Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 614 cofnodion | Tudalen 1 o 62

Band y Cory yn dod i'r brig

23/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Band y Cory enillodd gystadleuaeth Band Cymru 2018 ar ôl perfformio repertoire yn llawn dychymyg ac adloniant mewn rownd derfynol gofiadwy yn Abertawe neithiwr.

darllenwch mwy

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan y B...

20/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Ychydig dros wythnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.

darllenwch mwy

Chwe theulu yn camu fewn i'r Tŷ Arian

19/04/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd cyfres newydd yn dechrau ar S4C heno yn dilyn chwe theulu wrth iddynt fynd fewn i’r Tŷ Arian i ddysgu mwy am eu harferion gwario mewn ymgais i arbed arian a chynilo.

darllenwch mwy

Diffiniad yw sêr nos Wener yr Eisteddfod

18/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi mai'r band dawns o'r 1990au, Diffiniad fydd yn cymryd ei lle fel y prif fand ar noson fawr Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad Y Cylch yn dod i Theatr F...

17/04/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cwmni Ysgol Theatr Maldwyn yn dychwelyd i Theatr Felinfach y penwythnos hwn gyda chynhyrchiad newydd a chyffrous o’r sioe ‘Y Cylch’.

darllenwch mwy

Dysgwyr o bob cwr yn dod at ei gilydd...

17/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Genedlaethol i ddysgwyr, Ar Lafar, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Genedlaethol ddydd Sadwrn yma, gyda mwy o weithgareddau nag erioed yn cael eu cynnal eleni.

darllenwch mwy

Wil ac Aeron yn teithio Rwmania

16/04/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Mewn cyfres newydd yng nghwmni Wil ac Aeron nos Fercher yma, fe fydd y ddau o Fro Ddyfi yn teithio ar hyd a lled Rwmania.

darllenwch mwy

Ashley yn anelu i guro'r gorau

12/04/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd bocsio byw yn ôl ar S4C nos Sadwrn wrth i’r y bocsiwr o Lyn Ebwy, Ashley Brace wynebu Xenia Jorneac o Rwmania.

darllenwch mwy

Perfformio Cantata Memoria Aberfan yn...

12/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Cantata Memoria: Er mwyn y plant gan Syr Karl Jenkins, a gyfansoddwyd i goffáu 50 mlynedd ers trasiedi Aberfan yn 2016, yn cael ei berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sadwrn 21 Ebrill 2018.

darllenwch mwy

Comisynu cerfluniau i dynnu sylw at w...

10/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

I dynnu sylw at wastraff plastig a sbwriel morol, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi comisiynu cyfres o gerfluniau rhyngweithiol i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r problemau a thynnu sylw at y camau gallwn ni gyd eu cymryd i wella’r sefyllfa bresennol.

darllenwch mwy