Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 336 cofnodion | Tudalen 1 o 34

Gwobrau'r Selar yn dychwelyd i Brifys...

12/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd Gwobrau'r Selar yn dychwelyd i Brifysgol Aberystwyth y penwythnos hwn, gyda'r Brifysgol unwaith yn rhagor yn noddi'r digwyddiad pwysig yn y Sin Gerddoriaeth Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn lansio system ffryd...

11/02/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fel rhan o Ddydd Miwsig Cymru dddd Gwener, fe lansiodd Cyngor Sir Gâr system ffrydio cerddoriaeth ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei chwarae yn nifer o'i lefydd cyhoeddus.

darllenwch mwy

Mae'n amser dathlu cerddoriaeth Gymraeg!

08/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'n ddiwrnod dathlu cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig ac mae miloedd o bobl o bob oed yn dathlu’r cyfoeth sydd gennym mewn cerddoriaeth Gymraeg - o’r hen i’r newydd sbon heddiw.

darllenwch mwy

Lansio 'Steddfod yr Urdd yng Nghaerdy...

04/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddydd Gwener diwethaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cafodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 ei lansio yng nghwmni plant a phobl ifanc y Brifddinas.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith Cymru yn cydnabod gwait...

01/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bydd y Mentrau Iaith led-led Cymru yn cefnogi Dydd Miwsig Cymru ar yr 8fed o Chwefror eleni ac fe fydd degau yn gweithio’n ddi-flino i ddatblygu’r sin gerddoriaeth Gymraeg ar lawr gwlad.

darllenwch mwy

Y Fari Lwyd yn diddanu pobl Aberteifi

28/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd rhai o siopwyr a busnesau tref Aberteifi syndod brynhawn Gwener diwethaf wrth weld criw niferus a swnllyd yn tywys Y Fari Lwyd ar hyd y Stryd Fawr i ddathlu’r flwyddyn newydd.

darllenwch mwy

Rhannu'r cariad heddiw ar ddydd Sante...

25/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe roedd pobl o bob oed dros Gymru a’r byd yn dathlu Santes Dwynwen heddiw wrth i ni ddangos ein cariad, tuag at deulu, cariadon, gwragedd a chyfeillion.

Arddangosfa Rhwng II Olau yn agor yn ...

24/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae’r arddangosfa Rhwng II Olau sy'n agor yn Storiel, Bangor ddydd Gwener yma yn cyflwyno cyfres o beintiadau hudolus a gobeithiol yng nghanol byd sydd bellach mor ansicr.

darllenwch mwy

Canolfan newydd i hybu’r Gymraeg yn a...

23/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd canolfan wib newydd sy’n hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn cael ei hagor yn swyddogol am 10.30am fore Sadwrn 26 Ionawr.

darllenwch mwy

Gŵyl UniBrass yn dod i Gymru am y tro...

23/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd gŵyl UniBrass yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yng Nghymru ddechrau Chwefror pan fydd yn ymweld â Phrifysgol Bangor.

darllenwch mwy