Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 349 cofnodion | Tudalen 1 o 35

Cyfle i ddweud eich dweud am 'Steddfo...

17/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfle i chi roi eich ar barn ar yr Eisteddfod eleni mewn holiadur i werthuso’r digwyddiad ym Mae Caerdydd.

darllenwch mwy

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

Gruffudd Eifion Owen yn ennill y Gadair

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ac yntau wedi ennill stôl y Siwper Stomp ar lwyfan y Pafiliwn nos Lun, a’r brif wobr yn y Stomp Werin yn Nhŷ Gwerin nos Iau, ychwanegodd Gruffudd Eifion Owen Gadair i’w gasgliad brynhawn Gwener wrth iddo ddod i’r brig yn seremoni olaf yr wythnos yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Manon Steffan Ros yn ennill y Fedal R...

08/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr awdures Manon Steffan Ros a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni yn Eisteddfod Caerdydd. Wrth i'r Eisteddfod yn y Ddinas gyrraedd yr hanner ffordd, mae Lleol.cymru wedi dethol uchafbwyntiau ar Trydar.

darllenwch mwy

Mari Williams yn ennill Gwobr Goffa D...

07/08/2018
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mari Williams o Gaerdydd yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni, ac fe dderbyniodd yr anrhydedd mewn seremoni ar lwyfan y Pafiliwn heddiw.

darllenwch mwy

Catrin Dafydd yn ennill Coron Eistedd...

06/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni yw’r bardd a’r llenor Catrin Dafydd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

31/07/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau’n hanner can mlynedd ers i danciau'r Sofietiaid rowlio i ganol dinas Prâg ac i ieuenctid Paris godi coblau stryd i'w hyrddio ar y Sefydliad, mae digwyddiadau '68 yn dirgrynu trwy rifyn 7 O’r Pedwar Gwynt ac yn cydio yn y presennol.

darllenwch mwy

Galw am fwy o straeon byrion Cymraeg ...

30/07/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar gan Wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Bardd a dramodydd yn derbyn Cymrodori...

18/07/2018
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r bardd a dramodydd uchel ei bri, Menna Elfyn, wedi’i hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Lansio Tymor Llawysgrifau Mostyn

06/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig brynhawn heddiw, bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor a Stadau Mostyn yn ardal Llandudno a Sir y Fflint, yn lansio tymor o ddigwyddiadau’n gysylltiedig ag Arddangosfa Canmlwyddiant Llawysgrifau Mostyn.

darllenwch mwy