Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 353 cofnodion | Tudalen 1 o 36

Ymgyrch newydd yn gofyn i bobl rannu'...

17/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r mis hwn yn gweld Croeso Cymru yn cynnal ei ymgyrch ddigidol gyntaf erioed yng Nghymru. Bydd yn annog y rhai sydd heb os yn gwybod mwy am Gymru na neb arall, sef pobl Cymru, i rannu delweddau o'u hoff leoedd a sut maen nhw'n eu mwynhau.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod yn annog pobl a grwpiau...

17/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru yng nghystadlaethau Prifwyl Sir Conwy wrth i’r dyddiad cau agosau.

darllenwch mwy

Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd am y bum...

16/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Fach y Fro eleni yn dychwelyd am bumed flwyddyn yn olynol ac yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn Mehefin 15fed, ac mae Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi line-up llawn Gŵyl Fach y Fro 2019.

darllenwch mwy

Prosiect Bocsŵn yn Ynys Môn ar fin la...

12/04/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect Bocsŵn yn Ynys Môn ar fin lansio Cerddorfa Ieuenctid Ukuleles Môn i blant a phobl ifanc rhwng 5-18 a fydd yn dechrau ym mis Mai.

darllenwch mwy

Ysgol Gerdd Ceredigion am gystadlu gy...

08/04/2019
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Ysgol Gerdd Ceredigion yn hedfan allan i Gothenburg yn Sweden ym mis Awst i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Eurovision Choir 2019 ar ôl ennill cystadleuaeth Côr Cymru 2019.

darllenwch mwy

S4C yn chwilio am seren ifanc i gynry...

05/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae S4C a’r cwmni cynhyrchu Rondo Media yn chwilio am seren ifanc i gynrychioli Cymru yn y Junior Eurovision Song Contest.

darllenwch mwy

Gweithdy a gig i roi hwb i artistiaid...

12/03/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae ‘Merched Yn Neud Gwallt ei Gilydd Miwsig’, digwyddiad a gyflwynir gan Glwb Ifor Bach a Maes B, yn dychwelyd i Aberystwyth gyda gig yn Amgueddfa Ceredigion ar Ebrill 6ed.

darllenwch mwy

Cerddoriaeth Cymru yn ffrydio 5 miliw...

12/03/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae cwmni gwasanaethau dosbarthu a labelu ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg wedi galluogi i'w labeli a'i artistiaid ffrydio ymhell dros 5 miliwn o weithiau ar blatfformau digidol mawr megis Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer ac eraill yn neuddeg mis cyntaf eu bodolaeth.

darllenwch mwy

Nifer o fudiadau yn elwa o grantiau e...

06/03/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae dros 20 o fudiadau ledled Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn ennill grantiau a godwyd fel rhan o Ras yr Iaith 2018, i gefnogi a hybu’r iaith Gymraeg yn y gymuned.

darllenwch mwy

Rhyddhau tocynnau cyngerdd agoriadol ...

05/03/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Yr wythnos hon rhyddhawyd tocynnau ar gyfer Cyngerdd Agoriadol a Sioeau Cerdd Eisteddfod yr Urdd 2019 ac maent ar gael am bris gostyngol tan 30 Ebrill 2019.

darllenwch mwy