth Wyn Jones bellach wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol i wynebu tîm Ioan Doyle.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i ...

13/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

darllenwch mwy