Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1150 cofnodion | Tudalen 3 o 115

Ymgyrchwyr iaith yn gorymdeithio dros...

10/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd ymgyrchwyr sy’n galw am addysg Gymraeg hygyrch yng nghymunedau gogledd Pontypridd yn gorymdeithio o Ynysybwl i Rydyfelin Ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Enwogion yn galw am agor dim ond ysgo...

08/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae'r actores Mali Harries a'r cerddor o'r Super Furry Animals Cian Ciaran ymysg dros 35 o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau mai dim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor ledled y ddinas yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Dyfodol i'r Iaith yn beirniadu Cartre...

05/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ymateb yn chwyrn i hysbyseb Cartrefi Cymunedol Gwynedd am Ddirprwy Brif Weithredwr sydd ddim yn cynnwys unrhyw ofyniad i allu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Menyw yn wynebu carchar er mwyn pwera...

04/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae menyw 68 mlwydd oed o Geredigion yn wynebu cyfnod yn y carchar er mwyn sicrhau pwerau darlledu i Gymru wedi iddi datgan nad yw’n mynd i dalu cosb llys o £220 ddoe.

darllenwch mwy

10 enwebiad i S4C yng ngwobrau'r Ŵyl ...

03/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi derbyn deg enwebiad ar gyfer Gwobrau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2019 a fydd yn cael ei gynnal yn Aviemore yn yr Alban yn nechrau Mehefin.

darllenwch mwy

Gwobrwyo tlws i Ann Postle o Ynys Môn...

03/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd tlws Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled eleni ei wobrwyo i Ann Postle o Fodedern, Ynys Môn am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl ‘Ar Lafar’ yn annog dysgwyr y Gy...

02/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfle i ddysgwyr y Gymraeg fwynhau siarad yr iaith mewn gŵyl genedlaethol, diolch i bartneriaeth rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

darllenwch mwy

Deddf Addysg Gymraeg yn 'hanfodol' er...

02/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe fu ymgyrchwyr yn lansio cynllun ar gyfer Deddf Addysg Gymraeg yn y Senedd heddiw, gan ddweud ei bod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth yn cyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

darllenwch mwy

Hyrwyddo addysg Gymraeg ar Ddiwrnod R...

27/03/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

I gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Amlieithrwydd, a gynhelir am y tro cyntaf erioed heddiw, bydd mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn lansio taflenni amlieithog er mwyn hyrwyddo addysg Gymraeg i gymunedau amlddiwylliannol Caerdydd a thu hwnt.

darllenwch mwy