Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1137 cofnodion | Tudalen 1 o 114

Lansio cynllun peilot yn Ynys Môn i g...

18/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cafodd cynllun peilot newydd ei lansio yn ardal Llangefni yn Ynys Môn i gefnogi dysgwyr yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Blas o gyfres newydd Un Bore Mercher ...

16/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Gyda llai na mis i fynd tan darllediad yr ail gyfres o’r ddrama boblogaidd Un Bore Mercher ar S4C, cafodd cynulleidfa yng ngŵyl deledu yn Llundain flas o’r gyfres newydd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd am y bum...

16/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Fach y Fro eleni yn dychwelyd am bumed flwyddyn yn olynol ac yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn Mehefin 15fed, ac mae Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi line-up llawn Gŵyl Fach y Fro 2019.

darllenwch mwy

Plant Ynys Môn yn barod i glapio am w...

15/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Môn yn dathlu un o’i thraddodiadau hyfrytaf cyn y Pasg wrth i blant yr ynys ymweld â chartrefi yng Ngharreglefn, Brynsiencyn, Llynfaes, Talwrn a Llannerchymedd i glapio am wyau gan bentrefwyr caredig.

darllenwch mwy

Croesawu cynlluniau am bedwaredd Ysgo...

11/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg yn croesawu datganiad Cyngor Dinas Casnewydd heddiw sy’n rhoi manylion pellach am gynlluniau am bedwaredd Ysgol Gymraeg yn y ddinas.

darllenwch mwy

Llywodraeth am ymchwilio i gŵyn yn er...

11/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau y bydd ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i gŵyn na wnaeth Cyngor Ynys Môn gadw at ofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion wrth benderfynu cau Ysgol Gymunedol Bodffordd.

darllenwch mwy

Comisiynydd newydd y Gymraeg yn dechr...

11/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dechreuodd Aled Roberts yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg ddechrau mis Ebrill ac am y tri mis nesaf bydd yn teithio hyd a lled Cymru i gyfarfod â phobl ac i ddeall beth yw eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn gorymdeithio dros...

10/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd ymgyrchwyr sy’n galw am addysg Gymraeg hygyrch yng nghymunedau gogledd Pontypridd yn gorymdeithio o Ynysybwl i Rydyfelin Ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Enwogion yn galw am agor dim ond ysgo...

08/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae'r actores Mali Harries a'r cerddor o'r Super Furry Animals Cian Ciaran ymysg dros 35 o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau mai dim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor ledled y ddinas yn y dyfodol.

darllenwch mwy