Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 179 cofnodion | Tudalen 1 o 18

Ymgyrchwyr yn gwrthwynebu Wylfa B ar ...

17/05/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe fydd dirprwyaeth yn cynrychioli mudiad yn gwrthwynebu codi Wylfa B - PAWB yn teithio i Japan am wythnos o ymgyrchu gyda Chyfeillion y Ddaear Japan rhwng Mai 24 a Mehefin 1.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwyr o Lanberis yn ennill Gw...

15/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o wirfoddolwyr o bentref Llanberis yng Ngwynedd wedi dod i’r brig gan ennill gwobr Glanhau eich Cymuned trwy wledydd Prydain.

darllenwch mwy

Ras seiclo yn dychwelyd i Aberystwyth

11/05/2018
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd ras seiclo OVO Energy Tour Series yn dychwelyd i Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 26 Mai – yr unig rownd Gymreig o'r daith o amgylch trefi a dinasoedd Prydain.

darllenwch mwy

Pryder mudiad iaith dros ddiffyg targ...

04/05/2018
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dim ond un cyngor sir yng Nghymru sydd gyda thargedau hir dymor i ehangu a normaleiddio addysg cyfrwng Cymraeg er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, yn ôl ymchwil gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg a gyhoeddwyd cyn seminar sy'n trafod y mater heddiw.

darllenwch mwy

Lansiad Llyfryn Byw a Bod

04/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cafodd llyfryn newydd ei gyhoeddi yr wythnos hon ar y cyd rhwng Cyngor Ceredigion, Theatr Felinfach a Menter Iaith Cered sy’n rhannu manteision dwyieithrwydd ac yn rhoi braslun o’r gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg yn lleol.

darllenwch mwy

Cydweithio i daclu llygredd amaethydd...

03/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio gyda Cyswllt Ffermio ar fenter newydd i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Galw am ail ystyried cynlluniau iaith...

02/05/2018
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi canfod trwy gais rhyddid gwybodaeth fod Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan wedi gofyn i swyddogion am syniadau sut i "werthu" rheoliadau iechyd newydd, a fyddai'n atal pobl fregus rhag derbyn gwasanaeth iechyd wyneb-yn-wyneb yn Gymraeg, wedi arwain at alwadau i ail-ystyried cynlluniau'r Llywodraeth ar gyfer deddfwriaeth iaith.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru ar flaen y gad...

02/05/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn weithgar dros y blynyddoedd diwethaf yn taclo llygredd o hen weithfeydd diwydiannol led-led Cymru ac mae’r gwaith yn parhau gyda chynlluniau arloesol diweddar i drin y broblem yn dwyn ffrwyth.

darllenwch mwy

Diwedd cyfnod Meri Huws yn arwain Cym...

02/05/2018
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn Kosovo yr wythnos hon, bydd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yn trosglwyddo awenau cadeiryddiaeth y Gymdeithas i Gomisiynydd Iaith Iwerddon ar ôl cyfnod o ddwy flynedd yn y swydd.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn pryderu am addasr...

27/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Wrth i ymgyrchoedd ymgeiswyr blaenllaw o fewn y Blaid Lafur ddechrau i olynu Carwyn Jones fel prif weinidog, mae ymgyrchwyr iaith wedi mynegi pryderon petai'r Gweinidog Iaith presennol, Eluned Morgan yn dod yn Brif Weinidog.

darllenwch mwy