Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 304 cofnodion | Tudalen 2 o 31

Cyhoeddi arian i gynorthwyo menter ym...

26/03/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd y grant o £135,000 dros gyfnod o dair blynedd tan 2021, yn galluogi'r Brifysgol i gynnig cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr a graddedigion ar gyfer eu busnesau a'u mentrau cymdeithasol newydd.

darllenwch mwy

Rhaglen Ffermio ar drywydd Gareth y f...

22/03/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mewn rhaglen awr arbennig o Ffermio nos Lun yma ar S4C, bydd un o ffermwyr enwocaf Cymru, Gareth Wyn Jones yn teithio i Seland Newydd, gwlad a welodd gymorthdaliadau yn diflannu yn llwyr dros 30 mlynedd nôl.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhestr ...

19/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd rhestr Croeso Cymru o Wobrau Aur wedi eu datgelu heddiw gan Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis Thomas, wrth iddo ymweld â James Sommerin, Penarth sydd ymhlith un o ddeg o fusnesau i gael eu rhestru am y tro cyntaf eleni.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar drawsnewid Penty...

14/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun mawr gwerth £7 miliwn i drawsnewid Pentywyn yn gyrchfan ymwelwyr pwysig yng Nghymru.

darllenwch mwy

Sefydliadau a busnesau yn edrych ymla...

12/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant presenoldeb Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain y llynedd, mae nifer o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddi a llenyddiaeth yn edrych ymlaen at gynrychioli Cymru yn nigwyddiad 2019.

darllenwch mwy

Cyngor ar sut i ymwelwa o ymweliad y ...

11/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda’r sector twristiaeth a lletygarwch ymysg y pwysicaf yn ardal Sir Conwy, bydd cyfle i gynrychiolwyr ddod ynghyd i ddysgu am sut i fynd ati i elwa o ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu gwariant ang...

01/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi croesawu cyhoeddiadau diweddar y Llywodraeth am yr arian newydd i gymunedau Cymraeg Arfôr.

darllenwch mwy

'Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon...

21/02/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bu’r dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas yn ymweld â Dulyn heddiw, lle bu’n cwrdd â'r Gweinidog Gwladol dros Dwristiaeth a Chwaraeon, Brendan Griffin, ac yn dathlu'r cysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn ystod derbyniad Dydd Gŵyl Dewi. 

darllenwch mwy

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael e...

14/02/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC, wedi cyhoeddi ddoe y bydd deddfwriaeth newydd i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor yn dod i rym ar Ebrill y1af.

darllenwch mwy

Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau...

12/02/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cwmnïau cychod lleol yn cael eu hannog i redeg tripiau dydd a nos o'r lanfa yn Aberystwyth.

darllenwch mwy