Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 191 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Agor arddangosfa o waith celf unigoli...

17/07/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd arddangosfa o waith celf gan unigolion sy’n byw gyda dementia cynnar yn agor heddiw yn Ysbyty Alltwen, Tremadog yng Ngwynedd

darllenwch mwy

Y Gwasanaeth Iechyd yn dathlu'r 70

05/07/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed heddiw ac fu yna ddathliadau ar hyd a lled Cymru i nodi’r dyddiad arbennig.

Cerdd i wardiau plant ysbytai Cymru

04/07/2018
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn 70 oed mae cerdd arbennig wedi ei chreu gan Fardd Plant Cymru i wardiau plant yr ysbytai.

darllenwch mwy

Deall yn Gymraeg sut beth ydi byw gyd...

03/07/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd profiad rhithwir yn cael ei lansio ar y 5ed o Orffennaf yng Ngaleri Caernarfon i helpu defnyddwyr i ddeall sut beth yw byw gyda dementia yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwr...

02/07/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Dros y dyddiau diwethaf mae ardal Eryri wedi bod ymhlith y poethaf yng Ngwledydd Prydain. Gyda'r tir erbyn hyn yn sych grimp, mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol yn apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus rhag cynnau tân yng nghefn gwlad Eryri.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn croesi’r Fenai am y t...

28/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd Ras yr Iaith yn croesi’r Fenai am y tro cyntaf erioed ar y 4ydd o Orffennaf eleni.

darllenwch mwy

Cadw llyn naturiol mwyaf Cymru yn ddi...

27/06/2018
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Fe fydd posib canfod mwy am y gwaith i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru - Llyn Tegid ger Y Bala yn aros yn ddiogel yn yr hirdymor mewn sesiwn fis nesaf.

darllenwch mwy

Malan yn datgelu'r cyfan am ei salwch...

21/06/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth

Mae stori Malan Wilkinson o Gaernarfon yn gyfarwydd i lawer ac yn ei chyfrol Rhyddhau’r Cranc, allan yr wythnos hon gan Y Lolfa, mae Malan yn agor ei chalon ac yn siarad yn ddiflewyn ar dafod am gyfnodau anoddaf ei bywyd a’r brwydrau bu’n ei hymladd.

darllenwch mwy

Gwyl gerdd yn llwyddo i godi £17,000 ...

21/06/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Llwyddodd Gwyl Gerdd Draig Beats yng Ngardd Fotaneg Treborth ger Bangor yn ddiweddar i godi £17,000 tuag at ddarlithydd o Brifysgol Bangor sydd wedi ei pharlysu o ganlyniad i haint a ddioddefodd yn China.

darllenwch mwy

Cyhoedd am weld mwy yn cael ei wneud ...

20/06/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu ystadegau sy'n dangos bod mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld mwy o ymdrech gan y Llywodraeth i gefnogi'r Gymraeg.

darllenwch mwy