Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 260 cofnodion | Tudalen 1 o 26

Mudiad iaith yn galw am weithredu i d...

15/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog dros y penwythnos mewn ymdrech i leihau’r allfudo o Gymru sy’n 'argyfwng i'r iaith’ yn ôl y mudiad iaith.

darllenwch mwy

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu ...

11/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn.

darllenwch mwy

Mynediad cyhoeddus i Wi-fi mewn cymun...

25/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i weithio gyda chymunedau ar draws Gwynedd er mwyn sefydlu rhwydweithiau fydd yn eu galluogi i gynnig mynediad di-wifr am ddim i’r cyhoedd.

darllenwch mwy

Ymweliad Gweinidog yn tynnu sylw at h...

21/09/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Alun Davies wedi tynnu sylw at rôl canol trefi wrth hybu economïau lleol, yn ystod ymweliad â Stryd Fawr Rhymni yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Gwahoddiad i bencadlys newydd S4C

20/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn gwahodd pobl Sir Gâr i Noson Gwylwyr hanesyddol yn ei phencadlys newydd yng Nghaerfyrddin nos Fercher, 26 Medi.

darllenwch mwy

Cynnal Ffair Cymraeg yn y Gweithle cy...

18/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd ffair gyntaf i hybu Cymraeg yn y Gweithle yn cael ei gynnal yng Ngheredigion i annog a chefnogi busnesau sydd am gynyddu eu darpariaeth ddwyieithog yn eu gwaith bob dydd.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi ymrwymiad i Gaernarfon

12/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi ymrwymiad i swyddfa yn y gogledd drwy sicrhau estyniad o 10 mlynedd i les eu swyddfa yng Nghaernarfon.

darllenwch mwy

Lesley Griffiths yn cyhoeddi cymorth ...

30/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ei bod am ddarparu benthyciad newydd i helpu ffermwyr na fydd yn derbyn taliadau sylfaenol neu BPS ar y diwrnod cyntaf.

darllenwch mwy

Cymorth ariannol i helpu gwella cyfle...

29/08/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Fe gyhoeddodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford y bydd grant gwerth £17 miliwn ychwanegol o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi i helpu dros 7,000 o bobl ifanc ledled y De-ddwyrain i wella eu cyfleoedd o ran gyrfa.

darllenwch mwy

Cyflogi swyddog hyfforddiant dysgu Cy...

29/08/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Lansiwyd Cynllun Peilot dysgu Cymraeg yn y Gwaith gan Gyngor Sir Ceredigion yn ddiweddar fel rhan o gynlluniau'r Sir i roi mwy o gyfleoedd dysgu Cymraeg i'r gweithlu.

darllenwch mwy