Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 239 cofnodion | Tudalen 1 o 24

Urdd Gobaith Cymru yn werth £25.5 mil...

15/11/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe amcangyfrifiwyd mai £25.5m oedd effaith economaidd Urdd Gobaith Cymru ar Gymru yn 2017-18, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd mewn digwyddiad yn y Senedd heddiw.

darllenwch mwy

Grav yn dal i ysbrydoli ddegawd ers e...

14/11/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Dros ddegawd ers colli Grav, mae’r cof a’r parch iddo mor amlwg ag erioed, gyda llyfr newydd yn cael ei gyhoeddi o’r enw Storis Grav.

darllenwch mwy

Amgueddfa Criced Cymru yn derbyn achr...

01/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru yr wythnos hon aeth y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis Thomas ar ymweliad ag Amgueddfa Criced Cymru CC4, ym mhencadlys Clwb Criced Morgannwg yng Ngerddi Soffia, Caerdydd i gyflwyno tystysgrif.

darllenwch mwy

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu ...

11/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn.

darllenwch mwy

Menter Iaith Môn yn barod am her ar d...

08/10/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Môn yn barod am her yn ystod diwrnod Shaemae Su’mae a ddethlir yn genedlaethol yn flynyddol ar 15fed o Hydref drwy annog defnydd teuluoedd o’r Gymraeg a chynnwys dysgwyr i gael profiad hwyliog o drochi... yn yr iaith… a dyfroedd llonydd Llyn Tegid.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i waith ailddatblygu Lly...

02/10/2018
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Bu’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn ymweld heddiw â chronfa ddŵr Llys-y-frân yn Sir Benfro wrth i gynlluniau i ailddatblygu’r safle yn barc hamdden a chanolfan weithgareddau dŵr ac awyr agored eiconig gyrraedd carreg milltir.

darllenwch mwy

Llai na tair wythnos i fynd tan Ddiwr...

26/09/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw 6ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su’mae a fydd yn cael ei gynnal ar Hydref y 15fed pob blwyddyn.

darllenwch mwy

Ymweliad pencampwyr athletau i Ysgol ...

20/09/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Ar ôl ymgeisio yng nghystadleuaeth Cymry Coch Chwaraeon Cymru, derbyniodd Ysgol Gynradd Penrhyncoch ger Aberystwyth ymweliad gan fedalwyr o gemau paralympaidd a'r Gymanwlad, Jordan Howe a Kane Charig.

darllenwch mwy

Canolfannau hamdden Gwynedd yn llwydd...

12/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae canolfannau hamdden yng Ngwynedd wedi llwyddo i leihau eu hôl-troed carbon yn sylweddol o 10% dros dair blynedd, yn arbed mwy na 123,000kg mewn allyriadau CO2 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

darllenwch mwy

Statws Llysgennad Ifanc Platinwm i dd...

11/09/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Osian Davies, disgybl o Ysgol Bro Teifi, yn ymuno gyda llu o bobl ifanc led-led Cymru ym mis Tachwedd mewn cynhadledd llysgenhadon aur.

darllenwch mwy