Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 595 cofnodion | Tudalen 1 o 60

Cyfrol newydd am densiynau a chasineb...

15/04/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa yr wythnos hon yn cyhoeddi cyfrol sy’n dod o berspectif y gwleidydd amlwg Gwynoro Jones am gyn-lywydd Plaid Cymru, Gwynfor Evans.

darllenwch mwy

Comisiynydd newydd y Gymraeg yn dechr...

11/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dechreuodd Aled Roberts yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg ddechrau mis Ebrill ac am y tri mis nesaf bydd yn teithio hyd a lled Cymru i gyfarfod â phobl ac i ddeall beth yw eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfraddau treth incwm yn dod i Gymru

04/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd y cyfraddau treth incwm Cymreig yn cael eu datganoli i Gymru am y tro cyntaf erioed yn dechrau o ddydd Sadwrn ymlaen.

darllenwch mwy

Menyw yn wynebu carchar er mwyn pwera...

04/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae menyw 68 mlwydd oed o Geredigion yn wynebu cyfnod yn y carchar er mwyn sicrhau pwerau darlledu i Gymru wedi iddi datgan nad yw’n mynd i dalu cosb llys o £220 ddoe.

darllenwch mwy

Aberth aelod teulu yn yn y Rhyfel Maw...

01/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

I’r awdur poblogaidd arobryn Geraint V. Jones roedd cofio canrif ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf y llynedd yn egin syniad am stori, a ffrwyth ei lafur ydi’i nofel newydd Elena, a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Y Lolfa.

darllenwch mwy

Arddangosfa Menywod, Rhyfel a Heddwch...

01/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd yr arddangosfa ‘Menywod, Rhyfel a Heddwch', sydd yn gasgliad o waith gan y ffoto-newyddiadurwraig enwog Lee Karen Stow ar y cyd gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru i’w weld yn Storiel, Bangor tan y 27 o Ebrill.

darllenwch mwy

Nofel newydd yn cael ei chyflwyno i d...

25/03/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyflwynwyd nofel newydd Cefin Roberts, Os Na Ddôn Nhw... a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa i deulu fferm Caerdegog, Ynys Môn ‘am ddal eu tir’ trwy wrthod gwerthu i ddatblygiad Wylfa Newydd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beirniadu un o weinid...

20/03/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o Weinidogion Llywodraeth Cymru wedi bod dan y lach gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am yn honedig geisio cael gwared ar amod y dylai’r Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd fedru’r Gymraeg cyn i’r swydd gael ei hysbysebu ddiwedd y llynedd.

darllenwch mwy

Amgueddfa San Ffagan yn croesawu perf...

13/03/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cwmni drama Re-Live yn perfformio cynhyrchiad hir-ddisgwyliedig The Return/Y Dychweliad ddiwedd yr wythnos hon yn Amgueddfa Cymru San Ffagan.

darllenwch mwy

Cynhyrchion misglwyf am ddim i gleifi...

07/03/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd ddoe y bydd cynhyrchion misglwyf ar gael am ddim i bob menyw yn ysbytai Cymru.

darllenwch mwy