Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 697 cofnodion | Tudalen 1 o 70

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

S4C a theledu Llydaw yn cyd-gynhyrchu...

13/08/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd S4C a theledu Llydaw yn cyd-gynhyrchu dwy raglen ddogfen eleni am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Mellt yn ennill albwm Cymraeg y flwyddyn

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Fe gyhoeddwyd mai Band y Mellt sydd wedi ennill Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Mae’n Haws Pan ti’n Ifanc.

darllenwch mwy

Gruffudd Eifion Owen yn ennill y Gadair

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ac yntau wedi ennill stôl y Siwper Stomp ar lwyfan y Pafiliwn nos Lun, a’r brif wobr yn y Stomp Werin yn Nhŷ Gwerin nos Iau, ychwanegodd Gruffudd Eifion Owen Gadair i’w gasgliad brynhawn Gwener wrth iddo ddod i’r brig yn seremoni olaf yr wythnos yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Rhydian Gwyn Lewis yn cipio'r Fedal D...

09/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Rhydian Gwyn Lewis sy’n cipio Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni.

darllenwch mwy

Manon Steffan Ros yn ennill y Fedal R...

08/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr awdures Manon Steffan Ros a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni yn Eisteddfod Caerdydd. Wrth i'r Eisteddfod yn y Ddinas gyrraedd yr hanner ffordd, mae Lleol.cymru wedi dethol uchafbwyntiau ar Trydar.

darllenwch mwy

Mari Williams yn ennill Gwobr Goffa D...

07/08/2018
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mari Williams o Gaerdydd yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni, ac fe dderbyniodd yr anrhydedd mewn seremoni ar lwyfan y Pafiliwn heddiw.

darllenwch mwy

Gruff Rhys yn rhyddhau cân arbennig f...

07/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r cerddor a’r gwneuthurwr ffilmiau Cymreig, Gruff Rhys, wedi rhyddhau cân arbennig i gyd-fynd ac ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Chaerdydd.

darllenwch mwy

Catrin Dafydd yn ennill Coron Eistedd...

06/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni yw’r bardd a’r llenor Catrin Dafydd.

darllenwch mwy

Arddangosfa ‘Tirweddau Mewn Parau’ yn...

02/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa ‘Tirweddau Mewn Parau’ sy'n pontio celf rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau i’w gweld yn yr Hen Goleg, Aberystwyth tan ddiwedd mis Medi.

darllenwch mwy