Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 315 cofnodion | Tudalen 1 o 32

Diwrnod #ShwmaeSumae yn mynd o nerth ...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod Shwmae Sumae sy’n dathlu ei chweched flwyddyn eleni ac fe roedd cannoedd o ysgolion, busnesau a sefydliadau yn dathlu'r diwrnod arbennig hwn led-led Cymru a thu hwnt.

darllenwch mwy

Epsie Thompson yn cipio Ysgoloriaeth ...

12/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Y ffliwtydd amryddawn Epsie Thompson o Dafen, Llanelli yw enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 sydd hefyd yn derbyn gwobr o £4,000.

darllenwch mwy

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu ...

11/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn.

darllenwch mwy

Manw yn ennill y cyfle i gynrychioli ...

10/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Mae Cymru wedi dewis! Manw yw enillydd cyfres S4C Chwilio am Seren a hi fydd y gantores ifanc gyntaf o Gymru i gymryd rhan yn y Junior Eurovision ym Melarus ym mis Tachwedd.

darllenwch mwy

Gwobr ymchwil yn galluogi myfyrwraig ...

03/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae myfyrwraig o’r Unol Daleithiau newydd gychwyn ar radd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi iddi dderbyn Gwobr Fulbright sy’n galluogi iddi astudio’r delyn deires.

darllenwch mwy

Llai na tair wythnos i fynd tan Ddiwr...

26/09/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw 6ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su’mae a fydd yn cael ei gynnal ar Hydref y 15fed pob blwyddyn.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn rhoi blas o’r bywyd...

24/09/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bu gŵyl sy’n disgrifio’i hun fel ‘penwythnos o antur a darganfod’ yn leoliad ar gyfer y stop diweddaraf ar daith Hybu Cig Cymru i hyrwyddo Cig Oen Cymru.

darllenwch mwy

Cerddorfa Genedlaethol y BBC yn lansi...

11/09/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC neu BBC NOW wedi cyhoeddi lansiad ei phrosiect, Cyfansoddi: Cymru ar gyfer 2019.

darllenwch mwy

Phil Gas a'r Band yn rhyddhau casglia...

30/08/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Phil Gas a’r Band sydd o Ddyffryn Nantlle ger Caernarfon yn rhyddhau casgliad newydd o ganeuon dan y teitl O Nunlla yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Yr Estrons am berfformio mewn llyfrge...

21/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyfle i fwynhau band pop-roc cyffrous yr Estrons yn Llyfrgell Llanelli ym mis Hydref eleni.

darllenwch mwy