Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 199 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Ffermwyr Ifanc Cymru yn dysgu yn Uche...

08/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Fe aeth dros 50 o swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar daith i Ucheldiroedd yr Alban yn ddiweddar i edrych ar fentrau ffermio yn yr ardal.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i rai o atyniadau ymwelw...

02/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod cronfa gwerth £2.4 miliwn ar gael ar gyfer 26 o brosiectau ar draws Cymru a fydd yn gwella profiadau ymwelwyr sy’n dod i Gymru.

darllenwch mwy

Amser i fentro gyda Arloesi Gwynedd W...

31/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am syniad cyffrous ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth newydd.

darllenwch mwy

Diwedd yr Awr Gymraeg ar Trydar

26/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd cyfrif Twitter Yr Awr Gymraeg y bydd yn dod i ben ar ar Dachwedd 15, eleni.

darllenwch mwy

Gwasanaethau Cymraeg sefydliadau cyho...

12/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae gwasanaethau Cymraeg yn gwella, ac mae gan bobl hyder bod eu hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn dechrau gwreiddio. Dyna brif ganfyddiadau adroddiad a gyhoeddir gan Gomisiynydd y Gymraeg heddiw.

darllenwch mwy

Cyfle i weithio ym Mharc Cenedlaethol...

04/10/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cyfle i ennill cyflog wrth i chi ddysgu sgiliau ymarferol i baratoi chi ar gyfer gyrfa ym maes cadwraeth ymarferol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

darllenwch mwy

Blwyddyn fwyaf llwyddiannus i dwristi...

02/10/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Y llynedd, cafwyd y flwyddyn fwyaf llwyddiannus erioed i’r sector dwristiaeth yng Ngwynedd, gyda dros £1 biliwn o wariant yn yr economi leol.

darllenwch mwy

Banc Santander yn gwrthod ffurflenni ...

25/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae banc Santander wedi gwrthod prosesu ffurflenni aelodaeth Cymdeithas yr Iaith gan eu bod yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Cwmniau bwyd yn mynd am dwf yng Ngher...

20/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal digwyddiad ‘Mynd am Dwf’ ar gyfer busnesau bwyd a diod lleol er mwyn canolbwyntio ar ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

darllenwch mwy

Datganoli wedi gwneud pethau’n haws, ...

19/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Eluned Davies, rheolwr prosiect gyda Halen Môn, yn arbenigwr ym maes datblygu economaidd yn y cyfnod cyn ac ar ôl datganoli. Mae hi’n darogan wrth raglen Huw Edwards: Datganoli 20 heno y gallai allforion y cwmni i wledydd yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys yr Eidal a Sbaen, ostwng yn sylweddol yn sgil Brexit.

darllenwch mwy