Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 83 cofnodion | Tudalen 1 o 9

Yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newy...

06/12/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 agor yr wythnos hon, mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd, gyffrous gyda’r bwrdd arholi rhyngwladol Trinity College London.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd

05/12/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Nia Hâf o Lanrug fydd Llywydd yr Urdd ar gyfer 2017/2018. Hi hefyd fydd Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid cenedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn.

darllenwch mwy

Degfed taith yr Urdd a’r Mentrau Iait...

11/10/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Bydd 25 o aelodau Urdd Gobaith Cymru yn dilyn ôl traed tua 200 o aelodau eraill wrth gychwyn ar daith fythgofiadwy i Batagonia ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Ethan yn cyrraedd i'r brig yng Ngwobr...

21/09/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Urdd fod Ethan Williams o Bontypridd, wedi cyrraedd y brig yng Ngwobrau Arwain Cymru 2017.

darllenwch mwy

Diwrnod o hwyl yn Aberhonddu i groesa...

15/09/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir y bydd tref Aberhonddu yn fwrlwm o goch, gwyn a gwyrdd ar ddydd Sadwrn 7fed o Hydref 2017 wrth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd ddod at ei gilydd i groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Frycheiniog a Maesyfed ym mis Mai 2018.

darllenwch mwy

Doniau disglair chwaraeon Cymru yng n...

28/06/2017
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal unwaith eto eleni mewn lleoliadau yn ardal Caerdydd dros benwythnos Mehefin 30 – 2 Gorffennaf 2017.

darllenwch mwy

Penderfyniad unfrydol i wahodd 'Stedd...

16/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe bendeвfynwyd yn unfrydol nos fercher yn Ninbych i wahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r Sir yn 2020.

darllenwch mwy

Ymdrechion ar droed i wahodd 'Steddfo...

08/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r llwch setlo ar eisteddfod lwyddiannus ym Mhen-y-bont, mae’r ymdrechion yn dechrau i wahodd Eisteddfod yr Urdd i Ddinbych yn 2020.

darllenwch mwy

Dewis chwech ar gyfer Ysgoloriaeth Br...

05/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cafodd chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, eu dewis fel rhan o restr fer i Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017 ym mis Hydref.

darllenwch mwy

Elen Gwenllian Hughes yn ennill Coron...

02/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Elen Gwenllian Hughes, sydd yn 23 oed ac yn wreiddiol o Gricieth yn Eifionydd, yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

darllenwch mwy