Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 285 cofnodion | Tudalen 1 o 29

Gwyl gerdd yn llwyddo i godi £17,000 ...

21/06/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Llwyddodd Gwyl Gerdd Draig Beats yng Ngardd Fotaneg Treborth ger Bangor yn ddiweddar i godi £17,000 tuag at ddarlithydd o Brifysgol Bangor sydd wedi ei pharlysu o ganlyniad i haint a ddioddefodd yn China.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn agosau

21/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond pythefnos i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy, mae’r trefnwyr yn paratoi am ddiwrnod i’w gofio.

darllenwch mwy

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y cadeirio

14/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Eisteddfod wedi cyhoeddi fod nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi partneriaeth Yr Urdd a Gŵyl ...

04/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru, Urdd Gobaith Cymru a Gŵyl Lenyddiaeth a Chelfyddydau’r Gelli bartneriaeth newydd rhwng y ddau sefydliad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Ysgoloriaeth Bryn...

04/06/2018
Categori: Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod dydd Sadwrn 2 Mehefin 2018, mae panel o bump beirniad wedi dewis y chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 ym mis Hydref.

darllenwch mwy

Gwyl Cefni yn cyhoeddi'r lein-yp llawn

31/05/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda Gwyl Cefni yn dathlu'r deunaw oed eleni, ac ar drothwy'r Wyl, mae'r trefnwyr wedi cyhoeddi'r lein yp llawn ar gyfer dydd Sadwrn sy'n cynnig pob math o weihtgareddau i'r teulu i gyd.

darllenwch mwy

Tafwyl yn cyhoeddi rhaglen lawn

30/05/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda dim ond mis i fynd tan ŵyl Gymraeg Caerdydd, Tafwyl, mae trefnwyr yr ŵyl wedi cyhoeddi’r rhaglen lawn yn ogystal â manylion Wythnos Tafwyl.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi noson ychwanegol o Cyw a'r G...

22/05/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae sioe 'Cyw a'r Gerddorfa' ychwanegol wedi cael ei threfnu yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd oherwydd y galw mawr am docynnau.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru sy’n cael ei chynnal eleni ym Mae Caerdydd o 8-11 Awst.

darllenwch mwy