Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 554 cofnodion | Tudalen 1 o 56

Cyhoeddi rhestr fer Cân i Gymru 2018

22/01/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae wyth cân rownd derfynol cystadleuaeth Cân i Gymru 2018 wedi eu dewis. A bydd yr wyth yn cystadlu’n fyw ar S4C ar 1 Mawrth yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor, gyda’r cyflwynwyr Elin Fflur a Trystan Ellis Morris wrth y llyw.

darllenwch mwy

Dathlu bywyd yr artist Kyffin William...

19/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd Oriel Môn yn Llangefni yn cymryd rhan mewn blwyddyn o ddathliadau er mwyn coffau bywyd a gwaith y diweddar Kyffin Williams, un o arlunwyr mwyaf adanbyddus Cymru ac a fyddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed ar y 9fed o Fai, 2018.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dogfennu merched ar hy...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Amgueddfa Ceredigion y mis yma yn arddangos gwaith celf gan y peintiwr portreadau Seren Morgan Jones, sy’n wreiddiol o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Trafod cydweithio rhwng Prifysgol Ban...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd unigolion sydd yn gweithio yn y diwydiannau creadigol ledled y gogledd yn dod ynghyd ag arbenigwyr o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor ddydd Gwener yma ar gyfer Tu Hwnt i’r Ffiniau, sy’n weithdy newydd ar gyfer y ddwy garfan.

darllenwch mwy

Comic Mellten yn chwilio am gartwnwyr...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae comic Cymraeg Mellten yn chwilio am gartwnwyr ifanc y dyfodol drwy roi’r cyfle i blant ifanc greu cymeriad neu stribed cartŵn eu hunain mewn cystadleuaeth fawr a lansir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn gwahodd enwebiadau ar gy...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Pythefnos yn unig sydd ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cytundeb newydd rhwng y BBC ...

15/01/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r gymdeithas sy’n cynrychioli cyhoeddwyr a chyfansoddwyr cerddoriaeth Gymraeg, Eos a’r BBC wedi cyhoeddi fod y telerau ar gyfer cytundeb ar gyfer hawlfreintiau darlledu cerddoriaeth wedi eu cytuno.

darllenwch mwy

Beti George yn cofio ei chymar David ...

15/01/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Galar personol a brwydr gyhoeddus, dyna hanfod rhaglen bwerus a phersonol sy'n cael ei darlledu nos Fory ar S4C yng nghwmni'r cyflwynydd a'r newyddiadurwraig Beti George.

darllenwch mwy

Golwg newydd ar dir afon Teifi

12/01/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr ardal o gwmpas afon Teifi fydd yn mynd â'r sylw yn yr ail bennod o gyfres Cynefin, nos Sul yma. O hanes rhyfeddol eglwys Henllan i ras gwryglau flynyddol Cenarth, cawn gyfle i ddysgu mwy am draddodiadau a llên gwerin un o'n cymunedau gwledig, a hynny drwy lygaid gwybodusion lleol.

darllenwch mwy

Gwylio S4C ar ei fyny dros yr ŵyl

09/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe gynyddodd y nifer o bobl oedd yn gwylio S4C dros y Nadolig o 5% o gymharu â gostyngiad o 2% gan y prif sianeli cyhoeddus eraill.

darllenwch mwy