Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 243 cofnodion | Tudalen 1 o 25

Her hwylio i aelodau iau Clwb Ffermwy...

08/04/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae naw o aelodau iau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru o bob cwr o Gymru bellach wedi sicrhau eu lle ar gynllun Her Cymru drwy Rhaglen Rhyngwladol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn siarad dros Gymru m...

27/03/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Teithiodd dros 400 o aelodau’r Clwb Ffermwyr Ifanc i Faes y Sioe Frenhinol ar Ddydd Sadwrn diwethaf i gymryd rhan mewn gŵyl Siarad Cyhoeddus y Mudiad.

darllenwch mwy

Rhaglen Ffermio ar drywydd Gareth y f...

22/03/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mewn rhaglen awr arbennig o Ffermio nos Lun yma ar S4C, bydd un o ffermwyr enwocaf Cymru, Gareth Wyn Jones yn teithio i Seland Newydd, gwlad a welodd gymorthdaliadau yn diflannu yn llwyr dros 30 mlynedd nôl.

darllenwch mwy

Ar drothwy cystadleuaeth siarad cyhoe...

21/03/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau ifanc ledled y Wlad yn brysur yn paratoi ar gyfer Diwrnod Siarad Cyhoeddus Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar Ddydd Sadwrn yma, a gynhelir ar Faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

darllenwch mwy

Marchnata cig yn ddigidol yn talu ar ...

14/03/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi croesawu ystadegau sy’n dangos fod hyrwyddo digidol a’r cyfryngau cymdeithasol, yn talu ar ei ganfed yn y farchnad gartref.

darllenwch mwy

Cwsmeriaid yn ofni effaith Brexit ar ...

28/02/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae dros hanner pobl Prydain yn poeni y bydd bwyd sy’n cael ei gynhyrchu i safonau ffermio is na safonau domestig yn cael ei fewnforio ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Ymdrech i atgyfnerthu enw da Cig Eidi...

12/02/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae prosiect ymchwil pwysig wedi cymryd cam ymlaen wrth fynd ati i geisio parhau’r enw da sydd gan ddiwydiant cig eidion Cymru.

darllenwch mwy

Ffermwr llaeth ifanc o Lanarth yn dod...

11/02/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Fe ddaeth Steffan Rees o Lanarth yng Ngheredigion yn ail trwy Brydain yng nghystadleuaeth Myfyriwr Llaeth y Gymdeithas Frenhinol Ffermwyr Llaeth mewn cynhadledd technoleg llaeth yn Stoneleigh yr wythnos diwethaf.

darllenwch mwy

Cig o Gymru yn serennu mewn sioe fasn...

06/02/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Dros y penwythnos, bu ymgyrch Hybu Cig Cymru yn arwain dirprwyaeth o’r diwydiant cig i SIRHA, sef prif sioe fasnach y byd ym meysydd lletygarwch a gwasanaethau bwyd yn Lyon, Ffrainc.

darllenwch mwy

Cyfle arbennig i finiogi sgiliau cneifio

05/02/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn cyfarfod rhwng cynrychiolwyr o’r Bwrdd Gwlan Prydeinig a Chlwb Ffermwyr Ifanc Cymru fe fydd cyfle arbennig i aelodau’r mudiad i gael mynediad i gyrsiau ar gneifio.

darllenwch mwy