Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 655 cofnodion | Tudalen 1 o 66

Malan yn datgelu'r cyfan am ei salwch...

21/06/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth

Mae stori Malan Wilkinson o Gaernarfon yn gyfarwydd i lawer ac yn ei chyfrol Rhyddhau’r Cranc, allan yr wythnos hon gan Y Lolfa, mae Malan yn agor ei chalon ac yn siarad yn ddiflewyn ar dafod am gyfnodau anoddaf ei bywyd a’r brwydrau bu’n ei hymladd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn agosau

21/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond pythefnos i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy, mae’r trefnwyr yn paratoi am ddiwrnod i’w gofio.

darllenwch mwy

Cynllun cerdd Te yn y Grug

18/06/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda llai na mis cyn Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion prosiect cyffrous a fydd yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf, wrth i’r ardal baratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod ym mis Awst 2019.

darllenwch mwy

Trysorau Japaneaidd i'w gweld yn Amgu...

15/06/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd dros yr haf eleni yn cael y cyfle i weld arddangosfa sylweddol ar Japan, gyda thrysorau nas gwelwyd erioed o'r blaen yng Ngwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y cadeirio

14/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Eisteddfod wedi cyhoeddi fod nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.

darllenwch mwy

Guto Harri yn rhoi'r byd yn ei le mew...

12/06/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfweliad ecsgliwsif gyda'r Prif Weinidog Theresa May yn rhaglen gyntaf cyfres wleidyddol newydd S4C.

darllenwch mwy

Arddangosfa STAMP Castell yn dychwely...

12/06/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Daw'r arddangosfa STAMP Castell yn ôl i Gaernarfon am y drydedd flwyddyn eleni dan arweiniad Manon Awst.

darllenwch mwy

Arddangosfa newydd gan artist yn darl...

11/06/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa o ddarluniau dyfrlliw gan yr artist nodedig lleol Falcon Hildred yn cael eu harddangos yn Llyfrgell Blaenau Ffestiniog rhwng 11 Mehefin a 28 Gorffennaf.

darllenwch mwy

Cyfres newydd Y Fets yn dechrau

07/06/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe fydd cyfres newydd Y Fets yn dechrau heno yn dilyn hynt a helynt Milfeddygon ym Milfeddygfa Ystwyth yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyflwyno Coron a Chadair Eisteddfod G...

07/06/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig neithiwr.

darllenwch mwy