Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 149 cofnodion | Tudalen 1 o 15

Chwaraewr rygbi yn hybu cig eidion Cymru

10/11/2017
Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Ymgyrch Hybu Cig Eidion Cymru wedi lansio ymgyrch farchnata newydd sy'n cynnwys chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, Dan Lydiate, i hyrwyddo ymagwedd fwy 'byd go iawn' at iechyd a chryfder.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cyrraedd Si...

08/11/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bu Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasnach bwysig yng nghanolfan gynadledda ‘Silverstone Wing’ sy’n rhan o drac rasio enwog Silverstone.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn gofyn am gyfarfod gyd...

07/11/2017
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.

darllenwch mwy

Masnach yn hawlio'r sylw yng Nghynhad...

19/10/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd cyfle i daclo’r prif bynciau llosg sy’n diwydiant cig ar Dachwedd 9 wrth i ffermwyr, proseswyr, manwerthwyr a ffurfwyr polisi gwrdd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yng Ngwesty’r Vale ger Caerdydd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cefnogaeth ariannol i hybu C...

09/10/2017
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, y bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn derbyn £1.5 miliwn i ganolbwyntio ar allforion.

darllenwch mwy

Cogyddes o Wlad Belg yn ennill gyda C...

06/10/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Coronwyd Laure Genonceaux fel Cogyddes y flwyddyn mewn cystadleuaeth yng Ngwlad Belg ar gyfer 2017 ar ôl creu rysait penigamp gyda Chig Oen Cymru.

darllenwch mwy

HCC yn lansio sianel rysáit newydd gy...

29/09/2017
Categori: Bwyd

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio sianel rysáit newydd gyffrous, sy'n cynnig amrywiaeth o brydau amlbwrpas a chyflym gyda Chig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a Phorc.

darllenwch mwy

Cogyddion yn cynnig ysbrydoliaeth ar ...

26/09/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae cwsmeriaid Cig Oen Cymru led-led Gwledydd Prydain wedi bod yn mwynhau sesiynau ymarferol ar sut i goginio’r cig blasus yma’n araf ac yn isel, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng Hybu Cig Cymru a Chylchgrawn AGA.

darllenwch mwy

Cwmniau bwyd yn mynd am dwf yng Ngher...

20/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal digwyddiad ‘Mynd am Dwf’ ar gyfer busnesau bwyd a diod lleol er mwyn canolbwyntio ar ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

darllenwch mwy

Lleoliadau newydd i Ŵyl Fwyd Caernarf...

18/09/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cael ei chynnal am y drydedd tro ar Fai 12fed, 2018 ar leoliadau newydd yng Nghaernarfon.

darllenwch mwy