Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 222 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Ysgolion yn rhoi cynnig ar gwrs beici...

11/07/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Plant ysgolion lleol oedd y cyntaf i roi cynnig ar y Cwrs Beicio Ffordd Gaeedig newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre.

darllenwch mwy

Dathlu chwaraeon yng Ngwobrau Chwarae...

10/07/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2018 gan Gyngor Chwaraeon Ceredigion ddydd Gwener diwethaf yn Aberaeron.

darllenwch mwy

Gemau Cymru yn dechrau

06/07/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd pencampwriaeth Gemau Cymru yn dechrau heddiw wrth i filoedd o athletwyr ifanc gymrud rhan yn y Bala a Chaerdydd.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn dechrau

04/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen ddoe i gyhoeddi dechreuad Ras yrIaith 2018.

darllenwch mwy

Râs yr Iaith yn Aberystwyth

27/06/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Ras Yr Iaith 2018 yn cymryd lle rhwng 4 a 6 Gorffennaf ac fe fydd cymal olaf y diwrnod cyntaf yn cymryd lle yn Aberystwyth am 6y.h. gyda llwybr 2.7km o hyd o gwmpas canol y dref a’r Promenâd.

darllenwch mwy

Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal d...

25/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Chwaraeon, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yng Nghanolfan Hamdden Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Sul yr 24ain o Fehefin.

darllenwch mwy

Agor llwybrau newydd yng Nghoedtir Ll...

13/06/2018
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae tri llwybr newydd wedi agor yng Nghoetir Ysbryd Llynfi ger Maesteg gan Cyfoeth Naturiol Cymru a fydd yn ddelfrydol ar gyfer rhedwyr.

darllenwch mwy

Ras feicio broffesiynol i ferched yn ...

11/06/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd cymal olaf prif ras feicio broffesiynol merched Prydain yn cychwyn o Ddolgellau, cyn teithio trwy Abermaw, Harlech a Nant Gwynant yng Ngwynedd cyn gorffen ym Mae Colwyn yng Nghonwy ddydd Sul yma.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Tîm pêl-droed Cymru yn dychwelyd i St...

16/05/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ddoe y bydd Cymru’n dychwelyd am y tro cyntaf ers 2011 i Stadiwm y Principality ar gyfer y gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen yn yr Hydref.

darllenwch mwy