Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 427 cofnodion | Tudalen 1 o 43

Magu cysylltiadau ymchwil newydd gyda...

22/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd dau ddaearyddwr o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Batagonia’r Ariannin ym mis Mawrth 2019 i adeiladu cysylltiadau ymchwil agosach gyda’r rhanbarth.

darllenwch mwy

Cyfres newydd o Pawb a'i Farn yn dechrau

20/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd o Pawb a’i Farn yn dechrau nos fory ar S4C a fydd yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i leisio eu barn ar faterion llosg y dydd yn cynnwys Brexit.

darllenwch mwy

Mesurau newydd i daclo troseddau gwas...

20/02/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae cosbau penodedig newydd i helpu i atal gwastraff cartref rhag cael ei dipio'n anghyfreithlon wedi cael eu pasio yn y Cynulliad ac yn dod i rym yfory.

darllenwch mwy

Ansawdd aer yng Ngheredigion gyda’r g...

20/02/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion gyda'r gorau yng Nghymru. Mae lefelau rhai llygryddion aer yn cwympo yn y sir.

darllenwch mwy

Neges i'r Prif Weinidog fod cynllunio...

15/02/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu llythyr i’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn mynegi eu pryderon ynglŷn â dyfodol polisi cyhoeddus y Gymraeg.

darllenwch mwy

Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau...

12/02/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cwmnïau cychod lleol yn cael eu hannog i redeg tripiau dydd a nos o'r lanfa yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am sefydlu'r cwm...

08/02/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu eu cwmni ynni adnewyddol newydd yn Ynys Môn, yn dilyn penderfyniad cwmni Hitachi, perchennog Horizon, i rewi eu cynlluniau ar gyfer codi atomfa yn yr Wylfa.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi cynlluniau...

07/02/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cyhoeddi y bydd paratoadau manwl yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer Brexit er mwyn cefnogi pobl led-led Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Cytundeb newydd yn helpu gwarchod a g...

06/02/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cytundeb newydd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru ac Afonydd Cymru, y sefydliad sy’n goruchwylio chwe Ymddiriedolaeth Afonydd y wlad, yn chwarae rhan allweddol wrth wella afonydd Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl am fywyd gwyllt yn dychwelyd i D...

05/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r ŵyl sy'n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Mai 2019.

darllenwch mwy