Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 609 cofnodion | Tudalen 2 o 61

Myfyrwyr meddygaeth yn gallu astudio ...

02/05/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd myfyrwyr Meddygaeth yn gallu cwblhau eu holl hyfforddiant meddygol yn y Gogledd am y tro cyntaf fel rhan o fenter newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prif weithredwr newydd Cyngo...

02/05/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddwyd ddoe mai Wendy Walters yw prif weithredwr newydd Cyngor Sir Gâr sy’n golygu mai hi yw’r ferch gyntaf i gael y swydd o redeg y Cyngor.

darllenwch mwy

Dadorchuddio portread o Lywydd y Cynu...

29/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Brynhawn ddydd Gwener diwethaf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, cafodd portread ei ddadorchuddio o Aelod Cynulliad Ceredigion a Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones.

darllenwch mwy

Degau o Cofiwch Dryweryn yn ymddangos...

23/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yn ddiweddar, cafodd murlun enwog Cofiwch Dryweryn ger Llanrhystud yng Ngheredigion ei ddinistrio yn ystod y nos. Yn dilyn hynny roedd yr ymateb yn syfrdanol wrth i dim o bobl ifanc ailadeiladu’r wal yn ystod y noson ganlynol ac fe ymddangosodd degau o’r murluniau led-led Cymru.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd am densiynau a chasineb...

15/04/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa yr wythnos hon yn cyhoeddi cyfrol sy’n dod o berspectif y gwleidydd amlwg Gwynoro Jones am gyn-lywydd Plaid Cymru, Gwynfor Evans.

darllenwch mwy

Comisiynydd newydd y Gymraeg yn dechr...

11/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dechreuodd Aled Roberts yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg ddechrau mis Ebrill ac am y tri mis nesaf bydd yn teithio hyd a lled Cymru i gyfarfod â phobl ac i ddeall beth yw eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfraddau treth incwm yn dod i Gymru

04/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd y cyfraddau treth incwm Cymreig yn cael eu datganoli i Gymru am y tro cyntaf erioed yn dechrau o ddydd Sadwrn ymlaen.

darllenwch mwy

Menyw yn wynebu carchar er mwyn pwera...

04/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae menyw 68 mlwydd oed o Geredigion yn wynebu cyfnod yn y carchar er mwyn sicrhau pwerau darlledu i Gymru wedi iddi datgan nad yw’n mynd i dalu cosb llys o £220 ddoe.

darllenwch mwy

Aberth aelod teulu yn yn y Rhyfel Maw...

01/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

I’r awdur poblogaidd arobryn Geraint V. Jones roedd cofio canrif ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf y llynedd yn egin syniad am stori, a ffrwyth ei lafur ydi’i nofel newydd Elena, a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Y Lolfa.

darllenwch mwy

Arddangosfa Menywod, Rhyfel a Heddwch...

01/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd yr arddangosfa ‘Menywod, Rhyfel a Heddwch', sydd yn gasgliad o waith gan y ffoto-newyddiadurwraig enwog Lee Karen Stow ar y cyd gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru i’w weld yn Storiel, Bangor tan y 27 o Ebrill.

darllenwch mwy