Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 181 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn chwilio am ...

19/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn mynychu dwy sioe fawr dros yr wythnos ensaf yn chwilio am farchnadoedd y tu allan i Ewrop a allai fod yn bwysig iawn i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Wil ac Aeron yn teithio Rwmania

16/04/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Mewn cyfres newydd yng nghwmni Wil ac Aeron nos Fercher yma, fe fydd y ddau o Fro Ddyfi yn teithio ar hyd a lled Rwmania.

darllenwch mwy

Annoeth gwahardd allforio anifeiliaid...

11/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai gwahardd allforio anifeiliaid byw yn ‘hynod o annoeth’ o ystyried yr ansicrwydd ynghylch cytundeb masnach a thariffau amaethyddol ar ôl-Brexit, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Ymchwilio i fywyd ar ôl Brexit i'r di...

10/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth led-led yr Undeb Ewropeaidd i ba effeithiol y mae’r diwydiant amaeth yn gallu ymateb i newid.

darllenwch mwy

Enillwyr cystadleuaeth yn dysgu sut i...

09/04/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Ar ôl cyhoeddi enillydd cystadleuaeth 'Canfod Porc Lleol', mwynhaodd wyth person lwcus ddiwrnod yng Ngwinllan hardd Llanerch yn dysgu sut i baratoi'r prydau porc perffaith gyda'r cogydd teledu gwych, Angela Gray.

darllenwch mwy

Gyrfaoedd mewn bwyd yn cael sylw mewn...

06/04/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Cafodd athrawon eu hannog i ysbrydoli myfyrwyr i geisio am gyrfa yn y sector bwyd a diod mewn cynhadledd ddiweddar a drefnwyd gan Meat & Education a Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Ffermwyr yn hybu bwyd o Gymru dros gy...

03/04/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Ffermwyr yn hybu bwyd o Gymru dros gyfnod y Pasg


Elwen Roberts a Daphne Tilley

Bu dau ffermwr da byw o Gymru yn Llundain yn ystod y dyddiau diwethaf er mwyn hyrwyddo rhinweddau cynnyrch cartref.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn ymgiprys am goron goginio

23/03/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’n dymor eisteddfota ar hyd Cymru wrth i blant gystadlu mewn gŵyliau cylch a sir yr Urdd er mwyn ennill yr hawl i gystadlu yn Llanelwedd adeg y Sulgwyn.

darllenwch mwy

Hybu Cymru mewn sioe dwristiaeth

22/03/2018
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Croeso Cymru gyda chymorth gwestai a busnesau eraill wedi bod yn arddangos y gorau sydd gan y wlad i’w gynnig mewn Sioe Twristiaeth a Theithio Prydain sy’n digwydd yr wythnos hon yn yr NEC, Birmingham.

darllenwch mwy

Cigyddion o Sir Fflint yn cipio gwobr...

15/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

darllenwch mwy