Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 967 cofnodion | Tudalen 1 o 97

Lleoliadau hanesyddol yng Ngwynedd a ...

14/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd nifer o adeiladau, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol hanesyddol ledled Conwy a Gwynedd yn agor i’r cyhoedd am ddim y mis Medi hwn.

darllenwch mwy

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

Tair o ddysgwyr o'r gogledd orllewin ...

13/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae tair o ddysgwyr darpariaeth Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin wedi ennill gwobr goffa Basil Davies mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Gruffudd Eifion Owen yn ennill y Gadair

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ac yntau wedi ennill stôl y Siwper Stomp ar lwyfan y Pafiliwn nos Lun, a’r brif wobr yn y Stomp Werin yn Nhŷ Gwerin nos Iau, ychwanegodd Gruffudd Eifion Owen Gadair i’w gasgliad brynhawn Gwener wrth iddo ddod i’r brig yn seremoni olaf yr wythnos yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Cofio cyfraniad hynafiaethydd a roddo...

10/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fis yma, bydd 450 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers marwolaeth yr hynafiaethydd Humphrey Llwyd ac i gyd-fynd fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal arddangosfa o'i waith.

darllenwch mwy

Croesawu Geraint Thomas yn ôl

09/08/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Dychwelodd Geraint Thomas heddiw i’w ddinas enedigol fel arwr wrth i filoedd o bobl ei groesawu i’r Senedd a Chastell Caerdydd yn dilyn ei gamp anhygoel yn ennill y Tour De France.

Hwb i adfywio twyni tywod Cymru

09/08/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect pwysig i wella cyflwr twyni tywod hyd arfordir Cymru gyfan wedi llwyddo yn eu cais am nawdd Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Fan wybodaeth newydd yn cylchu’r Wyddfa

08/08/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr sydd am ddringo’r Wyddfa yn awr yn gallu manteisio ar wybodaeth a chyngor arbenigol ar droed y mynydd ble bydd fan deithiol yn rhoi gwybodaaeth i gerddwyr.

darllenwch mwy

Ymweliad llong bleser anferth i Gaergybi

03/08/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Heddiw, croesawodd Caergybi un o’r llongau mordeithio mwyaf i ymweld â’r porthladd. Mae llong cwmni’r Royal Caribbean ‘Brilliance of the Seas’ yn llong fordeithio 90,090 tunnell, sy’n gallu cludo 2,112 o deithwyr, a bydd y teithwyr ar y fordaith hon yn dod yn bennaf o Unol Daleithau, dyma’r eildro iddi ymweld â Chaergybi.

darllenwch mwy

Arddangosfa ‘Tirweddau Mewn Parau’ yn...

02/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa ‘Tirweddau Mewn Parau’ sy'n pontio celf rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau i’w gweld yn yr Hen Goleg, Aberystwyth tan ddiwedd mis Medi.

darllenwch mwy