Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 831 cofnodion | Tudalen 1 o 84

Menter gymunedol yn agor ei drysau yn...

18/04/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

MAE menter gymunedol newydd wedi agor ei drysau'n swyddogol yn Llanymddyfri yn Sir Gâr.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod yn annog pobl a grwpiau...

17/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru yng nghystadlaethau Prifwyl Sir Conwy wrth i’r dyddiad cau agosau.

darllenwch mwy

Blas o gyfres newydd Un Bore Mercher ...

16/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Gyda llai na mis i fynd tan darllediad yr ail gyfres o’r ddrama boblogaidd Un Bore Mercher ar S4C, cafodd cynulleidfa yng ngŵyl deledu yn Llundain flas o’r gyfres newydd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd am y bum...

16/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Fach y Fro eleni yn dychwelyd am bumed flwyddyn yn olynol ac yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn Mehefin 15fed, ac mae Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi line-up llawn Gŵyl Fach y Fro 2019.

darllenwch mwy

Noson yn dathlu talent diwylliannol S...

12/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Rhoddwyd sylw i dalent ddiwylliannol gorau Sir Gaerfyrddin mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes Llanelli nos wener diwethaf.

darllenwch mwy

Pedair Gwobr Ryngwladol Gŵyl ffilm Ef...

10/04/2019
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae pedair o raglenni S4C wedi derbyn clod rhyngwladol yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2019 neithiwr.

darllenwch mwy

S4C yn chwilio am seren ifanc i gynry...

05/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae S4C a’r cwmni cynhyrchu Rondo Media yn chwilio am seren ifanc i gynrychioli Cymru yn y Junior Eurovision Song Contest.

darllenwch mwy

Menyw yn wynebu carchar er mwyn pwera...

04/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae menyw 68 mlwydd oed o Geredigion yn wynebu cyfnod yn y carchar er mwyn sicrhau pwerau darlledu i Gymru wedi iddi datgan nad yw’n mynd i dalu cosb llys o £220 ddoe.

darllenwch mwy

10 enwebiad i S4C yng ngwobrau'r Ŵyl ...

03/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi derbyn deg enwebiad ar gyfer Gwobrau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2019 a fydd yn cael ei gynnal yn Aviemore yn yr Alban yn nechrau Mehefin.

darllenwch mwy

Y celfyddydau yn gallu gwella'r berth...

01/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor a phartneriaid eraill yn dangos bod y celfyddydau yn cadarnhau sgiliau a hyder staff gofal dementia, gan alluogi cyfnewid ystyrlon gyda phreswylwyr sy’n gallu bod yn greadigol.

darllenwch mwy