Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 231 cofnodion | Tudalen 1 o 24

Yr Ŵyl Cerdd Dant yn Llandysul dros y...

10/11/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd yr Ŵyl Cerdd Dant, yn cael ei chynnal yfory yn Llandysul ac fe posib gwylio’r cyffro a’r cystadlu ar S4C.

darllenwch mwy

Diwedd yr Awr Gymraeg ar Trydar

26/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd cyfrif Twitter Yr Awr Gymraeg y bydd yn dod i ben ar ar Dachwedd 15, eleni.

darllenwch mwy

Canolfan Gerdd William Mathias yn rho...

23/10/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Ers mis Tachwedd 2016, mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn cynnal sesiynau cerddorol gyda thrigolion hŷn mewn rhai o bentrefi a threfi Gwynedd.

darllenwch mwy

Dathlu #ShwmaeSumae dros y penwythnos

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddoe y bu pobl led-led Cymru yn dathlu diwrnod #ShwmaeSumae wrth i ddigwyddiadau o bob math gael eu cynnal i ddathlu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd


Sian Lewis yn Brif Weithredwr yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sian Lewis o Gaerdydd.

darllenwch mwy

Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mat...

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Yn dilyn perfformiad llwyddiannus mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Llanelwy dros y Sul, mae Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias o Gaernarfon yn chwilio am aelodau newydd i ymuno.

darllenwch mwy

Chwech yn cystadlu am Ysgoloriaeth Ur...

27/09/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Yn fyw ar S4C, nos Sadwrn, 14eg o Hydref o Theatr Sony, Penybont, bydd chwech o berfformwyr ifanc mwyaf talentog Cymru yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017.

darllenwch mwy

Cerddorion yn perfformio i godi arian...

26/09/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y gantores Alys Williams ac Osian Huw Williams yn perfformio yn y cyntaf o ddigwyddiadau codi arian tuag at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 ar nos Sadwrn, Hydref 7fed.

darllenwch mwy

Tair wythnos i fynd tan Ddiwrnod #Shw...

26/09/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dim ond tair wythnos sydd i fynd cyn dathlu pumed Diwrnod Shwmae Su’mae ar Hydref y 15fed ac mae yna dal amser i chi drefnu digwyddiad.

darllenwch mwy

Lansio Archif gerddorol Gymreig

22/09/2017
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn lansio ei Rhaglen Archif Gerddorol Gymreig heddiw gyda’r arbenigwraig mewn canu gwerin, Phyllis Kinney mewn seremoni arbennig.

darllenwch mwy