Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 528 cofnodion | Tudalen 1 o 53

Addasu cyfres Na, Nel! i'r llwyfan

17/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfres wreiddiol, boblogaidd Gymraeg i blant bellach yn cael ei haddasu ar gyfer y llwyfan.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am ddau ddiwylliant l...

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Wrth gyhoeddi ei gyfrol ddiweddaraf, dadleua’r Athro M. Wynn Thomas na roddir y sylw dyledus i gyd-berthynas ddyrys dau ddiwylliant Cymru’r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Ymateb Manon Ros i gyfnod cythryblus

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Manon Steffan Ros yn cynhoeddi cyfres o ysgrifau dan y teitl Golygon, yr wythnos hon, sy’n trafod rhai o bynciau llosg un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus mewn cof.

darllenwch mwy

Croesawu cytundeb newydd rhwng S4C a'...

13/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r cytundeb partneriaeth newydd rhwng y BBC ac S4C.

darllenwch mwy

Yr Ŵyl Cerdd Dant yn Llandysul dros y...

10/11/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd yr Ŵyl Cerdd Dant, yn cael ei chynnal yfory yn Llandysul ac fe posib gwylio’r cyffro a’r cystadlu ar S4C.

darllenwch mwy

Deiseb yn galw am ddatganoli darlledu...

09/11/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C.

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiant cyn-fyfyrwyr Aber e...

03/11/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant ei chyn-fyfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn mewn digwyddiad arbennig yn yr Hen Goleg nos Wener nesa.

darllenwch mwy

Un Bore Mercher yn cychwyn nos Sul

02/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd drama ddirgelwch newydd yn dechrau ar S4C nos Sul yma. Mae Un bore Mercher yn addo tywys y gwylwyr ar daith emosiynol o gariad, cyfrinachau a chelwyddau.

darllenwch mwy

Elusen i'r digartref yn curadu arddan...

02/11/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Am y tro cyntaf mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi gwahodd grŵp amrywiol, sydd wedi profi digartrefedd yn y gorffennol, i ddethol gweithiau ar gyfer arddangosfa newydd. Mae Penderfyniad Pwy? wedi agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Y byd celf yn rhy elitaidd, yn ôl art...

01/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae artist amlwg o Gymru wedi cyhuddo’r byd celf o fod yn ‘rhy elitaidd’ wrth gyhoeddi cyfrol o weithiau.

darllenwch mwy