Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 720 cofnodion | Tudalen 1 o 72

Grant i brosiect ymchwil yn astudio h...

23/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn £10,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i weithio gyda chymunedau yn Nyffryn Ogwen yng Ngwynedd i edrych ar fywydau a phrofiadau'r cenedlaethau hynny o bobl a fu'n byw a gweithio ar ystâd y Penrhyn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod gwarchod dyfodol ...

23/01/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cynhadledd bwysig yn cael ei chynnal yng nghanolbarth Cymru er mwyn ceisio achub un o’r adar sydd dan y bygythiad mwyaf yng Nghymru.

darllenwch mwy

Taith yn cryfhau’r cysylltiad rhwng C...

23/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn adeiladu ar y cysylltiad hir-dymor rhwng Aberystwyth a thref Yosano yn Japan pan fyddant yn ymweld yn ddiweddarach yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Cân i Gymru 2018

22/01/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae wyth cân rownd derfynol cystadleuaeth Cân i Gymru 2018 wedi eu dewis. A bydd yr wyth yn cystadlu’n fyw ar S4C ar 1 Mawrth yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor, gyda’r cyflwynwyr Elin Fflur a Trystan Ellis Morris wrth y llyw.

darllenwch mwy

Datgloi hanes cuddiedig y Rhyfel Mawr

19/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru angen eich cefnogaeth gyda phrosiect newydd fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn fyw i bobl Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

Cynllun Gwynedd Ddigidol ar y rhestr fer

19/01/2018
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Gwynedd Ddigidol sy’n helpu ceisio gwella mynediad at y rhyngrwyd i drigolion a busnesau lleol, wedi cael ei gynnwys ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Comic Mellten yn chwilio am gartwnwyr...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae comic Cymraeg Mellten yn chwilio am gartwnwyr ifanc y dyfodol drwy roi’r cyfle i blant ifanc greu cymeriad neu stribed cartŵn eu hunain mewn cystadleuaeth fawr a lansir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cydweithio i greu cenedl dementia gyf...

16/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae sioe theatr deuluol newydd yn dod â chanolfannau celfyddydol ac ysgolion ar draws Cymru at ei gilydd i gydweithio i greu cenedl dementia gyfeillgar.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cytundeb newydd rhwng y BBC ...

15/01/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r gymdeithas sy’n cynrychioli cyhoeddwyr a chyfansoddwyr cerddoriaeth Gymraeg, Eos a’r BBC wedi cyhoeddi fod y telerau ar gyfer cytundeb ar gyfer hawlfreintiau darlledu cerddoriaeth wedi eu cytuno.

darllenwch mwy

Golwg newydd ar dir afon Teifi

12/01/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr ardal o gwmpas afon Teifi fydd yn mynd â'r sylw yn yr ail bennod o gyfres Cynefin, nos Sul yma. O hanes rhyfeddol eglwys Henllan i ras gwryglau flynyddol Cenarth, cawn gyfle i ddysgu mwy am draddodiadau a llên gwerin un o'n cymunedau gwledig, a hynny drwy lygaid gwybodusion lleol.

darllenwch mwy