Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 609 cofnodion | Tudalen 3 o 61

Nofel newydd yn cael ei chyflwyno i d...

25/03/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyflwynwyd nofel newydd Cefin Roberts, Os Na Ddôn Nhw... a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa i deulu fferm Caerdegog, Ynys Môn ‘am ddal eu tir’ trwy wrthod gwerthu i ddatblygiad Wylfa Newydd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beirniadu un o weinid...

20/03/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o Weinidogion Llywodraeth Cymru wedi bod dan y lach gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am yn honedig geisio cael gwared ar amod y dylai’r Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd fedru’r Gymraeg cyn i’r swydd gael ei hysbysebu ddiwedd y llynedd.

darllenwch mwy

Amgueddfa San Ffagan yn croesawu perf...

13/03/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cwmni drama Re-Live yn perfformio cynhyrchiad hir-ddisgwyliedig The Return/Y Dychweliad ddiwedd yr wythnos hon yn Amgueddfa Cymru San Ffagan.

darllenwch mwy

Cynhyrchion misglwyf am ddim i gleifi...

07/03/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd ddoe y bydd cynhyrchion misglwyf ar gael am ddim i bob menyw yn ysbytai Cymru.

darllenwch mwy

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ...

28/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Arddangosfa sy'n cynnwys ffotograffau 100 o fenywod o Gymru fydd canolbwynt dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Croesawu bod siaradwr Cymraeg i fod y...

21/02/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr iaith wedi llongyfarch cynghorwyr Sir Gâr ar eu penderfyniad y dylai eu Prif Weithredwr nesaf fod yn ddwyieithog.

darllenwch mwy

Cyfres newydd o Pawb a'i Farn yn dechrau

20/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd o Pawb a’i Farn yn dechrau nos fory ar S4C a fydd yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i leisio eu barn ar faterion llosg y dydd yn cynnwys Brexit.

darllenwch mwy

£60 miliwn i ddatblygu 115 o leoliada...

18/02/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau i fuddsoddi mewn datblygu ac adnewyddu 115 o leoliadau gofal plant newydd ledled Cymru er mwyn helpu i sicrhau bod ei chynnig gofal plant ar gael ym mhob rhan o’r wlad.

darllenwch mwy

Neges i'r Prif Weinidog fod cynllunio...

15/02/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu llythyr i’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn mynegi eu pryderon ynglŷn â dyfodol polisi cyhoeddus y Gymraeg.

darllenwch mwy

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael e...

14/02/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC, wedi cyhoeddi ddoe y bydd deddfwriaeth newydd i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor yn dod i rym ar Ebrill y1af.

darllenwch mwy