Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 880 cofnodion | Tudalen 1 o 88

Cyhoeddi cyfrol am ddau ddiwylliant l...

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Wrth gyhoeddi ei gyfrol ddiweddaraf, dadleua’r Athro M. Wynn Thomas na roddir y sylw dyledus i gyd-berthynas ddyrys dau ddiwylliant Cymru’r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Argymhellion Cyngor Caerdydd yn andwy...

15/11/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion sy’n cael ei gweld yn andwyoli Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Angen cadw swydd comisiynydd y Gymrae...

15/11/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu llythyr gan Gymdeithas Rhyngwladol y Comisiynwyr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â diddymu Comisiynydd y Gymraeg. 

darllenwch mwy

Dim rhyngwyneb Cymraeg ar Twitter?

08/11/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae pryder na fydd modd defnyddio rhyngwyneb Twitter yn Gymraeg wedi i'r cwmni atal gwirfoddolwyr rhag ei gyfieithu drwy eu gwefan.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn gofyn am gyfarfod gyd...

07/11/2017
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.

darllenwch mwy

Croesawu cynnig i agor ysgol gynradd ...

07/11/2017
Categori: Addysg, Iaith

MAE Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu cynnig gan Gyngor Wrecsam i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn ardal Borras wrth ymateb i ymgynghoriad sy’n cau heddiw.

darllenwch mwy

Croesawu penodiad Eluned Morgan fel G...

06/11/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu penodiad Eluned Morgan fel y Gweinidog newydd gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg. 

darllenwch mwy

Awdur yn pryderu fod plant yn colli g...

03/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae’r awdur adnabyddus a phoblogaidd Caryl Lewis wedi rhybuddio bod plant y dyddiau hyn mewn perygl o golli geiriau a thermau Cymraeg o fyd natur.

darllenwch mwy

Angen deddfu i ehangu Addysg Gymraeg,...

31/10/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw am yr angen i unrhyw Ddeddf Iaith newydd gynnwys mesurau statudol i gryfhau achos Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Dathlu'r gorau o chwedloniaeth Gymreig

31/10/2017
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau wedi ei chlustnodi yn Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, mae artist wedi mynd ati i ddathlu’r gorau o chwedlau Cymru drwy gyhoeddi dilyniant i lyfr lliwio poblogaidd.

darllenwch mwy