Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 226 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Hybu Cig Cymru yn cyhoeddi Y Cinio Na...

18/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cynhyrchu rhestr o gynhyrchwyr lleol a allai gyflenwi bwydydd blasus i chi, yn amrywio o gigoedd arbenigol i winoedd a seidr, yn barod ar gyfer gwledd Nadoligaidd werth chweil.

darllenwch mwy

Sefyllfa wleidyddol yn risg i incwm f...

14/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Tra’n siarad mewn cyfarfod i ffermwyr yn Llanelwedd yr wythnos hon, rhybuddiodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru y gallai dyfodol llewyrchus diwydiant cig coch Cymru fod yn y fantol oherwydd ansicrwydd parhaus yn sgil Brexit.

darllenwch mwy

Angen ffermwyr ar gyfer prosiect sy'n...

07/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd menter newydd ei lansio yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru er mwyn cynnig cymorth milfeddygol arbenigol i ffermwyr cig eidion a defaid.

darllenwch mwy

Shane Williams yn gwirioni ar gig oen...

06/12/2018
Categori: Bwyd, Newyddion

Cafodd pawb a dyrrodd i stondin Hybu Cig Cymru yn Ffalr Aaeaf Frenhinol Cymru eu gwefreiddio wrth wylio’r chwaraewr rygbi adnabyddus, Shane Williams yn paratoi cig oen â sinsir a shibwns yn ddeheuig dros ben.

darllenwch mwy

Y cyfarfod cyntaf i ddatblygu diwydia...

04/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bu cynhyrchwyr, gwyddonwyr a rheoleiddwyr pysgod cregyn yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor heddiw ar gyfer y gweithdy cyntaf i ddatblygu Canolfan Pysgod Cregyn newydd.

darllenwch mwy

Camu nôl i ddathlu’r Nadolig Fictorai...

29/11/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd rhai o ddisgyblion cynradd Gwynedd yn cael cyfle arbennig i gamu nôl mewn hanes dros yr wythnosau nesaf, a gweld sut byddai’r Fictoriaid wedi dathlu’r Nadolig.

darllenwch mwy

Sêren y byd rygbi am agor stondin Hyb...

23/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Sêren y byd rygbi am agor stondin Hybu Cig Cymru yn y Ffair Aeaf


Elinor Snowsill

Bydd un o eilunod dilynwyr rygbi Cymru, Shane Williams, yn siŵr o ddenu tyrfaoedd ar ddiwrnod agoriadol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt ar 26 Tachwedd.

darllenwch mwy

Prynhawn da yn dathlu ei phen-blwydd ...

13/11/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd y rhaglen boblogaidd Prynhawn Da ar S4C yn dathlu ei phen-blwydd yn ugain oed ddydd Gwener ac i ddathlu, fe fydd sawl wyneb cyfarwydd yn dychwelyd i’r soffa eiconig - gan gynnwys y cyflwynwyr gwreiddiol Elinor Jones a Lyn Ebenezer.

darllenwch mwy

Selsig o Bwllheli ymhlith y gorau yng...

07/11/2018
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae Ela a Huw Roberts o gwmni Oinc Oink ger Pwllheli yn dathlu’r ffath fod eu selsig Cig Moch Pedigri Cymreig a Chaws Cheddar o Gymru wedi cael ei enwi fel y selsigen orau yng Ngwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod effaith Brexit ar...

05/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd ffermwyr, proseswyr bwyd, manwerthwyr a gwleidyddion o Gymru a thu hwnt yn cynnull yn Llanelwedd ddydd Iau yma er mwyn trafod sut y gall Brexit – a’r posibilrwydd brawychus o Brydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb – effeithio ar y diwydiannau cig oen, cig eidion a phorc a’r miloedd o swyddi sy’n ddibynnol arnynt.

darllenwch mwy