Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 445 cofnodion | Tudalen 1 o 45

Ymgyrch newydd yn gofyn i bobl rannu'...

17/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r mis hwn yn gweld Croeso Cymru yn cynnal ei ymgyrch ddigidol gyntaf erioed yng Nghymru. Bydd yn annog y rhai sydd heb os yn gwybod mwy am Gymru na neb arall, sef pobl Cymru, i rannu delweddau o'u hoff leoedd a sut maen nhw'n eu mwynhau.

darllenwch mwy

Arolwg morol yn dangos cynnydd yn y d...

16/04/2019
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae arolwg morol gan Gyfoeth Naturiol Cymru wedi dangos cynnydd yn y morwellt oddi ar Ynys Sgomer, Sir Benfro.

darllenwch mwy

Twm Elias yn derbyn Medal Wyddoniaeth...

15/04/2019
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fe fydd medal wyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn cael ei gyflwyno i'r naturiaethwr amlwg Twm Elias o Nebo, Gwynedd, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyhoeddwyd hyn yng nghyfarfod diweddar Cyngor yr Eisteddfod yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyfle i fwynhau hwyl y Pasg ym Mharc ...

12/04/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am rywle newydd i’w ddarganfod neu eisiau hwyl i'r teulu cyfan yn ystod gwyliau'r Pasg, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn addo cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod Blwyddyn Darganfod.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar amddiffynfeydd l...

09/04/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynllunio gwaith i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru, Llyn Tegid yn Y Bala, yn parhau i fod yn ddiogel yn y tymor hir. Mae argloddiau'r llyn yn amddiffynfa hanfodol rhag llifogydd i dref Y Bala.

darllenwch mwy

Dathlu wythnos dysgu awyr agored Cymr...

05/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Ymunodd yr anturiaethwr Cymreig Richard Parks â phlant ysgol i helpu plannu coed derw a dyfwyd o'r mes a gasglwyd ganddynt ac i ddathlu Wythnos Dysgu Awyr Agored gyntaf Cymru.

darllenwch mwy

Pobl ifanc Aberaeron yn glanhau sbwri...

03/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bu Llysgenhadon Cymunedol ifanc Aberaeron yng Ngheredigion yn glanhau traeth Aberaeron yn ystod eu awr ginio yn ddiweddar, wrth iddynt ddysgu am edrych ar ôl eu hamgylchedd o’i cwmpas.

darllenwch mwy

Cestyll Cymru yn diffodd eu goleuadau...

29/03/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cadw wedi cyhoeddi ei gefnogaeth unwaith eto i Awr Ddaear — y dathliad byd-eang blynyddol o’r blaned, pan fydd cestyll amlwg Cymru yn mynd yn dywyll.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cefno...

29/03/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd ein goleuadau am awr i gefnogi Awr Ddaear WWF nos Sadwrn yma am 8.30yh.

darllenwch mwy

Prosiect afon arloesol i helpu bywyd ...

26/03/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cychwyn prosiect a fydd yn rhoi hwb i fywyd gwyllt a helpu lleihau’r perygl o lifogydd yn y canolbarth.

darllenwch mwy