Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 221 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Datgelu hanes bedd dirgel yn Nhalacharn

16/01/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd hanes bedd dirgel ym mynwent Eglwys St Martin yn Nhalacharn yn cael ei ddatgelu mewn seremoni goffa yno ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ffordd newydd yn...

16/01/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar ran dau o Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands.

darllenwch mwy

Golwg newydd ar dir afon Teifi

12/01/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr ardal o gwmpas afon Teifi fydd yn mynd â'r sylw yn yr ail bennod o gyfres Cynefin, nos Sul yma. O hanes rhyfeddol eglwys Henllan i ras gwryglau flynyddol Cenarth, cawn gyfle i ddysgu mwy am draddodiadau a llên gwerin un o'n cymunedau gwledig, a hynny drwy lygaid gwybodusion lleol.

darllenwch mwy

Ailagor llwybr troed cyhoeddus ar ôl ...

12/01/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae llwybr troed cyhoeddus sydd wedi bod ar gau ers 1957 bellach wedi cael ei adfer, diolch i waith a wnaed gan South Hook LNG fel rhan o gytundeb gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Llwyddiant wrth fagu cregyn gleision ...

03/01/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn falch o adrodd llwyddiant diweddar yn y gwaith o achub rhywogaeth o gregyn gleision sydd mewn perygl difrifol o ddiflannu.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor ymhlith y 10 uchaf o...

03/01/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Fe gyhoeddwyd fod Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gyrraedd 10 uchaf o brifysgolion mwyaf gwyrdd y byd.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Chris Foodgasm Roberts

22/12/2017
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Chris Roberts wedi cael blwyddyn ryfeddol eleni yn denu degau o filoedd o wylwyr ar y We wrth goginio danteithion ar danllwyth o dân. Mae Chris sy'n byw yng Nghaernarfon yn edrych yn ôl ar y flwyddyn ac yn edrych 'mlaen i wireddu syniadau cyffrous ar gyfer 2018.

darllenwch mwy

Wardeiniaid mynydd yn pwysleisio pwys...

21/12/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r tywydd mwyn droi’n oer dros y dyddiau nesaf, mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i atgoffa pawb sy’n meddwl mynd allan i gerdded ar y mynyddoedd yn ystod yr wythnos nesaf, i wirio’r tywydd cyn cychwyn.

darllenwch mwy

Canfod trysor yn y gogledd ddwyrain

20/12/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cyhoeddwyd heddiw gan Amgueddfa Cymru fod gwrthrychau Rhufeinig, Canoloesol ac Ôl-ganoloesol wedi dod i’r fei yn drysor yn ngogledd ddwyrain Cymru. Ymhlith y gwrthrychau yw Celc o geiniogau Rhufeinig o ardal Wrecsam a Modrwy bys aur o ardal Cilcain, Sir y Fflint.

darllenwch mwy

Cynllun rhannu beiciau yn dod i Abertawe

14/12/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill Her Beiciau Santander i Brifysgolion, sy’n golygu y bydd cynllun rhannu beiciau tebyg i’r cynllun yn Llundain yn dod i Abertawe yng ngwanwyn 2018.

darllenwch mwy