Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 190 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Dirprwyaeth o Sbaen yn dod i Gymru i ...

08/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ymwelodd dirprwyaeth o fewnforwyr a phrynwyr archfarchnadoedd o Sbaen â Chymru y mis hwn, a thrwy hynny gwnaethant dynnu sylw at y rhan hanfodol sydd gan allforion i wneud y diwydiant cig yn broffidiol.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn chwilio am geisiada...

07/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Os ydych chi’n ffermwr, yn gigydd neu’n gogydd sy’n awchu am wybodaeth newydd, yna gallech fod yn gymwys am ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru a fydd yn helpu at eich costau teithio i weld sut mae’ch cyfoedion ar draws y byd yn arloesi ond mae’r dyddiad cau fis yma.

darllenwch mwy

Lansio ryseitiau i ddenu cwsmeriaid i...

01/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio taflenni a phosteri newydd er mwyn arddangos safon a hyblygrwydd y porc sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.

darllenwch mwy

Yr Ŵyl Hynod Wyllt yn dychwelyd i Dyd...

30/05/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd yr Ŵyl Hynod Wyllt (Really Wild Festival) yn dychwelyd i Dyddewi ym mis Mai 2019 ar ôl bod i ffwrdd am dair blynedd.

darllenwch mwy

Tafwyl yn cyhoeddi rhaglen lawn

30/05/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda dim ond mis i fynd tan ŵyl Gymraeg Caerdydd, Tafwyl, mae trefnwyr yr ŵyl wedi cyhoeddi’r rhaglen lawn yn ogystal â manylion Wythnos Tafwyl.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn lansio Gweledigaeth...

18/05/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd prosbectws ei lansio yr wythnos ar gyfer dyfodol ffermio da byw yng Nghymru gan Kevin Roberts, cadeirydd Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cyfeirlyfr hadau glaswellt i h...

16/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhifyn newydd o’r cyfeirlyfr hadau glaswellt, sy’n helpu ffermwyr i gynhyrchu gwair a chynyddu elw, yn cael ei lansiad Cymreig yn Nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yng Ngharnbwll, Four Crosses, ger y Trallwng heddiw.

darllenwch mwy

Cynhyrchwyr porc yn ennill gwobr nodedig

03/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae cwpwl o Sir Gaerfyrddin yn dathlu llwyddiant i’w cynnyrch cig cartref ar ôl iddynt ennill gwobr nodedig yn y diwydiant bwyd.

darllenwch mwy

Diddordeb yng Nghynulliad Bwyd Caerfy...

26/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

MAE mwy a mwy o bobl yng Nghaerfyrddin yn rhoi'r gorau i'r archfarchnad ac yn prynu bwyd ffres yn uniongyrchol gan gynhyrchwyr lleol wrth i blatfform ar-lein i gynhyrchwyr bwyd lleol fynd o nerth i nerth.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn chwilio am ...

19/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn mynychu dwy sioe fawr dros yr wythnos ensaf yn chwilio am farchnadoedd y tu allan i Ewrop a allai fod yn bwysig iawn i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit.

darllenwch mwy