Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 188 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddy...

07/01/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2019 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Gogledd Orllewin Cymru, ddydd Gwener diwethaf.

darllenwch mwy

Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy fedal...

03/12/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer dwy o brif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir y flwyddyn nesaf ar gyrion tref Llanrwst yn Sir Conwy.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel a ddaeth yn ail yng Ng...

26/11/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r nofel a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yn cael ei chyhoeddi yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyfle i fusnesau gynnig gwasanaethau ...

26/10/2018
Categori: Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na blwyddyn cyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, a gynhelir yn Llanrwst o 3-10 Awst y flwyddyn nesaf, mae’r Eisteddfod, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chymraeg Byd Busnes, yn cyd-drefnu dwy sesiwn arbennig er mwyn i gwmnïau a busnesau lleol ar hyd a lled y dalgylch gael gwybod mwy am y gwasanaethau y bydd y Brifwyl am eu prynu a’u hurio dros y misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Dewch yn rhan o Eisteddfod Ceredigion

04/10/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn cychwyn o ddifrif ddydd Sadwrn nesaf, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol. 

darllenwch mwy

Dyddiad cau ar gyfer cystadlu yn yr E...

01/10/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf yn prysur agosau.

darllenwch mwy

Cannoedd yng nghyfarfod cyhoeddus Eis...

21/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron neithiwr, i ddatgan eu cefnogaeth i ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion ymhen dwy flynedd.

darllenwch mwy

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Caer...

14/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Disgwylir oddeutu 2000 o bobl i orymdeithio gyda’u baneri lliwgar i lawr promenâd Ynys y Barri, Bro Morgannwg ar ddydd Sadwrn, 6ed o Hydref 2018 am 11.30yb fel rhan o ddathliadau Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd â’r Fro, Mai 2019.

darllenwch mwy

Paratoadau yn dechrau i groesawu'r Br...

14/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal o fewn llai na wythnos i groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i ardal Ceredigion.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod yn chwilio am ymddiried...

07/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Oes gennych chi sgiliau i’w cynnig i sicrhau datblygiad ac esblygiad Eisteddfod Genedlaethol Cymru dros y blynyddoedd nesaf? Mae’r Eisteddfod yn chwilio am unigolion i fod yn ymddiriedolwyr.

darllenwch mwy