Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1086 cofnodion | Tudalen 1 o 109

Mentro i'r môr yn nhraeth Cefn Sidan ...

18/12/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir i filoedd o bobl lenwi traeth Cefn Sidan yn Sir Gâr er mwyn mentro i'r môr ar Ŵyl San Steffan.

darllenwch mwy

Y galw am gyfraniadau gan yr Apêl Teg...

12/12/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy o deuluoedd nag erioed o'r blaen wedi gofyn am gymorth gan Apêl Teganau Nadolig Cyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Arddangosfa fawr newydd gan David Nas...

10/12/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Amgueddfa Cymru y bydd arddangosfa fawr o waith y cerflunydd a'r artist tir David Nash yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 3 Mai 2019.

darllenwch mwy

Angen ffermwyr ar gyfer prosiect sy'n...

07/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd menter newydd ei lansio yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru er mwyn cynnig cymorth milfeddygol arbenigol i ffermwyr cig eidion a defaid.

darllenwch mwy

Menter Môn yn gobeithio y bydd teuluo...

07/12/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyfnod i feddwl am y plant yw’r Nadolig, a neges Menter Iaith Môn yw’r gobaith bydd teuluoedd yn anrhegu’r Gymraeg i’r plant er mwyn eu mwynhad a’u dyfodol.

darllenwch mwy

Dewis cynrychiolydd Cymru ar fwrdd tw...

07/12/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod prif swyddog gweithredol y Celtic Manor, Ian Edwards wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ar Fwrdd Visit Britain.

darllenwch mwy

Cyhoeddi grantiau Ras yr Iaith i hyrw...

06/12/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ras yr Iaith a Mentrau Iaith Cymru yn cynnig y cyfle i fudiadau a grwpiau cymunedol geisio am grant er mwyn hybu’r Iaith Gymraeg yn eu cymunedau.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwrthw...

05/12/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Gwynedd yn rhybuddio bod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir yn fygythiad i hyfywedd y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol.

darllenwch mwy

Archifdy Ceredigion yn archwilio eich...

04/12/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fu Archifdy Ceredigion yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau arbennig ar thema forwrol yn y Bandstand yn Aberystwyth i ddathlu wythnos Archwilio eich Archif yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Cynnydd mewn rhai poblogaethau o adar...

30/11/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Dengys canlyniadau cychwynnol cyfrifiad cenedlaethol o adar môr gan Cyfoeth Naturiol Cymru gynnydd sylweddol mewn gwylogod a llursod o gwmpas arfordir Cymru.

darllenwch mwy