Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 993 cofnodion | Tudalen 1 o 100

Cyhoedd am weld mwy yn cael ei wneud ...

20/06/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu ystadegau sy'n dangos bod mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld mwy o ymdrech gan y Llywodraeth i gefnogi'r Gymraeg.

darllenwch mwy

Dysgwyr Cymraeg o Geredigion yn enill...

20/06/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gwobrwywyd pedwar dysgwr o Geredigion am safon eu Cymraeg ysgrifenedig yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr ym Machynlleth yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr o enwau lleoedd Cymru

20/06/2018
Categori: Amgylchedd, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Bydd rhestr gynhwysfawr o enwau lleoedd Cymru yn cael ei chyhoeddi gan Gomisiynydd y Gymraeg heddiw, fydd yn cynnig sillafiad safonol ar gyfer enwau pentrefi, trefi a dinasoedd yng Nghymru.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu buddugoliaeth i ad...

19/06/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir y Fflint heddiw i beidio â bwrw ymlaen gyda chynnig i ddiddymu cludiant am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y Sir.

darllenwch mwy

Galw i atal diddymu cludiant am ddim ...

18/06/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi galw ar Gyngor Sir y Fflint i wrthod cynigion i ddiddymu cludiant am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y Sir.

darllenwch mwy

Annog defnydd o’r iaith yn y maes awy...

14/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Yr haf yma bydd dwy o fentrau iaith y gogledd, ar y cyd gyda phartneriaeth amgylcheddol yn trefnu cyfres o deithiau maes fydd yn cynyddu hyder siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio mwy ar y Gymraeg yn eu gwaith yn y sectorau amgylcheddol ac awyr agored.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn anfon cŵyn swyddogol ...

13/06/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae methiant Gweinidog dros yr Iaith Gymraeg, Eluned Morgan i ddatgan ei bod yn briod â rhywun sy'n bartner mewn meddygfa wrth benderfynu eithrio'r rhan fwyaf o'r proffesiwn o reoliadau iaith wedi arwain at gŵyn gan fudiad iaith.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn helpu Mozilla gyd...

08/06/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Mozilla, y cwmni rhyngwladol o Galifornia sy’n gyfrifol am y porwr gwe Firefox, newydd lansio eu cynllun Common Voiceamlieithog.

darllenwch mwy

Diddymu Comisiynydd y Gymraeg yn 'anw...

06/06/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i’r Llywodraeth fwrw ymlaen i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg, mae Heledd Gwyndaf, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o 'anwybyddu barn y cyhoedd' wrth ddiddymu’r rôl.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfrau newydd i oedolion sy...

05/06/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae llyfrau newydd ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg wedi cael ei lansio gan Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy