Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 328 cofnodion | Tudalen 1 o 33

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

Hwb i adfywio twyni tywod Cymru

09/08/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect pwysig i wella cyflwr twyni tywod hyd arfordir Cymru gyfan wedi llwyddo yn eu cais am nawdd Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Fan wybodaeth newydd yn cylchu’r Wyddfa

08/08/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr sydd am ddringo’r Wyddfa yn awr yn gallu manteisio ar wybodaeth a chyngor arbenigol ar droed y mynydd ble bydd fan deithiol yn rhoi gwybodaaeth i gerddwyr.

darllenwch mwy

Gwasanaeth Cynllunio Eryri ar y blaen...

06/08/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos diwethaf rhyddhawyd canlyniadau arolwg bodlonrwydd o'r broses gynllunio ar gyfer 2017-18. ac fe welwyd gwelliant eto ar fodlonrwydd cwsmeriaid gydag Eryri a oedd yn gwneud yn well na’r cyfartaledd cenedlaethol.

darllenwch mwy

Croesawu cynhadledd i drafod effeithi...

25/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi disgrifio cynhadledd tywydd Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn Sioe Frenhinol Cymru fel cam pwysig o ran gweithredu i leihau effeithiau presennol y tywydd, a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol ar ddiwydiant amaethyddol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer coet...

25/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Ehangu coetiroedd Llywodraeth Cymru a gwella eu cyflwr ac amrywiaeth yw rhai o’r blaenoriaethau a gyhoeddwyd mewn adroddiad yr wythnos hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Gwnewch y gorau o arfordir Penfro yr ...

24/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gallwch ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol mewn sawl gwahanol ffordd ar Arfordir Penfro yyr wythnos hon.

darllenwch mwy

Eryri yn dathlu Wythnos y Parciau Cen...

23/07/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

O deithiau cerdded i gerddoriaeth byw, mae rhywbeth i bawb yn Eryri yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Gobaith newydd i'r wiwer goch

19/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith i roi hwb i boblogaethau gwiwerod coch yng Ngogledd Cymru yn llwyddo wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru ffilmio gwiwer ifanc.

darllenwch mwy

Nawdd i drawsnewid camlas Sir Fynwy y...

13/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect gwerth £4 miliwn ar gyfer trawsnewid camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn ganolfan antur wedi derbyn cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd ac i gyd-fynd, fe ymwelodd y Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, â basn camlas Pantymoile, Pont-y-pŵl, yr wythnos hon er mwyn cyfarfod â phartneriaid y prosiect a gweld y cynlluniau.

darllenwch mwy