Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 447 cofnodion | Tudalen 1 o 45

Galw i sgrapio cynlluniau i ddiddymu ...

18/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i ollwng y cynllun i ddiddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, wrth ymateb i gyhoeddiad ar fesur y Gymraeg.

darllenwch mwy

Beirniadu penodiad prif weithredwr di...

11/01/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu penderfyniad Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru i benodi prif weithredwr di-Gymraeg i olynu Gareth Pierce.

darllenwch mwy

Cynnal gwyl droseddeg gyntaf Prifysgo...

05/01/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Gwyl y Gyfraith a Throseddeg gyntaf Prifysgol Aberystwyth yn cael ei chynnal yn Sinema Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth wythnos i dddd Gwener nesaf.

darllenwch mwy

Blwyddyn newydd gyffrous i bapur newy...

03/01/2018
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd papur newydd Y Cymro yn dychwelyd yn 2018 ac y mae Wyn Williams, cydlynydd Cyfeillion y Cymro yn ysgrifennu darn arbennig yma i Lleol.cymru, ble mae’n datgelu fod y cerddor a'r cyn newyddiadurwr, Gruff Meredith wedi cael ei benodi yn gyfarwyddwr gweithredol y papur newydd.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn atal bwyta am 24 awr

02/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mwy na dwsin o ymgyrchwyr wedi dechrau ymatal rhag bwyta heddiw er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru. 

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Rhys Mwyn

22/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Rhys Mwyn sy’n wreiddiol o Sir Drefaldwyn yn enwog fel cerddor, cyflwynydd ar Radio Cymru ond hefyd yn archaeolegydd ac awdur. Mae'n son am ei gyfrol newydd sydd ar fin cael ei chyhoeddi yn y gwanwyn ac edrych yn ôl ar flwyddyn wleiddyddol ddadleuol.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Seimon Brooks

21/12/2017
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Seimon Brooks yn gynghorydd, academydd ac ymgyrchydd iaith. Dyma’i dro ef i ateb ein cwestiynau i gyfres Holi ‘Dolig. Fe fydd Seimon yn mwynhau’r gwyliau yn dilyn Clwb Pêl-Droed Porthmadog.

darllenwch mwy

Dim addysg cyfrwng Cymraeg i bawb tan...

19/12/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Mae ymgyrchwyr wedi mynegi pryder am gynllun addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos yma.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Manon Steffan Ros

19/12/2017
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Manon Steffan Ros yn un o awduron amlycaf Cymru ac eleni mae wedi cyhoeddi ei chyfrol ddiweddaraf, Golygon gyda Gwasg y Lolfa. Mae Lleol.cymru yn dechrau cyfres Holi ‘Dolig yn ei holi am ei harferion dros yr Wyl.

darllenwch mwy

Galw ar Gyngor Powys i sefyll yn gada...

14/12/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae angen i Gyngor Powys ddiogelu eu cynlluniau i fuddsoddi yn y tymor hir mewn darpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn Y Trallwng, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy