Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 191 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Cwmniau bwyd yn mynd am dwf yng Ngher...

20/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal digwyddiad ‘Mynd am Dwf’ ar gyfer busnesau bwyd a diod lleol er mwyn canolbwyntio ar ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

darllenwch mwy

Datganoli wedi gwneud pethau’n haws, ...

19/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Eluned Davies, rheolwr prosiect gyda Halen Môn, yn arbenigwr ym maes datblygu economaidd yn y cyfnod cyn ac ar ôl datganoli. Mae hi’n darogan wrth raglen Huw Edwards: Datganoli 20 heno y gallai allforion y cwmni i wledydd yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys yr Eidal a Sbaen, ostwng yn sylweddol yn sgil Brexit.

darllenwch mwy

Cymru yn ddewis poblogaidd i dripiau ...

13/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n para i fod yn ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd ym misoedd yr haf.

darllenwch mwy

Castell Caerriw yn ennill gwobr

12/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mewn gwobrau i fusnesau gan Radio Penfro yn ddiweddar, enillodd Castell a Melin Heli Caeriw wobr am ei gwasanaethau Cwsmeriaid, gyda Pembrokeshire Scallops yn ennill gwobr am y Busnes Newydd.

darllenwch mwy

Croesawu Gŵyl Rhif 6 i Wynedd unwaith...

05/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd Gwynedd yn gartref i ddau ddigwyddiad mawr yn ystod mis Medi wrth i'r sir groesawu Gŵyl Rhif 6 i Bortmeirion a ras feic mynydd Red Bull Hardline unwaith eto eleni.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i gaffi newydd ym Mhentywyn

01/09/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Derbyniodd caffi lleol newydd ym Mhentywyn hwb ariannol i ddechrau busnes yn gweini ar ymwelwyr ger y traeth adnabyddus yn Sir Gâr.

darllenwch mwy

Cwmni charcuterie o Geredigion yn myn...

14/08/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Cwmni Charcuterie o Gymru, Cwm Farm, yn brysurach nag erioed wrth iddynt sicrhau archebion led-led y wlad a thramor.

darllenwch mwy

Hybu cyfleoedd gwaith i bobl ifanc yn...

10/08/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae grŵp o bobl ifanc wedi cymryd yr her i argyhoeddi eu cyfoedion y gallant gael y cyfan heb gyfnewid Eryri am y trefi mawr.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dangos effaith damwain...

04/08/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae damweiniau yn digwydd ac mae cost amlwg ynni niwclear yn cael ei danlinellu mewn casgliad o ddelweddau a thestun gan yr artist Lis Fields, mewn arddangosfa yn Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch, Ynys Môn.

darllenwch mwy

Lansio pecyn cymorth i hybu'r Gymraeg...

03/08/2017
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pecyn cymorth i hybu’r Gymraeg yn y gymuned yn cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg, Alun Davies fore Iau nesaf ym mhabell Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

darllenwch mwy