Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 226 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Chwe theulu yn camu fewn i'r Tŷ Arian

19/04/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd cyfres newydd yn dechrau ar S4C heno yn dilyn chwe theulu wrth iddynt fynd fewn i’r Tŷ Arian i ddysgu mwy am eu harferion gwario mewn ymgais i arbed arian a chynilo.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn chwilio am ...

19/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn mynychu dwy sioe fawr dros yr wythnos ensaf yn chwilio am farchnadoedd y tu allan i Ewrop a allai fod yn bwysig iawn i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Rhaid gofalu nad yw Brexit yn niweidi...

13/04/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe ddywedodd y Gweinidog dros yr Economi, Ken Skates yr wythnos hon y bydd raid i fasnach lifo’n ddirwystr trwy borthladdodd Cymru ar ôl Brexit er mwyn sicrhau na fydd niwed i economi Cymru.

darllenwch mwy

Ymchwilio i fywyd ar ôl Brexit i'r di...

10/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth led-led yr Undeb Ewropeaidd i ba effeithiol y mae’r diwydiant amaeth yn gallu ymateb i newid.

darllenwch mwy

Annog busnesau twristiaeth i ymuno gy...

27/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Wrth i benwythnos y Pasg nesau, mae’r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas yn annog busnesau sy’n cynnig llety i ymuno â Chynlluniau Sicrwydd Ansawdd Croeso Cymru.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn arwyddo cytundeb...

16/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi arwyddo cytundeb gyda Qatar Airways a fydd yn sicrhau lle mwy amlwg i Gymru o fewn marchnadoedd allweddol fel cyrchfan ar gyfer gwyliau a busnes.

darllenwch mwy

Llwyddiant bwrsari ar gyfer pobl ifan...

13/03/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Derbyniodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion arian gan gwmni West Wales Holiday Cottages i gynorthwyo pobl ifanc gyda bwrsari i ddechrau busnesau yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Ymgyrchoedd yn hyrwyddo Cymru dramor

07/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Wrth i Flwyddyn y Môr fynd yn ei blaen, mae llawer o weithgaredd yn digwydd ym mis Mawrth yn hyrwyddo Cymru dramor.

darllenwch mwy

Canfyddiadau arolwg yn hwb i Gig Oen ...

06/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y brand.

darllenwch mwy

Agor swyddfa Llywodraeth Cymru yng Ng...

06/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe agorodd Prif Weinidog, Carwyn Jones swyddfa newydd Llywodraeth Cymru ym Montréal yn swyddogol ddydd Gwener diwethaf.

darllenwch mwy