Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 215 cofnodion | Tudalen 1 o 22

Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf S...

22/01/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Prydain gan elusen cydraddoldeb Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

darllenwch mwy

Cyflwyno Cist Cof Cymuned i gartrefi ...

22/01/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae preswylwyr mewn tair o gartrefi gofal Cyngor Gwynedd yn elwa o gynllun arbennig sy’n defnyddio hen luniau ac archif sain i helpu hel atgofion am eu magwraeth.

darllenwch mwy

Seren Hollywood yn credu fod cig coch...

18/01/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r drafodaeth am fwyta cig barhau, mae actor enwog o Gymru sy’n gwneud ei enw yn Holywood wedi siarad am ei gred fod cig coch yn hanfodol ar gyfer deiet gytbwys.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu penderfyniad Hitac...

17/01/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB y’n gwrthwynebu codi atomfa niwcliar newydd yn Wylfa ar Ynys Môn wedi croesawu cyhoeddiad swyddogol gan gwmni Hitachi heddiw eu bod yn rhewi'r prosiect i fwrw ymlaen a chynlluniau i godi Wylfa Newydd yn Ynys Môn.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd i ddementia prin yn de...

16/01/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd ymchwil newydd i heneiddio a dementia ym Mhrifysgol Bangor yn mynd rhagddi cyn bo hir, gyda thîm o Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr i roi blaenoriaeth i d...

09/01/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae angen i ffermwyr a'r rheiny sy'n gweithio o fewn y diwydiant amaethyddol sicrhau bod diogelwch fferm yn parhau yn flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a’u bod nhw’n cydymffurfio â'r rheoliadau iechyd a diogelwch perthnasol, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Tîm Gofal Lliniarol Pediatrig Ymddiri...

21/12/2018
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Tîm Gofal Lliniarol Pediatrig Ymddiriedolaeth Hywel Dda wedi gallu prynu nifer o adnoddau yn ddiweddar i gefnogi'r gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y cymunedau, diolch i roddion ariannol diweddar.

darllenwch mwy

Y galw am gyfraniadau gan yr Apêl Teg...

12/12/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy o deuluoedd nag erioed o'r blaen wedi gofyn am gymorth gan Apêl Teganau Nadolig Cyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Treialu technoleg sy'n helpu'r rhai s...

20/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ffordd newydd o ddefnyddio technoleg i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia yn cael ei threialu am y tro cyntaf yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, ger Caernarfon.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ...

16/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect gwirfoddoli Llwybrau, sy’n helpu pobl 16 oed a hŷn i wella eu hiechyd a’u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, yn cynnal diwrnod blasu er mwyn recriwtio rhagor o wirfoddolwyr yng ngogledd Sir Benfro.

darllenwch mwy