Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 322 cofnodion | Tudalen 1 o 33

Siopa Nadolig, cerddoriaeth a mwy yn ...

19/11/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dewch draw i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth nos Iau, Rhagfyr 6ed ble bydd cyfle i siopa, mwynhau gwledd o weithgareddau, bwyta a gwrando ar lais unigryw’r gantores Alys Williams.

darllenwch mwy

Pwerdy iaith Aberaeron yn cynnal gig ...

16/11/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Pwerdy Iaith Aberaeron yn dathlu’r Nadolig gyda gig arbennig yng nghwmni Patrobas ac Eleri Llwyd ar nos Wener, 14 Rhagfyr.

darllenwch mwy

Menter Bro Ogwr yn dathlu chwarter ca...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio.

darllenwch mwy

Y Welsh Whisperer yn anelu i goncro'r...

02/11/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ôl gwerthu miloedd o CDs ar hyd a lled y wlad yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r Welsh Whisperer nawr yn anelu i fod ar frig y siartiau llyfrau ar gyfer y Nadolig gyda’i lyfr newydd.

darllenwch mwy

Cyngerdd Heddwch Karl Jenkins ar S4C

31/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r cyfansoddwr adnabyddus, Karl Jenkins yn paratoi i arwain perfformiad o ‘Y Dyn Arfog: Offeren Dros Heddwch’ yn ninas Berlin i goffau canrif ers diwedd y Rhyfel Mawr, gyda’r fydd yn darllediad yn cael ei ddangos mewn rhaglen arbennig Cyngerdd Heddwch Berlin ar Ddiwrnod y Cadoediad, dydd Sul, 11 Tachwedd.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn agor Canolfan ...

25/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth

Agorwyd Canolfan S4C Yr Egin – canolfan greadigol a digidol newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – yn swyddogol heddiw gan y Gwir Anrh. Carwyn Jones, AC, Prif Weinidog Cymru.

darllenwch mwy

Dathlu pen-blwydd Cân i Gymru yn hann...

24/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y rhaglen eiconig yn dathlu pen-blwydd Cân i Gymru yn 50 ym mis Mawrth 2019, felly mae’n addo bod yn gystadleuaeth i’w chofio.

darllenwch mwy

Diwrnod #ShwmaeSumae yn mynd o nerth ...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod Shwmae Sumae sy’n dathlu ei chweched flwyddyn eleni ac fe roedd cannoedd o ysgolion, busnesau a sefydliadau yn dathlu'r diwrnod arbennig hwn led-led Cymru a thu hwnt.

darllenwch mwy

Epsie Thompson yn cipio Ysgoloriaeth ...

12/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Y ffliwtydd amryddawn Epsie Thompson o Dafen, Llanelli yw enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 sydd hefyd yn derbyn gwobr o £4,000.

darllenwch mwy

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu ...

11/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn.

darllenwch mwy