Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1151 cofnodion | Tudalen 2 o 116

Cyhoeddi mai Gwenllian Gravelle yw Co...

01/05/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Comisiynydd Drama newydd y sianel yw Gwenllian Gravelle.

darllenwch mwy

Menter Iaith Cered yn trefnu sesiwn p...

30/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Trefnodd Menter Iaith Cered noson arbennig yn ddiweddar gyda Cubs Llandysul pan ddaeth Ynni Da i ymweld â’r Cubs i wneud sesiwn pŵer pedal drwy’r iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Rhaglen yn edrych ar ail-greu llais d...

25/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd rhaglen ddogfen sy’n cael ei darlledu ar S4C nos Sul yn mynd ar daith bersonol ryfeddol sy'n dilyn dyn o Ynys Môn yn ei ymdrech i gael llais tebyg i'w un ei hun gan ddefnyddio technoleg llais Gymraeg arloesol.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn cyhuddo Cyngor Caerdy...

25/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas am dorri addewid i agor ysgol benodedig Gymraeg fel rhan o ddatblygiad tai enfawr yn y ddinas.

darllenwch mwy

Lansio cynllun peilot yn Ynys Môn i g...

18/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cafodd cynllun peilot newydd ei lansio yn ardal Llangefni yn Ynys Môn i gefnogi dysgwyr yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Blas o gyfres newydd Un Bore Mercher ...

16/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Gyda llai na mis i fynd tan darllediad yr ail gyfres o’r ddrama boblogaidd Un Bore Mercher ar S4C, cafodd cynulleidfa yng ngŵyl deledu yn Llundain flas o’r gyfres newydd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd am y bum...

16/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Fach y Fro eleni yn dychwelyd am bumed flwyddyn yn olynol ac yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn Mehefin 15fed, ac mae Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi line-up llawn Gŵyl Fach y Fro 2019.

darllenwch mwy

Plant Ynys Môn yn barod i glapio am w...

15/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Môn yn dathlu un o’i thraddodiadau hyfrytaf cyn y Pasg wrth i blant yr ynys ymweld â chartrefi yng Ngharreglefn, Brynsiencyn, Llynfaes, Talwrn a Llannerchymedd i glapio am wyau gan bentrefwyr caredig.

darllenwch mwy

Croesawu cynlluniau am bedwaredd Ysgo...

11/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg yn croesawu datganiad Cyngor Dinas Casnewydd heddiw sy’n rhoi manylion pellach am gynlluniau am bedwaredd Ysgol Gymraeg yn y ddinas.

darllenwch mwy

Llywodraeth am ymchwilio i gŵyn yn er...

11/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau y bydd ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i gŵyn na wnaeth Cyngor Ynys Môn gadw at ofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion wrth benderfynu cau Ysgol Gymunedol Bodffordd.

darllenwch mwy