Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 399 cofnodion | Tudalen 1 o 40

Mentro i'r môr yn nhraeth Cefn Sidan ...

18/12/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir i filoedd o bobl lenwi traeth Cefn Sidan yn Sir Gâr er mwyn mentro i'r môr ar Ŵyl San Steffan.

darllenwch mwy

Ymchwilio i lygredd golau arfordirol ...

14/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Ydych chi erioed wedi meddwl sut y gall llygredd golau yn ein trefi arfordirol effeithio efallai ar greaduriaid y môr? Mae Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn arwain ar brosiect ymchwil i edrych ymhellach ar yr effeithiau i fywyd morol.

darllenwch mwy

Plant ysgolion cynradd ym Mhenfro yn ...

14/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fynychu diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gy...

11/12/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn chwilio am bobl ifanc sydd â syniadau creadigol i ddylunio murlun newydd i Bromenâd Aberystwyth.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i blannu cann...

11/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor wedi plannu cannoedd o goed fel rhan o broject bywyd gwyllt cyffrous gyda busnes twristiaeth yn Eryri.

darllenwch mwy

Dewis cynrychiolydd Cymru ar fwrdd tw...

07/12/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod prif swyddog gweithredol y Celtic Manor, Ian Edwards wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ar Fwrdd Visit Britain.

darllenwch mwy

Bachgen ifanc o Rydaman yn senedd ieu...

05/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r Sir Gâr mewn dadl yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain.

darllenwch mwy

Dysgwyr ifanc o Landrindod yn ennill ...

05/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi enillwyr Wobr Fesen Aur cyntaf erioed, gyda ysgol o Landrindod ym Mhowys yn dod i'r brig.

darllenwch mwy

Y cyfarfod cyntaf i ddatblygu diwydia...

04/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bu cynhyrchwyr, gwyddonwyr a rheoleiddwyr pysgod cregyn yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor heddiw ar gyfer y gweithdy cyntaf i ddatblygu Canolfan Pysgod Cregyn newydd.

darllenwch mwy

Ffigyrau newydd yn dangos bod tywydd ...

03/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae ffigurau newydd a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod ffactorau tywydd, yn ôl y disgwyl, wedi taro diwydiant defaid Cymru eleni.

darllenwch mwy