Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 157 cofnodion | Tudalen 1 o 16

Croesawu hawliau iaith newydd i gleifion

19/03/2018
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu argymhellion gan bwyllgor trawsbleidiol yn y Cynulliad i newid rheoliadau iaith er mwyn sicrhau bod hawliau gan gleifion i ofal wyneb yn wyneb yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad Pawb yn cofio trychineb Fukushima

09/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd aelodau a chefnogwyr mudiad PAWB, mudiad sy’n gwrthwynebu adeiladu Wylfa B yn cyfarfod ger Pont Menai ddydd Llun yma i nodi saith blynedd ers i dri adweithydd niwclear ffrwydro ac ymdoddi yng ngorsaf Fukushima Daiichi, yn Siapan.

darllenwch mwy

Llenwi'r bwlch mewn llyfrau i famau C...

28/02/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un Mam wedi mynd ati i lenwi’r bwlch yn y llyfrau Cymraeg sydd ar gael sydd yn darlunio realiti sefyllfa o fagu plentyn yng Nghymru gyda safbwynt Cymreig a Chymraeg drwy gyhoeddi llyfr newydd fydd yn ganllaw doniol a chynhwysfawr i rieni newydd yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Gwynedd yn taclo pla o wylanod gyda h...

21/02/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ymdrechion yng Ngwynedd i daclo problem sy’n ymwneud a gwylanod yn yr ardal trwy ddefnyddio hebogiaid i gadw’r adar draw.

darllenwch mwy

Digon o hwyl i'r teulu ym Mharc Arfor...

12/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod o hwyl yn ystod hanner tymor yr wythnos hon, mae gan atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddigon i ysbrydoli i archwilio’r dirwedd hon sydd o safon fyd-eang wrth i Flwyddyn y Môr ddechrau o ddifrif.

darllenwch mwy

Ffilm diogelwch ar Snapchat yn ennill...

08/02/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Enillodd ffilm fer a grëwyd gan ddisgyblion drama Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yr ail wobr mewn cystadleuaeth genedlaethol.

darllenwch mwy

Amser i siarad – pwysigrwydd yr iaith

01/02/2018
Categori: Iaith, Iechyd

Fel rhan o ddiwrnod Cenedlaethol #AmseriSiarad mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn lansio fideo newydd er mwyn pwysleisio pwysigrwydd derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

darllenwch mwy

Pobl Tregaron yn dod at ei gilydd i r...

31/01/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o bobl leol wedi cymryd cyfrifoldeb dros redeg canolfan hamdden yn Nhregaron, ger Aberystwyth.

darllenwch mwy

Dim cefnogaeth i ddiddymu Comisiynydd...

24/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae dadansoddiad y Llywodraeth o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar eu Bil arfaethedig yn datgelu bod 56% o'r ymatebwyr naill ai'n anghytuno neu'n ansicr am gynnig i ddisodli Comisiynydd y Gymraeg gyda chorff arall, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Cydweithio i greu cenedl dementia gyf...

16/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae sioe theatr deuluol newydd yn dod â chanolfannau celfyddydol ac ysgolion ar draws Cymru at ei gilydd i gydweithio i greu cenedl dementia gyfeillgar.

darllenwch mwy