Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 853 cofnodion | Tudalen 1 o 86

Annog dechrau bob sgwrs yn y Gymraeg

19/09/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw 5ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su'mae, diwrnod cenedlaethol sydd yn dathlu'r Gymraeg, drwy annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Ugain mlynedd o ddatganoli; beth yw c...

15/09/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Union ugain mlynedd ers araith Ron Davies, yn y rhaglen Huw Edwards: Datganoli 20 ar S4C nos Fawrth yma, mae'r newyddiadurwr a darlledwr yn ymweld â phobl a busnesau ar hyd a lled y wlad i bwyso a mesur effaith datganoli ar fywyd yng Nghymru heddiw.

darllenwch mwy

Dysgu'r Gymraeg yn docyn i lwyddiant

14/09/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Jan Evans sy’n swyddog Gorfodi Sifil gyda Chyngor Sir Gâr wedi darganfod mai dysgu Cymraeg yw’r tocyn i lwyddiant ac wrth i dymor newydd ddechrau, mae’n annog pobl i ddechrau dysgu’r iaith.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod dyfodol ieithoedd...

11/09/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i’r dadlau a’r craffu ar Fesur Gadael yr Undeb Ewropeaidd barhau, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau Brexit i bolisïau iaith.

darllenwch mwy

Diwrnod #ShwmaeSumae yn dathlu pumed ...

07/09/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Diwrnod Shwmae Su'mae yn digwydd am y pumed tro eleni a hynny ar Hydref 15fed.

darllenwch mwy

Galw am wneud y Gymraeg yn hanfodol m...

05/09/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae Dyfodol yr Iaith am i’r Gymraeg fod yn hanfodol ar gyfer swyddi arweinyddion anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Enw newydd yn diddanu plant Cymru

30/08/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd wyneb newydd yyn cadw cwmni i blant a rhieni ar Cyw bob bore o ddydd Llun yma sef y cyflwynydd newydd, Elin Haf. Bydd Elin yn ymuno â chriw cyflwyno Cyw sy'n darparu rhaglenni hwyliog i blant meithrin.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am athronydd o fri

29/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir fis yma yn edrych o’r newydd ar syniadaeth yr athronydd o Gymro J.R. Jones yn y gobaith o’u cyflwyno i ddarllenwyr newydd.

darllenwch mwy

Gwersylloedd yr Urdd dan eu sang

24/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Iaith

Pobl ifanc a theuluoedd wedi bod yn heidio i wersylloedd yr Urdd dros yr haf.

darllenwch mwy

Hansh yn denu miliwn

21/08/2017
Categori: Hamdden, Iaith

Mae gwasanaeth cynnwys ffurf fer arlein S4C wedi cyrraedd carreg filltir nodedig ychydig dros ddeufis ers ei lansio.

darllenwch mwy