Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 525 cofnodion | Tudalen 1 o 53

Cylchoedd tywod yn codi ymwybyddiaeth...

17/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r artist ‘cylchoedd tywod’ Marc Treanor wedi dylunio a chreu’r patrwm yn y tywod ar Draeth y Gogledd yn Ninbych y Pysgod i godi ymwybyddiaeth o Apêl Tswnami Indonesia DEC Cymru (Disasters Emergency Committee Cymru), a lansiwyd ar 4 Hydref i godi arian ar gyfer goroeswyr y Tswnami.

darllenwch mwy

Lansio adnoddau e-ddysgu cyfrwng Cymr...

16/10/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae darlithwyr o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi creu cyfres o adnoddau addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio Lefel A Gwleidyddiaeth a fydd yn cael ei lansio yfory yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am weithredu i d...

15/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog dros y penwythnos mewn ymdrech i leihau’r allfudo o Gymru sy’n 'argyfwng i'r iaith’ yn ôl y mudiad iaith.

darllenwch mwy

Cyfeillion y Ddaear Japan yn rhannu p...

09/10/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Ayumi Fukakusa o Gyfeillion y Ddaear Japan a phedwar ymgyrchydd o wahanol brifysgolion yn Japan yn rhannu eu profiadau o ymgyrchu yn erbyn allforio technoleg niwclear o Japan i'r Wylfa mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mangor wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Ar drothwy gwasanaeth a threfn newydd...

09/10/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda llai nag wythnos i fynd tan i awdurdod Trafnidiaeth Cymru gymryd yr awenau am redeg gwasanaethau trenau Cymru a'r Gororau, mae ysgrifennydd Trafnidiaeth Cymru Ken Skates wedi disgrifio rhai o'r newidiadau gwerth bron £5bn o welliannau i’r gwasanaethau'r rheilffyrdd dros 15 mlynedd y contract.

darllenwch mwy

Galw am sefydlu adran Gymraeg i'r Lly...

01/10/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae angen symud cannoedd o swyddi allan o’r brifddinas er mwyn hybu cymunedau Cymraeg, meddai Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn traddodi darli...

28/09/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn traddodi darlith i nodi canmlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Byd y Gyfraith yng Nghymru yn cyfarfo...

27/09/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ugain mlynedd wedi Deddf Llywodraeth Cymru 1998, bydd aelodau blaenllaw’r farnwriaeth, ymarferwyr cyfreithiol ac academyddion o bob cwr o Gymru yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth i ystyried yr heriau a’r cyfleoedd a grewyd gan ddatganoli.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn pwyso dros ddiogelu y...

24/09/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd dyfodol ysgolion gwledig yn cael ei drafod mewn cyfarfodydd yn y ddau ben o Gymru yfory wrth i’r ymgyrch gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg dros sicrhau dyfodol ysgolion gwledig barhau.

darllenwch mwy

Ymweliad Gweinidog yn tynnu sylw at h...

21/09/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Alun Davies wedi tynnu sylw at rôl canol trefi wrth hybu economïau lleol, yn ystod ymweliad â Stryd Fawr Rhymni yr wythnos hon.

darllenwch mwy