Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 197 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Cynhyrchiad newydd sbon yn addysgu am...

14/09/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cynhyrchiad newydd ‘Hudo / Tempted’ gan Gwmni Theatr Arad Goch yn mynd ar daith o amgylch ysgolion uwchradd Ceredigion a Sir Gâr dros fis Hydref a Tachwedd.

darllenwch mwy

Gobaith a thor calon siwrnai IVF mewn...

07/09/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe wnaeth y gantores amlwg Elin Fflur, a'i gŵr Jason, sy'n byw yn Ynys Môn, un o benderfyniad mwyaf eu perthynas wrth adael y camerâu i mewn i gofnodi eu taith IVF o'r dechrau i'r diwedd mewn ffilm onest a theimladwy, Chdi, Fi ac IVF sydd mlaen Nos Sul yma ar S4C.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn cytuno ar ddatga...

05/09/2018
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion am y tro cyntaf erioed wedi ymrwymo i gydymffurfio gyda datganiad blynyddol er Atal-Caethwasiaeth.

darllenwch mwy

Croesawu camau i atal chwant bwyd ymy...

14/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

darllenwch mwy

Pobl hŷn yn helpu tyfu economi Cymru,...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy a mwy o bobl dros eu 65 oed yn byw ac yn gweithio yng Nghymru heddiw, ac mae eu cyfraniad at economi Cymru’n tyfu, yn ôl economegwyr iechyd o Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer coet...

25/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Ehangu coetiroedd Llywodraeth Cymru a gwella eu cyflwr ac amrywiaeth yw rhai o’r blaenoriaethau a gyhoeddwyd mewn adroddiad yr wythnos hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Agor arddangosfa o waith celf unigoli...

17/07/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd arddangosfa o waith celf gan unigolion sy’n byw gyda dementia cynnar yn agor heddiw yn Ysbyty Alltwen, Tremadog yng Ngwynedd

darllenwch mwy

Y Gwasanaeth Iechyd yn dathlu'r 70

05/07/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed heddiw ac fu yna ddathliadau ar hyd a lled Cymru i nodi’r dyddiad arbennig.

Cerdd i wardiau plant ysbytai Cymru

04/07/2018
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn 70 oed mae cerdd arbennig wedi ei chreu gan Fardd Plant Cymru i wardiau plant yr ysbytai.

darllenwch mwy

Deall yn Gymraeg sut beth ydi byw gyd...

03/07/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd profiad rhithwir yn cael ei lansio ar y 5ed o Orffennaf yng Ngaleri Caernarfon i helpu defnyddwyr i ddeall sut beth yw byw gyda dementia yn Gymraeg.

darllenwch mwy