Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1187 cofnodion | Tudalen 3 o 119

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal...

30/04/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Gwaith Maes mudiad y ffermwyr ifanc ar Faes Sioe Amaethyddol Sir Benfro yn Hwlffordd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Roger Lewis yw llywydd n...

30/04/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddoe mai cyn brif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis fydd Llywydd newydd Amgueddfa Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cynllun lleihau plastig a phec...

26/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cynllun lleihau plastig a phecynnau ei lansio yn ddiweddar yng Ngheredigion er mwyn cyfrannu at leihau’r gwastraff plastig yn ein moroedd.

darllenwch mwy

Gwaith adnewyddu ar fin dechrau ar ad...

26/04/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd gwaith adnewyddu a chynnal a chadw angenrheidiol, sy’n debygol o barhau am rhyw bedwar mis ar hugain, yn dechrau y tu fewn a thu allan i adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ar 22ain o Fai 2019 ymlaen. 

darllenwch mwy

Sain Ffagan ar restr fer gwobr amgued...

26/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cafodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ei enwi yn un o bump ar restr fer gwobr Amgueddfa'r Flwyddyn 2019 y Gronfa Gelf.

darllenwch mwy

Caerfyrddin yw un o'r lleoedd gorau i...

24/04/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae un o drefi hynaf Cymru, Caerfyrddin wedi cael ei henwi am y tro cyntaf ar restr un o'r lleoedd gorau i fyw yng ngwledydd Prydain yn ôl y papur newydd The Sunday Times.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen gyda'r nos pafiliwn ...

24/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yna gomisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, ond peidiwch anghofio i archebu tocynnau yn fuan.

darllenwch mwy

Dathlu 300 mlynedd ers tanio ffwrnais...

23/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fis Mawrth eleni yr oedd 300 mlynedd wedi mynd heibio ers taniad cyntaf yr hen ffwrnais chwyth yn Nolgun ger Dolgellau yng Ngwynedd ac fel rhan o raglen o i nodi’r achlysur bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal diwrnod agored yr wythnos hon i ddysgu mwy am y safle rhyfeddol hwn.

darllenwch mwy

Noson yn dathlu llwyddiannau pobl ifa...

18/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Ymunodd dros 220 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion gyda Gwasanaeth Ieuenctid i ddathlu eu Noson Wobrwyo flynyddol yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Menter gymunedol yn agor ei drysau yn...

18/04/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

MAE menter gymunedol newydd wedi agor ei drysau'n swyddogol yn Llanymddyfri yn Sir Gâr.

darllenwch mwy