Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 738 cofnodion | Tudalen 1 o 74

Agor adeiladau diweddaraf Sain Ffagan

19/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gwahoddir ymwelwyr â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru – atyniad treftadaeth fwyaf a mwyaf poblogaidd Cymru – i ddod i ‘greu hanes’ yn dilyn cwblhau project ailddatblygu £30 miliwn.

darllenwch mwy

Noson Gwylwyr S4C yn dod i Landudno

19/10/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i bobl Llandudno a'r ardal roi eu barn am S4C yn y Noson Gwylwyr a fydd yn cael ei chynnal yn Ystafell Dewi Sant yn Venue Cymru nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn dathlu pen-bl...

17/10/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Ceredigion yn dathlu penblwydd y darlunydd gwobrwyol o Geredigion, Margaret Jones, yn 100 mlwydd oed gydag arddangosfa unigryw.

darllenwch mwy

Cylchoedd tywod yn codi ymwybyddiaeth...

17/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r artist ‘cylchoedd tywod’ Marc Treanor wedi dylunio a chreu’r patrwm yn y tywod ar Draeth y Gogledd yn Ninbych y Pysgod i godi ymwybyddiaeth o Apêl Tswnami Indonesia DEC Cymru (Disasters Emergency Committee Cymru), a lansiwyd ar 4 Hydref i godi arian ar gyfer goroeswyr y Tswnami.

darllenwch mwy

Diwrnod #ShwmaeSumae yn mynd o nerth ...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod Shwmae Sumae sy’n dathlu ei chweched flwyddyn eleni ac fe roedd cannoedd o ysgolion, busnesau a sefydliadau yn dathlu'r diwrnod arbennig hwn led-led Cymru a thu hwnt.

darllenwch mwy

Nant Gwrtheyrn yn ennill gwobr Ewrope...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth

Nant Gwrtheyrn yn ennill gwobr Ewropeaidd bwysig - RegioStars 2018


Mair Saunders a Jim O’Rourke

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Genedlaethol Cymru, Nant Gwrtheyrn, wedi ennill gwobr Ewropeaidd holl bwysig mewn seremoni wobrwyo ym Mrwsel yr wythnos diwethaf.

darllenwch mwy

Un Bore Mercher yn cipio gwobrwyon yn...

15/10/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bu’n noson llwyddiannus i S4C yng ngwobrau BAFTA Cymru neithiwr gyda naw o wobrau yn cael eu hennill.

darllenwch mwy

Noson lwyddiannus i S4C yng ngwobrau ...

14/10/2018
Categori: Celfyddydau

Bu’n noson llwyddiannus i S4C yng ngwobrau BAFTA Cymru heno gyda naw o wobrau yn cael eu hennill.

darllenwch mwy

Epsie Thompson yn cipio Ysgoloriaeth ...

12/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Y ffliwtydd amryddawn Epsie Thompson o Dafen, Llanelli yw enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 sydd hefyd yn derbyn gwobr o £4,000.

darllenwch mwy

Penodi Non Griffith i dîm Comisiynu S4C

12/10/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth

Mae S4C wedi penodi Non Griffith fel Comisiynydd Cynorthwyol y sianel.

darllenwch mwy