Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 191 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Yr Eisteddfod yn annog pobl a grwpiau...

17/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru yng nghystadlaethau Prifwyl Sir Conwy wrth i’r dyddiad cau agosau.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i gyflwyno gwaith i gystad...

29/03/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Dydd Llun nesaf yw’r dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau cyfansoddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni. Mae’n rhaid i bob cais gyrraedd y swyddfa erbyn dydd Llun.

darllenwch mwy

Cyngor ar sut i ymwelwa o ymweliad y ...

11/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda’r sector twristiaeth a lletygarwch ymysg y pwysicaf yn ardal Sir Conwy, bydd cyfle i gynrychiolwyr ddod ynghyd i ddysgu am sut i fynd ati i elwa o ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddy...

07/01/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2019 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Gogledd Orllewin Cymru, ddydd Gwener diwethaf.

darllenwch mwy

Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy fedal...

03/12/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer dwy o brif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir y flwyddyn nesaf ar gyrion tref Llanrwst yn Sir Conwy.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel a ddaeth yn ail yng Ng...

26/11/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r nofel a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yn cael ei chyhoeddi yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyfle i fusnesau gynnig gwasanaethau ...

26/10/2018
Categori: Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na blwyddyn cyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, a gynhelir yn Llanrwst o 3-10 Awst y flwyddyn nesaf, mae’r Eisteddfod, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chymraeg Byd Busnes, yn cyd-drefnu dwy sesiwn arbennig er mwyn i gwmnïau a busnesau lleol ar hyd a lled y dalgylch gael gwybod mwy am y gwasanaethau y bydd y Brifwyl am eu prynu a’u hurio dros y misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Dewch yn rhan o Eisteddfod Ceredigion

04/10/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn cychwyn o ddifrif ddydd Sadwrn nesaf, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol. 

darllenwch mwy

Dyddiad cau ar gyfer cystadlu yn yr E...

01/10/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf yn prysur agosau.

darllenwch mwy

Cannoedd yng nghyfarfod cyhoeddus Eis...

21/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron neithiwr, i ddatgan eu cefnogaeth i ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion ymhen dwy flynedd.

darllenwch mwy