Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 148 cofnodion | Tudalen 1 o 15

Cydweithio i greu cenedl dementia gyf...

16/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae sioe theatr deuluol newydd yn dod â chanolfannau celfyddydol ac ysgolion ar draws Cymru at ei gilydd i gydweithio i greu cenedl dementia gyfeillgar.

darllenwch mwy

Beti George yn cofio ei chymar David ...

15/01/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Galar personol a brwydr gyhoeddus, dyna hanfod rhaglen bwerus a phersonol sy'n cael ei darlledu nos Fory ar S4C yng nghwmni'r cyflwynydd a'r newyddiadurwraig Beti George.

darllenwch mwy

Galw am wrthdroi'r toriadau ar nifer ...

04/01/2018
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar y llywodraeth Lafur yng Nghymru i wrthdroi eu toriadau i nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru er lles diogelwch clei

darllenwch mwy

Yn eisiau - 5 o bobl ar gyfer cyfle u...

04/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r Flwyddyn Newydd fynd rhagddi mae S4C yn cynnig cyfle unigryw i newid hen arferion am byth; i helpu pum person brwdfrydig i gadw at eu hadduned am fywyd FFIT ac iach yn y gyfres newydd FFIT Cymru.

darllenwch mwy

Blwyddyn newydd iachus i rai o rieni ...

02/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfle i rieni a gofalwyr Ynys Môn i fynychu sesiynau ffitrwydd di-dâl am bum wythnos mewn chwe ardal ar draws yr ynys yn dechrau fis yma.

darllenwch mwy

Rhodd yr arennau wrth wraidd stori Na...

15/12/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd pennod awr o hyd o Pobol y Cwm ar Ddydd Nadolig ar S4C yn cyfleu neges sylfaenol am yr anawsterau a wynebir gan bobl sy'n dioddef o glefyd ar yr arennau.

darllenwch mwy

Dagrau a chwerthin wrth i'r hen a'r i...

08/12/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres newydd o dair rhaglen emosiynol ar S4C, sy'n dechrau nos Sul yma, mae Hen Blant Bach yn ymchwilio i beth all ddigwydd pan mae chwech o blant bach yn rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr - a'r effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib.

darllenwch mwy

Sioe deuluol yn codi'r llen ar ddemen...

07/12/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae sioe deuluol newydd am ddementia drwy lygaid plentyn yn mynd ar daith o Gymru’r gwanwyn yma.

darllenwch mwy

Agor canolfan ymchwil newydd i brofi ...

06/12/2017
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Heddiw cafodd canolfan newydd sbon a fydd yn profi ansawdd dwr ein traethau bob haf ei agor yn swyddogol ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC.

darllenwch mwy

Apelio am roddion ariannol i brosiect...

30/11/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae elusen sy'n darparu profiadau mewn cerddoriaeth i'r cyhoedd yn galw am gefnogaeth y gymuned leol a busnesau i helpu i gyrraedd targed codi arian o £ 3,000 a fydd yn cael ei dyblu yn ystod Her Nadolig 2017 y Big Give.

darllenwch mwy