Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 184 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Ennill yn Moldofa yn cadw'r gobeithio...

06/09/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda chymorth Ben Woodburn a pheniad Hal Robson Kanu, llwyddodd Cymru i gadw’i gobeithion i gyrraedd Cwpan y Byd yn fyw neithiwr mewn gem gyffrous yn Moldofa.

darllenwch mwy

Croesawu Gŵyl Rhif 6 i Wynedd unwaith...

05/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd Gwynedd yn gartref i ddau ddigwyddiad mawr yn ystod mis Medi wrth i'r sir groesawu Gŵyl Rhif 6 i Bortmeirion a ras feic mynydd Red Bull Hardline unwaith eto eleni.

darllenwch mwy

A fo Ben bid Bont: Woodburn yn ail da...

04/09/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd enw Ben Woodburn yn cael ei gofio am byth ar ol nos Sadwrn wrth i'r hogyn ifanc 17 oed ail danio gobeithion Cymru o gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Gwersylloedd yr Urdd dan eu sang

24/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Iaith

Pobl ifanc a theuluoedd wedi bod yn heidio i wersylloedd yr Urdd dros yr haf.

darllenwch mwy

S4C yn gweddarlledu rasus harnes yr h...

30/06/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd S4C yn gweddarlledu rasus harnes dwy o wyliau trotian mwyaf Cymru yn fyw yr haf yma.

darllenwch mwy

Doniau disglair chwaraeon Cymru yng n...

28/06/2017
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal unwaith eto eleni mewn lleoliadau yn ardal Caerdydd dros benwythnos Mehefin 30 – 2 Gorffennaf 2017.

darllenwch mwy

Cyfle i gefnogwyr pêl-droed i ddysgu ...

02/06/2017
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd cyfle i gefnogwyr o Sbaen a’r Eidal sy’n ymweld â Chaerdydd ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr i ddysgu ymadroddion Cymraeg.

darllenwch mwy

Rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr y...

23/05/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond deg diwrnod i fynd tan y bydd Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA ei gynnal yng Nghaerdydd. mae’r trefnwyr yn disgwyl y bydd mwy yn tyrru i’r rownd derfynol eleni nag erioed o’r blaen.

darllenwch mwy

Cyhoeddi anrhydeddau'r Orsedd

04/05/2017
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gorsedd y Beirdd wedi cyhoeddi heddiw enwau a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni. 

darllenwch mwy

Chwilio am wirfoddolwyr i Gemau Cymru

28/04/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi’n frwd dros chwaraeon, yn 16 oed neu hŷn ac yn awyddus i helpu digwyddiad aml-chwaraeon mwyaf Cymru - mae trefnwyr Gemau Cymru eisiau clywed oddi wrthych.

darllenwch mwy