Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 769 cofnodion | Tudalen 1 o 77

Plant ysgolion cynradd ym Mhenfro yn ...

14/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fynychu diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn croesawu fod y...

13/12/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r rôl newydd fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Llywodraeth Cymru a fydd bellach yn eistedd o fewn cabinet y Prif Weinidog newydd Mark Drakeford.

darllenwch mwy

Pedr ap Llwyd fydd Prif Weithredwr a ...

13/12/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi mai Pedr ap Llwyd fydd Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru pan fydd Linda Tomos yn ymddeol ym mis Ebrill 2019.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am bwerau darlle...

12/12/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru yn dilyn y newyddion bod Ofcom wedi derbyn cais i ddod â Radio Ceredigion i ben, gyda'r donfedd yn cael ei rhoi i sianel uniaith Saesneg.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gy...

11/12/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn chwilio am bobl ifanc sydd â syniadau creadigol i ddylunio murlun newydd i Bromenâd Aberystwyth.

darllenwch mwy

Arddangosfa fawr newydd gan David Nas...

10/12/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Amgueddfa Cymru y bydd arddangosfa fawr o waith y cerflunydd a'r artist tir David Nash yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 3 Mai 2019.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

03/12/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Y sefyllfa wleidyddol yng Nghymru a’r byd ydy’r edefyn sy’n gweu rhifyn Gaeaf 2018 O’r Pedwar Gwynt ynghyd – sefyllfa sy’n codi cwestiynau dwys am y ddynoliaeth a’n perthynas â’n gilydd.

darllenwch mwy

Pontio'n cynnal cynhadledd twristiaet...

30/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Wrth i rai sy'n chwilio am antur anelu am Eryri, 'canolbwynt' twristiaeth antur, bydd Canolfan Arloesi Pontio ym Mhrifysgol Bangor a Go North Wales yn cynnal cynhadledd flynyddol Twristiaeth Gogledd Cymru yn Pontio ar 6 Rhagfyr. Teitl y gynhadledd yw "Antur a Thu Hwnt/Adventure and Beyond".

darllenwch mwy

Camu nôl i ddathlu’r Nadolig Fictorai...

29/11/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd rhai o ddisgyblion cynradd Gwynedd yn cael cyfle arbennig i gamu nôl mewn hanes dros yr wythnosau nesaf, a gweld sut byddai’r Fictoriaid wedi dathlu’r Nadolig.

darllenwch mwy

S4C yn ennill gwobr BAFTA plant gyda ...

26/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cyfres antur ddychrynllyd i bobl ifanc, Prosiect Z, wedi ennill gwobr BAFTA Plant 2018.

darllenwch mwy