Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 900 cofnodion | Tudalen 1 o 90

Grant i brosiect ymchwil yn astudio h...

23/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn £10,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i weithio gyda chymunedau yn Nyffryn Ogwen yng Ngwynedd i edrych ar fywydau a phrofiadau'r cenedlaethau hynny o bobl a fu'n byw a gweithio ar ystâd y Penrhyn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Galw i sgrapio cynlluniau i ddiddymu ...

18/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i ollwng y cynllun i ddiddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, wrth ymateb i gyhoeddiad ar fesur y Gymraeg.

darllenwch mwy

Comic Mellten yn chwilio am gartwnwyr...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae comic Cymraeg Mellten yn chwilio am gartwnwyr ifanc y dyfodol drwy roi’r cyfle i blant ifanc greu cymeriad neu stribed cartŵn eu hunain mewn cystadleuaeth fawr a lansir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Beirniadu penodiad prif weithredwr di...

11/01/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu penderfyniad Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru i benodi prif weithredwr di-Gymraeg i olynu Gareth Pierce.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

11/01/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2018 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Caerdydd, ddydd Sadwrn yma, lle bydd dysgwyr yn dod ynghyd i glywed mwy am yr Eisteddfod a gynhelir yng Nghaerdydd eleni.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn atal bwyta am 24 awr

02/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mwy na dwsin o ymgyrchwyr wedi dechrau ymatal rhag bwyta heddiw er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru. 

darllenwch mwy

Lansio ffilm fer i hybu addysg Gymraeg

21/12/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae’r iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd! Dyna yw neges ffilm fer newydd sbon a ryddhawyd yr wythnos hon ac sydd eisoes wedi creu cryn gynnwrf ar y cyfryngau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Dim addysg cyfrwng Cymraeg i bawb tan...

19/12/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Mae ymgyrchwyr wedi mynegi pryder am gynllun addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos yma.

darllenwch mwy

Croesawu cynllun gweithredu addysg Gy...

18/12/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn croesawu cyhoeddi cynllun gweithredu sy'n gosod cyfeiriad Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu addysg Gymraeg dros y pedair mlynedd nesaf.

darllenwch mwy

Croesawu ehangu rôl y Coleg Cymraeg i...

13/12/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu penderfyniad y Llywodraeth i ymestyn gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector addysg bellach.

darllenwch mwy