Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 244 cofnodion | Tudalen 1 o 25

Ymweliad llong bleser anferth i Gaergybi

03/08/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Heddiw, croesawodd Caergybi un o’r llongau mordeithio mwyaf i ymweld â’r porthladd. Mae llong cwmni’r Royal Caribbean ‘Brilliance of the Seas’ yn llong fordeithio 90,090 tunnell, sy’n gallu cludo 2,112 o deithwyr, a bydd y teithwyr ar y fordaith hon yn dod yn bennaf o Unol Daleithau, dyma’r eildro iddi ymweld â Chaergybi.

darllenwch mwy

Pobl hŷn yn helpu tyfu economi Cymru,...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy a mwy o bobl dros eu 65 oed yn byw ac yn gweithio yng Nghymru heddiw, ac mae eu cyfraniad at economi Cymru’n tyfu, yn ôl economegwyr iechyd o Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Mudiad yn tarfu ar agoriad siop Icela...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi tarfu ar agoriad swyddogol siop newydd Iceland yn y Rhyl heddiw gan gwyno am y diffyg darpariaeth Gymraeg.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn galw am estyn cyfnod ...

27/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled ym mis Ebrill 2019 yn dod yn fwy tebygol.

darllenwch mwy

Dathlu cynnyrch o safon yng Ngŵyl fwy...

26/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir Aberystwyth yn dychwelyd i’r Promenâd eleni ar Awst 12fed mewn Gŵyl sy’n clymu’r môr a’r tir a chyfle i fwynhau cynnyrch lleol ac amrywiaeth i ddiddanu’r teulu cyfan.

darllenwch mwy

Brexit heb gytundeb yn gyflafan i'r d...

23/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai Brexit heb gytundeb yn “gyflafan” i’r diwydiant cig coch yng Nghymru ac yn agor y drws i dollau a fyddai’n achosi niwed anferth i allforion Cig Oen Cymru i Ewrop, dywedodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts wrth arweinwyr y diwydiant yn y Sioe Frenhinol heddiw.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian i adnewyddu adeilad ha...

18/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £409,000 i adnewyddu Neuadd Llechwen, sy’n adeilad hanesyddol ger Pontypridd.

darllenwch mwy

Ymgyrch i chwilio am farchnadoedd i g...

05/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn targedu ei hymdrechion marchnata Asiaidd ar y sectorau gwestai, bwytai ac arlwyo ffyniannus, wrth i Gig Eidion Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI edrych i adeiladu marchnadoedd newydd ar gyfer byd ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Sylwadau cadeirydd siop Trago Mills y...

29/06/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi beirniadu Trago Mills yn hallt, wedi i gopi o lythyr oddi wrth y cwmni am ei siop newydd ym Merthyr, sy’n llawn sylwadau gwrth-Gymraeg, ddod i'r amlwg.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar adeiladu Campws ...

28/06/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd y gwaith adeiladu gwerth £40.5 miliwn ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.

darllenwch mwy