Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 286 cofnodion | Tudalen 1 o 29

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael e...

14/02/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC, wedi cyhoeddi ddoe y bydd deddfwriaeth newydd i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor yn dod i rym ar Ebrill y1af.

darllenwch mwy

Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau...

12/02/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cwmnïau cychod lleol yn cael eu hannog i redeg tripiau dydd a nos o'r lanfa yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Ffermwr llaeth ifanc o Lanarth yn dod...

11/02/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Fe ddaeth Steffan Rees o Lanarth yng Ngheredigion yn ail trwy Brydain yng nghystadleuaeth Myfyriwr Llaeth y Gymdeithas Frenhinol Ffermwyr Llaeth mewn cynhadledd technoleg llaeth yn Stoneleigh yr wythnos diwethaf.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi cynlluniau...

07/02/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cyhoeddi y bydd paratoadau manwl yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer Brexit er mwyn cefnogi pobl led-led Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Dirprwyaeth fusnes o'r canolbarth yn ...

07/02/2019
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Daeth busnesau o bob rhan o'r Canolbarth ynghyd yn y Senedd ym Mae Caerdydd yn ddiweddar i ddangos y potensial i dyfu yn y rhanbarth.

darllenwch mwy

Effeithiau trychinebus i'w gweld yn b...

25/01/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth siarad yn ugeinfed brecwast ffermdy blynyddol Undeb Amaethwyr Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol, rhybuddiodd Llywydd yr FUW, Glyn Roberts, bod yr effeithiau trychinebus o adael yr Undeb Ewropeaidd, yr undeb tollau a'r farchnad sengl ar Fawrth 29 yn cael eu gweld yn barod.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i 23 o brosiectau twrist...

25/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis-Thomas bod £2.2 miliwn yn cael ei gynnig i 23 prosiect fydd yn gwella'r profiad a gaiff ymwelwyr yng Nghymru.

darllenwch mwy

Rhowch y gorau i drafod 'dim cytundeb...

22/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi galw ar Lywodraeth Prydain i ymwrthod yn llwyr â Brexit heb gytundeb wrth i amser brinhau cyn y dyddiad gadael ddiwedd mis nesaf.

darllenwch mwy

Banc yr HSBC yn gweld y Gymraeg 'yn i...

21/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae galwadau ar i fanciau ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar y we, yn dilyn ymateb gan HSBC i gŵyn sy’n dweud bod yr iaith yn ‘estron’.

darllenwch mwy

Brexit heb gytundeb am chwalu amaeth,...

15/01/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddifetha ffermio a'r diwydiannau pysgota yng Nghymru - dyna'r rhybudd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ar drothwy’r bleidlais heno.

darllenwch mwy