Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 796 cofnodion | Tudalen 1 o 80

Cadw yn dadorchuddio cyfres o weithia...

15/02/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r artist adnabyddus Laura Ford wedi dadorchuddio cyfres o gerfluniau newydd yng nghastell eiconig Cymru, Castell Coch, ar gyfer arddangosfa newydd.

darllenwch mwy

Awdur yn chwilio am ferched fel rhan ...

13/02/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae awdur newydd yn chwilio am enwau genethod gwych a merched medrus fel rhan o’i phrosiect newydd.

darllenwch mwy

Cwmni drama yn ail-greu Y Dychweliad ...

11/02/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cwmni theatr Re-Live wedi gweithio gyda Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar gyfer ei perfformiad diweddaraf Y Dychweliad sy'n trafod y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Mae'n amser dathlu cerddoriaeth Gymraeg!

08/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'n ddiwrnod dathlu cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig ac mae miloedd o bobl o bob oed yn dathlu’r cyfoeth sydd gennym mewn cerddoriaeth Gymraeg - o’r hen i’r newydd sbon heddiw.

darllenwch mwy

Cyfnod cyffrous i’r celfyddydau mewn ...

07/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o ddatblygiad safle campws newydd Ysgol Godre’r Berwyn yn y Bala yng Ngwynedd, mae gofod pwrpasol ar gyfer y celfyddydau, gydag offer taflunio digidol modern yn cael eu gosod ar y safle a’r bwriad i ddechrau dangos ffilmiau mor fuan a phosib.

darllenwch mwy

Pobl Ifanc yn creu murlun deniadol i ...

05/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r ardal ger Promenâd Aberystwyth sy’n aml yn denu fandaliaeth, ar ail lawr y lloches bellach wedi’i ddisodli gan furlun mawr, lliwgar sy’n adlewyrchu treftadaeth Aberystwyth, a beth mae Aberystwyth yn golygu i bobl ifanc.

darllenwch mwy

Megan Davies yn ennill Ysgoloriaeth T...

04/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Megan Davies yw’r myfyriwr ôl-radd sydd wedi ennill Ysgoloriaeth T Glynne Davies ar gyfer 2018-19.

darllenwch mwy

Lansio 'Steddfod yr Urdd yng Nghaerdy...

04/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddydd Gwener diwethaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cafodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 ei lansio yng nghwmni plant a phobl ifanc y Brifddinas.

darllenwch mwy

Dathlu degfed pen-blwydd Gorymdaith y...

31/01/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal Gorymdaith y Ddraig wahanol i’r arfer ddydd Sadwrn Mawrth yr 2ail eleni i nodi Dydd Gŵyl Ddewi a degfed pen-blwydd y digwyddiad.

darllenwch mwy

Teithiau tywys i gasgliadau celf a se...

31/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas casgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor yn dechrau ym mis Chwefror ac yn para tan ddiwedd Ebrill.

darllenwch mwy