Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 169 cofnodion | Tudalen 1 o 17

Cyfarfodydd i archwilio effeithiau Br...

22/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Hybu Cig Cymru yn cyd-drefnu cyfarfodydd teithiol led-led Cymru er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cam ymlaen cynaladwy i'r diwydiant am...

17/01/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cynnal digwyddiad cam-YMLAEN yn Aberystwyth ddiwedd y mis i annog cynaladwyedd ymhlith amaethwyr.

darllenwch mwy

Amaeth yn ganolog i economi Cymru, me...

12/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth gyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan ar ddyfodol amaeth Cymru ar ôl Brexit yr wythnos hon, pwysleisiodd Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru Gwyn Howells fod amaeth yn ymddangos yn rhan fach o’r economi Brydeinig o ran rhai ystadegau, ond mae’n hollbwysig i economi Cymru.

darllenwch mwy

Cymru’n cymryd mantais ar fasnach gig...

15/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i ddiwydiant cig coch Cymru edrych ymlaen at 2018, mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi bod yn cymryd mantais ar lwyddiant diweddar i Gig Oen Cymru PGI yn y farchnad Almaenig.

darllenwch mwy

Ffermwr o'r Bala yn cynrychioli'r ifa...

08/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae ffermwr gwartheg a defaid ac aelod o gangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru wedi cael ei benodi fel Cadeirydd Pwyllgor Llais Yr Ifanc Dros Ffermio Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Blwyddyn lwyddiannus i'r ffermwr ifan...

06/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Yn dilyn lansiad partneriaeth newydd gyda Syniadau Mawr Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, mae Rhaglen Fenter Wledig y mudiad nawr ar y gweill.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr yn annog pobl i siopa...

01/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog siopwyr i wneud y siopa Nadolig yn lleol ac i gefnogi busnesau gwledig a lleol.

darllenwch mwy

Y Ffermwyr Ifanc yn barod am y Ffair ...

27/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn Ffair Aeaf Cymru ac ar gyfer nifer o aelodau’r mudiad mae atyniad y Ffair mor gryf ag atyniad y Sioe Fawr.

darllenwch mwy

Eryri yn croesawu Eisteddfod Ffermwyr...

17/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd digon o hwyl yn Venue Cymru, Llandudno nos Sadwrn yma wrth i Eryri groesawu Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn dysgu yn Uche...

08/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Fe aeth dros 50 o swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar daith i Ucheldiroedd yr Alban yn ddiweddar i edrych ar fentrau ffermio yn yr ardal.

darllenwch mwy