Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 162 cofnodion | Tudalen 1 o 17

Cyfarfodydd i archwilio effeithiau Br...

22/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Hybu Cig Cymru yn cyd-drefnu cyfarfodydd teithiol led-led Cymru er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Amaeth yn ganolog i economi Cymru, me...

12/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth gyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan ar ddyfodol amaeth Cymru ar ôl Brexit yr wythnos hon, pwysleisiodd Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru Gwyn Howells fod amaeth yn ymddangos yn rhan fach o’r economi Brydeinig o ran rhai ystadegau, ond mae’n hollbwysig i economi Cymru.

darllenwch mwy

Gweithdy Sushi cyntaf y Cofis

11/01/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Fel rhan o’r ymgyrch i godi arian at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 bydd Gweithdy bwyd Sushi gyda Phil McGrath yn cael ei gynnal yng Nghaffi Te a Cofi Caernarfon ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Mali Rees

22/12/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r model Mali Rees yn byw yng Nghaerdydd ond yn wreiddiol o Lanelli. Mae Mali sy'n aml yn teithio i lefydd ecsotig gyda'i gwaith fel model dros y flwyddyn ond yn edrych ymlaen i dreulio'r 'Dolig gartref gyda'i theulu yn Llanelli.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Chris Foodgasm Roberts

22/12/2017
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Chris Roberts wedi cael blwyddyn ryfeddol eleni yn denu degau o filoedd o wylwyr ar y We wrth goginio danteithion ar danllwyth o dân. Mae Chris sy'n byw yng Nghaernarfon yn edrych yn ôl ar y flwyddyn ac yn edrych 'mlaen i wireddu syniadau cyffrous ar gyfer 2018.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Mari Lövgreen

20/12/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae’r cyflwynydd Mari Lovgreen sydd newydd gyhoeddi ei chyfrol gyntaf Brên Babi wedi cytuno i ateb ein cwestiynau Holi ‘Dolig wrth iddi ddatgelu ei bod yn dychwelyd i raglen Stwnsh yn y flwyddyn newydd.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Manon Steffan Ros

19/12/2017
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Manon Steffan Ros yn un o awduron amlycaf Cymru ac eleni mae wedi cyhoeddi ei chyfrol ddiweddaraf, Golygon gyda Gwasg y Lolfa. Mae Lleol.cymru yn dechrau cyfres Holi ‘Dolig yn ei holi am ei harferion dros yr Wyl.

darllenwch mwy

Cymru’n cymryd mantais ar fasnach gig...

15/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i ddiwydiant cig coch Cymru edrych ymlaen at 2018, mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi bod yn cymryd mantais ar lwyddiant diweddar i Gig Oen Cymru PGI yn y farchnad Almaenig.

darllenwch mwy

Cigyddion o'r Fflint yn dod i'r brig ...

08/12/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Dyfarnwyd yr hamper buddugol yng nghystadleuaeth Cig Brecwast Cymru Ffair Aeaf eleni i J.A Vaughan Family Butchers o Sir y Fflint.

darllenwch mwy

Coginio prydau cyflym gyda chig oen

04/12/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Roedd sialens rhwng ffermwyr defaid o ddwy hemisffer i goginio pryd cyflym o gig oen yn un o uchafbwyntiau’r Ffair Aeaf ddiweddar yn Llanwelwedd.

darllenwch mwy