Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 214 cofnodion | Tudalen 1 o 22

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Tîm pêl-droed Cymru yn dychwelyd i St...

16/05/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ddoe y bydd Cymru’n dychwelyd am y tro cyntaf ers 2011 i Stadiwm y Principality ar gyfer y gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen yn yr Hydref.

darllenwch mwy

Ras seiclo yn dychwelyd i Aberystwyth

11/05/2018
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd ras seiclo OVO Energy Tour Series yn dychwelyd i Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 26 Mai – yr unig rownd Gymreig o'r daith o amgylch trefi a dinasoedd Prydain.

darllenwch mwy

Pencampwr codi pwysau’r Gymanwlad yn ...

09/05/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei gwobr chwaraeon uchaf flynyddol, Gwobr Goffa Llew Rees, i Godwr Pwysau a gynrychiolodd Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad.

darllenwch mwy

Lansiad Llyfryn Byw a Bod

04/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cafodd llyfryn newydd ei gyhoeddi yr wythnos hon ar y cyd rhwng Cyngor Ceredigion, Theatr Felinfach a Menter Iaith Cered sy’n rhannu manteision dwyieithrwydd ac yn rhoi braslun o’r gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg yn lleol.

darllenwch mwy

Mis o weithgareddau yn dathlu deuddeg...

30/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Siroedd y Fflint a Wrecsam yn dathlu deuddegfed “Iaith ar Daith” eleni ble byddant yn cynnal mis llawn o weithgareddau Cymraeg o bob math yn ystod mis Mai.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prif swyddog newydd i Fenter...

26/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Menter Iaith Môn mai Nia Wyn Thomas yw prif swyddog newydd y Fenter Iaith ar yr ynys.

darllenwch mwy

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn gw...

25/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cafodd dros 400 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion wahoddiad i fynych Seremoni Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.

darllenwch mwy

Ashley yn anelu i guro'r gorau

12/04/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd bocsio byw yn ôl ar S4C nos Sadwrn wrth i’r y bocsiwr o Lyn Ebwy, Ashley Brace wynebu Xenia Jorneac o Rwmania.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn chwilio am greu gobai...

11/04/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

‘Gobaith newydd i’r Gymraeg’ fydd thema cyfarfod cyhoeddus mudiad Dyfodol i’r Iaith a gynhelir ar nos Fawrth, 24ain Ebrill yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

darllenwch mwy