Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 951 cofnodion | Tudalen 1 o 96

Ymgyrchwyr yn taflu 'deddf iaith wan'...

23/04/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd bagiau sbwriel eu gollwng mewn sgip yng nghynhadledd Plaid Lafur Cymru yn Llandudno dros y penwythnos mewn protest yn erbyn deddf a fyddai'n 'gwanhau hawliau iaith' yn ôl ymgyrchwyr.

darllenwch mwy

Dysgwyr o bob cwr yn dod at ei gilydd...

17/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Genedlaethol i ddysgwyr, Ar Lafar, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Genedlaethol ddydd Sadwrn yma, gyda mwy o weithgareddau nag erioed yn cael eu cynnal eleni.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn chwilio am greu gobai...

11/04/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

‘Gobaith newydd i’r Gymraeg’ fydd thema cyfarfod cyhoeddus mudiad Dyfodol i’r Iaith a gynhelir ar nos Fawrth, 24ain Ebrill yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

darllenwch mwy

Bargyfreithiwr yn darlithio ar gynllu...

10/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd y bargyfreithiwr blaenllaw, Gwion Lewis, yn rhoi darlith ar gynllunio cymunedol a’r Gymraeg, gan awgrymu syniadau ar gyfer diwygio’r drefn Ar ddydd Iau 19 Ebrill.

darllenwch mwy

Lansio rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

04/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r rhifyn newydd o’r Pedwar Gwynt yn olrhain hanes saith chwyldro ynni ar ein Daear, herio’r farn mai pleidlais hiliol oedd y bleidlais Brexit yng Nghymru, a phaentio tywysogaeth Dafydd Elis-­‐Thomas.

darllenwch mwy

Clapio Pasg yn plesio teuluoedd Môn

03/04/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu pentrefwyr Ynys Môn wrthi unwaith eto yn clapio am wyau, gan dderbyn croeso mawr yng nghartrefi Llannerch-y-Medd, Carreglefn, Brynsiencyn, Talwrn a Llynfaes wythnos cyn y Pasg.

darllenwch mwy

Dileu grant S4C – datganoli darlledu ...

29/03/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr wedi ymateb yn chwyrn i gyhoeddiad adolygiad o S4C sy'n argymell rhoi holl gyllideb y sianel yn nwylo'r BBC.

darllenwch mwy

Wicipedia Cymraeg yn cyrraedd 100 mil...

28/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r Wicipedia Cymraeg wedi cyrraedd y garreg filltir o gan mil o erthyglau. Cyrhaeddwyd y nifer aruthrol hon trwy ymdrechion miloedd o gyfrannwyr yn y 15 mlynedd ers sefydlu’r gwyddoniadur Ngorffennaf 2003.

darllenwch mwy

Dyddiad cau Gwobr Dysgwr y Flwyddyn y...

26/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Os ydych am enwebu rhywun neu'n bwriadu ymgeisio eich hun am gystadleuaeth Dysgwr y flwyddyn yn y Brifwyl eleni, mae yna lai na wythnos ar ôl i wneud hynny, cyn dyddiad cau y gystadleuaeth.  

darllenwch mwy

Lansio pecyn i hyrwyddo'r Gymraeg yn ...

26/03/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi lansio pecyn newydd i hyrwyddo'r Gymraeg ar lefel gymunedol.

darllenwch mwy