Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 205 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Dathlu tymor y Nadolig ym Mharc Cened...

17/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am anrheg ar gyfer rhywun arbennig ac eisiau llenwi'r teulu gyda hwyl yr ŵyl, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dri digwyddiad i’ch helpu chi a'ch teulu fynd i ysbryd y Nadolig.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn agor sefydliad ym...

16/11/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae'r sefydliad ymchwil niwcliar cyntaf yng Nghymru wedi cael ei agor ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Hwb i eogiaid a sewin Sir Gaerfyrddin

13/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae eogiaid a sewin yn Sir Gaerfyrddin wedi cael hwb gan fod gwelliannau i ysgol bysgod wedi agor 6km o silfeydd newydd pwysig.

darllenwch mwy

Effaith fyd-eang ar doddi'r llen iâ y...

10/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae papur sydd newydd ei gyhoeddi gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor ar y cyd â Phrifysgol Harvard ac Oregon State yn yr Unol Daleithiau yn profi fod toddi’r llenni iâ enfawr sy'n gorchuddio'r Ynys Las ac Antarctica am gael effaith fwy na’r disgwyl ar hinsawdd y byd.

darllenwch mwy

Dyfodol disglair i dwyni sydd dan fyg...

09/11/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae gan draean o’r twyni tywod sydd dan fygythiad yng Nghymru ddyfodol disgleiriach yn awr, a hynny’n ddiolch i brosiect cadwraeth arloesol gan y Loteri Genedlaethol sy’n cael ei gyflwyno heddiw.

darllenwch mwy

Cynllun cadwraeth yn helpu i sefydlu ...

06/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae hadau blodau gwyllt o gyn faes awyr o’r Ail Ryfel Byd wedi cael eu defnyddio i greu dôl wair frodorol newydd yn Dr Beynon’s Bug Farm ger Tyddewi.

darllenwch mwy

Awdur yn pryderu fod plant yn colli g...

03/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae’r awdur adnabyddus a phoblogaidd Caryl Lewis wedi rhybuddio bod plant y dyddiau hyn mewn perygl o golli geiriau a thermau Cymraeg o fyd natur.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn penodi prif...

01/11/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi bod Clare Pillman wedi'i phenodi fel ei Brif Weithredwr nesaf.

darllenwch mwy

Lansio pecyn darganfod i blant mewn d...

18/10/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Papurau Bro

Mae ymwelwyr ifanc a fydd yn ymweld â dwy o ganolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cynnig help llaw i archwilio’r awyr agored bendigedig yr hydref hwn.

darllenwch mwy

Ymgyrch newydd i adfywio cynefinoedd ...

17/10/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae prosiect cadwraeth i wella rhai o gynefinoedd prinnaf a phwysicaf Cymru yn cychwyn yr wythnos hon.

darllenwch mwy