Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 667 cofnodion | Tudalen 1 o 67

Eryri yn croesawu Eisteddfod Ffermwyr...

17/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd digon o hwyl yn Venue Cymru, Llandudno nos Sadwrn yma wrth i Eryri groesawu Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017.

darllenwch mwy

Dathlu tymor y Nadolig ym Mharc Cened...

17/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am anrheg ar gyfer rhywun arbennig ac eisiau llenwi'r teulu gyda hwyl yr ŵyl, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dri digwyddiad i’ch helpu chi a'ch teulu fynd i ysbryd y Nadolig.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am ddau ddiwylliant l...

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Wrth gyhoeddi ei gyfrol ddiweddaraf, dadleua’r Athro M. Wynn Thomas na roddir y sylw dyledus i gyd-berthynas ddyrys dau ddiwylliant Cymru’r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Cyhoeddiad newydd ar ail gainc y Mabi...

14/11/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi’r golygiad cyntaf ers 80 o flynyddoedd o ail gainc y Mabinogi yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Hwb i eogiaid a sewin Sir Gaerfyrddin

13/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae eogiaid a sewin yn Sir Gaerfyrddin wedi cael hwb gan fod gwelliannau i ysgol bysgod wedi agor 6km o silfeydd newydd pwysig.

darllenwch mwy

Croesawu cytundeb newydd rhwng S4C a'...

13/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r cytundeb partneriaeth newydd rhwng y BBC ac S4C.

darllenwch mwy

Lansio Apêl Nadolig Anfonwch Anrheg

13/11/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn lansio apêl Nadolig newydd sbon heddiw, Anfonwch Anrheg er mwyn cefnogi gwasnaethau iechyd meddwl oedolion hŷn yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cyrraedd Si...

08/11/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bu Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasnach bwysig yng nghanolfan gynadledda ‘Silverstone Wing’ sy’n rhan o drac rasio enwog Silverstone.

darllenwch mwy

Huw Edwards yn traddodi darlith ym Ma...

06/11/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y darlledwr adnabyddus Huw Edwards yn rhoi darlith gyhoeddus arbennig ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener, 24 Tachwedd.

darllenwch mwy

Un Bore Mercher yn cychwyn nos Sul

02/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd drama ddirgelwch newydd yn dechrau ar S4C nos Sul yma. Mae Un bore Mercher yn addo tywys y gwylwyr ar daith emosiynol o gariad, cyfrinachau a chelwyddau.

darllenwch mwy