Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 300 cofnodion | Tudalen 1 o 30

Dyfodol i'r Iaith yn beirniadu Cartre...

05/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ymateb yn chwyrn i hysbyseb Cartrefi Cymunedol Gwynedd am Ddirprwy Brif Weithredwr sydd ddim yn cynnwys unrhyw ofyniad i allu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfraddau treth incwm yn dod i Gymru

04/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd y cyfraddau treth incwm Cymreig yn cael eu datganoli i Gymru am y tro cyntaf erioed yn dechrau o ddydd Sadwrn ymlaen.

darllenwch mwy

Y diwydiant twristiaeth yn cwrdd ar g...

28/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Daeth dros 100 o arweinwyr twristiaeth o'r sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector i Westy'r Metropole yn Llandrindod ar gyfer Uwchgynhadledd Twristiaeth Cymru 2019.

darllenwch mwy

Busnesau cig Cymreig yn elwa mewn cyn...

28/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Teithiodd Hybu Cig Cymru i ddigwyddiad bwyd a diod rhyngwladol yn arena ExCeL Llundain y mis hwn, pan elwodd nifer o fusnesau cig coch Cymru o'r profiad wrth werthu brand Cymru i weddill y byd.

darllenwch mwy

Cynnydd da ar brosiectau adfywio newy...

27/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Gyda £15 miliwn o gyllid wedi'i fuddsoddi, mae 2 o’r 3 brosiectau adfywio cyffrous yn ardal Glannau Caernarfon eisoes wedi agor yn cynnwys sinemau Galeri Caernarfon a Gorsaf Drenau Rheilffordd Eryri.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar drawsnewid adeil...

26/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae gwaith wedi dechrau i drawsnewid yr hen Ganolfan Ddarganfod eiconig yn Noc y Gogledd, Llanelli yn fwyty tri llawr trawiadol ger y traeth.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian i gynorthwyo menter ym...

26/03/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd y grant o £135,000 dros gyfnod o dair blynedd tan 2021, yn galluogi'r Brifysgol i gynnig cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr a graddedigion ar gyfer eu busnesau a'u mentrau cymdeithasol newydd.

darllenwch mwy

Rhaglen Ffermio ar drywydd Gareth y f...

22/03/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mewn rhaglen awr arbennig o Ffermio nos Lun yma ar S4C, bydd un o ffermwyr enwocaf Cymru, Gareth Wyn Jones yn teithio i Seland Newydd, gwlad a welodd gymorthdaliadau yn diflannu yn llwyr dros 30 mlynedd nôl.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhestr ...

19/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd rhestr Croeso Cymru o Wobrau Aur wedi eu datgelu heddiw gan Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis Thomas, wrth iddo ymweld â James Sommerin, Penarth sydd ymhlith un o ddeg o fusnesau i gael eu rhestru am y tro cyntaf eleni.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar drawsnewid Penty...

14/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun mawr gwerth £7 miliwn i drawsnewid Pentywyn yn gyrchfan ymwelwyr pwysig yng Nghymru.

darllenwch mwy