Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 209 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Gwaith yn dechrau ar ffordd newydd yn...

16/01/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar ran dau o Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands.

darllenwch mwy

Amaeth yn ganolog i economi Cymru, me...

12/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth gyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan ar ddyfodol amaeth Cymru ar ôl Brexit yr wythnos hon, pwysleisiodd Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru Gwyn Howells fod amaeth yn ymddangos yn rhan fach o’r economi Brydeinig o ran rhai ystadegau, ond mae’n hollbwysig i economi Cymru.

darllenwch mwy

Chwilio am syniadau i gefnogi diwydia...

04/01/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae prosiect sy'n cael ei redeg gan Gyngor Ceredigion yn chwilio am syniadau i gefnogi cymunedau a diwydiant pysgota Bae Ceredigion.

darllenwch mwy

Lansio Blwyddyn y Môr

11/12/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe roedd Gweinidog Twristiaeth Llywodraeth Cymru, Dafydd Elis-Thomas, yn lansio trydedd blwyddyn thematig Cymru - Blwyddyn y Môr 2018. Y flwyddyn nesaf, bydd cyfle gan Gymru i sicrhau ei lle fel y brif gyrchfan arfordirol ym Mhrydain yn yr 21ain ganrif.

darllenwch mwy

Gostyngiadau yn siopau Amgueddfa Cymr...

07/12/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% yn ei siopau i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rhwng 11 ac 17 Rhagfyr 2017.

darllenwch mwy

Blwyddyn lwyddiannus i'r ffermwr ifan...

06/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Yn dilyn lansiad partneriaeth newydd gyda Syniadau Mawr Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, mae Rhaglen Fenter Wledig y mudiad nawr ar y gweill.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr yn annog pobl i siopa...

01/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog siopwyr i wneud y siopa Nadolig yn lleol ac i gefnogi busnesau gwledig a lleol.

darllenwch mwy

Dathlu'r gorau o'r diwydiant twristiaeth

22/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018 bellach yn chwilio am enwebiadau ymhlith y diwydiant ymwelwyr yng Nghymru.

darllenwch mwy

Edwards o Gonwy yn dod i'r brig

21/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bu cigyddion o bob cwr o Gymru yn cystadlu y mis hwn am yr anrhydedd o gael eu henwi’n Siop Gigydd Cymreig y Flwyddyn, mewn seremoni a drefnwyd gan y cylchgrawn Meat Trades Journal ac a noddwyd gan Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i ddenu mwy o ymwelwyr...

20/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cafodd ymgyrch ryngwladol ei lansio ar gyfer denu mwy o ymwelwyr tramor i Gymru, ac fe gafodd yr ymgyrch groeso cynnes gan drefnwyr teithiau rhyngwladol.

darllenwch mwy