Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 554 cofnodion | Tudalen 1 o 56

Mudiad iaith yn mynnu bod cynllun gof...

19/12/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams i bwysleisio bod rhaid i’r cynllun newydd o gynnig 30 awr o ofal plant gefnogi nod y Llywodraeth i greu miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif.

darllenwch mwy

Trafod dyfodol economaidd Ceredigion ...

17/12/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynhaliwyd trydydd gweithdy i drafod hybu economi sir Ceredigion ddydd Gwener diwethaf, gyda'r bwriad o weithio'n agosach rhwng y sector gyhoeddus a'r sector breifat.

darllenwch mwy

Sefyllfa wleidyddol yn risg i incwm f...

14/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Tra’n siarad mewn cyfarfod i ffermwyr yn Llanelwedd yr wythnos hon, rhybuddiodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru y gallai dyfodol llewyrchus diwydiant cig coch Cymru fod yn y fantol oherwydd ansicrwydd parhaus yn sgil Brexit.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn croesawu fod y...

13/12/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r rôl newydd fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Llywodraeth Cymru a fydd bellach yn eistedd o fewn cabinet y Prif Weinidog newydd Mark Drakeford.

darllenwch mwy

Galw am amddiffyn gwasanaeth Canolfan...

13/12/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan gofid ynglŷn â thoriadau posib i Ganolfannau Iaith Gwynedd.

darllenwch mwy

Galw ar i'r Prif Weinidog newydd fod ...

10/12/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Mark Drakeford i gymryd cyfrifoldeb dros y Gymraeg ei hun, ar ôl cael ei ethol yn Arweinydd Llafur Cymru ddoe.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwrthw...

05/12/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Gwynedd yn rhybuddio bod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir yn fygythiad i hyfywedd y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol.

darllenwch mwy

Bachgen ifanc o Rydaman yn senedd ieu...

05/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r Sir Gâr mewn dadl yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain.

darllenwch mwy

Codi’r llen ar brofiad carcharorion s...

04/12/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae carcharorion yn aml yn osgoi defnyddio’r Gymraeg neu ofyn am wasanaeth Cymraeg yn y carchar rhag ofn gwneud eu bywyd yn anodd yn y carchar. Dyna un o ganfyddiadau adroddiad newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg a gyhoeddwyd yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

03/12/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Y sefyllfa wleidyddol yng Nghymru a’r byd ydy’r edefyn sy’n gweu rhifyn Gaeaf 2018 O’r Pedwar Gwynt ynghyd – sefyllfa sy’n codi cwestiynau dwys am y ddynoliaeth a’n perthynas â’n gilydd.

darllenwch mwy