Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 202 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Croesawu camau i atal chwant bwyd ymy...

14/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

darllenwch mwy

Hyrwyddo gyrfaon i ferched yn y secto...

08/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi ymuno gyda’r elusen Chwarae Teg i ddwyn sylw at y gwaith amrywiol y mae menywod yn ei wneud o fewn y diwydiant cig coch, a’r cymorth sydd ar gael i ddatblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaon cyffrous.

darllenwch mwy

Gwleidyddion amlwg yn cyfarfod swyddo...

30/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe groesawodd ymgyrch Hybu Cig Cymru ddau bennaeth llywodraeth a nifer o brif wleidyddion eraill i’w stondin yn ystod y Sioe Fawr wrth i ddyfodol y diwydiant cig oen ac eidion ar ôl Brexit barhau’n destun trafod llosg.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn galw am estyn cyfnod ...

27/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled ym mis Ebrill 2019 yn dod yn fwy tebygol.

darllenwch mwy

Dathlu cynnyrch o safon yng Ngŵyl fwy...

26/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir Aberystwyth yn dychwelyd i’r Promenâd eleni ar Awst 12fed mewn Gŵyl sy’n clymu’r môr a’r tir a chyfle i fwynhau cynnyrch lleol ac amrywiaeth i ddiddanu’r teulu cyfan.

darllenwch mwy

Brexit heb gytundeb yn gyflafan i'r d...

23/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai Brexit heb gytundeb yn “gyflafan” i’r diwydiant cig coch yng Nghymru ac yn agor y drws i dollau a fyddai’n achosi niwed anferth i allforion Cig Oen Cymru i Ewrop, dywedodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts wrth arweinwyr y diwydiant yn y Sioe Frenhinol heddiw.

darllenwch mwy

Ar drothwy uchafbwynt y calendr amaet...

20/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd uchafbwynt y calendr amaethyddol yn dychwelyd yr wythnos nesaf wrth i S4C ddarlledu yn ddyddiol o'r Sioe Fawr yn Llanelwedd unwaith yn rhagor gyda enwau cyfarwydd yn dilyn yr hynt a'r helynt o Faes y Sioe.

darllenwch mwy

Ystafell de newydd wedi agor yng Ngha...

19/07/2018
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ystafell de ag enw sy'n dwyn ysbrydoliaeth gan un o gymeriadau hanesyddol mwyaf lliwgar Cymru wedi agor mewn pryd ar gyfer gwyliau'r ysgol ar safle nodedig Castell a Melin Heli Caeriw, Sir Benfro.

darllenwch mwy

Gwers gan 'Gareth Bale' y Byd Pizza

13/07/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar ôl teithio trwy Ewrop, mae hi'n bryd i Bois y Pizza, mae Ieuan a Jez yn anelu am Parma i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth pizza fwyaf y byd - y Campionato Mondiale della Pizza. Ym mhennod olaf Bois y Pizza heno ar S4C, cawn weld y ddau yn trio'u gorau glas i blesio'r beirniaid, gan obeithio cael eu coroni'n bencampwyr pizza Neapolitan y byd.

darllenwch mwy

Ymgyrch i chwilio am farchnadoedd i g...

05/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn targedu ei hymdrechion marchnata Asiaidd ar y sectorau gwestai, bwytai ac arlwyo ffyniannus, wrth i Gig Eidion Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI edrych i adeiladu marchnadoedd newydd ar gyfer byd ar ôl Brexit.

darllenwch mwy