Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 382 cofnodion | Tudalen 1 o 39

Mudiad iaith yn beirniadu un o weinid...

20/03/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o Weinidogion Llywodraeth Cymru wedi bod dan y lach gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am yn honedig geisio cael gwared ar amod y dylai’r Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd fedru’r Gymraeg cyn i’r swydd gael ei hysbysebu ddiwedd y llynedd.

darllenwch mwy

Dwy awdures boblogaidd ar fin cyhoedd...

19/03/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda chonsensws bod diffyg darpariaeth o ran nofelau i oedolion ifanc yn Gymraeg, mae’r Lolfa ar fin cyhoeddi'r olaf yn nhriolegau’r awduron poblogaidd a phrofiadol Bethan Gwanas a Lleucu Roberts.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol newydd o waith y Prif...

19/03/2019
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd o waith gan y Prifardd Idris Reynolds ar ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Sefydliadau a busnesau yn edrych ymla...

12/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant presenoldeb Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain y llynedd, mae nifer o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddi a llenyddiaeth yn edrych ymlaen at gynrychioli Cymru yn nigwyddiad 2019.

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar Ddiwrnod y Llyfr

08/03/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mi roedd hi’n ddiwrnod y llyfr ddoe ble roedd pobl o bob oed yn dathlu’r llyfr yn rhyngwladol trwy rannu eu hoff nofelau, gyda phlant mewn ysgolion yn gwisgo yn ei hoff gymeriadau.

Cyllid newydd yn sicrhau fod trysorau...

24/01/2019
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Llyfr Oriau o'r bymthegfed ganrif yng Nghastell Powis, a chofnodion y Mona and Parys Mines Co. Ltd. o Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor ymhlith y trysorau o'r archifau a fydd yn cael eu diogelu gan gyllid cadwraeth gan Lywodraeth Cymru a'r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Llawysgrifau Cenedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Canolfan newydd i hybu’r Gymraeg yn a...

23/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd canolfan wib newydd sy’n hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn cael ei hagor yn swyddogol am 10.30am fore Sadwrn 26 Ionawr.

darllenwch mwy

Deian a Loli yn mynd i ysbryd y Nadol...

12/12/2018
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Deian a Loli wedi mynd i ysbryd y Nadolig gyda llyfr newydd am ddeffro’r sêr - sy’n cael ei gyhoeddi gan Y Lolfa.

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r llyfr Cymraeg cyntaf am y ...

06/12/2018
Categori: Chwaraeon, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir y llyfr Cymraeg cyntaf am y Tour de France gan yr awdur Llion Iwan – Geraint Y Cymro a’r Tour de France sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Archifdy Ceredigion yn archwilio eich...

04/12/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fu Archifdy Ceredigion yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau arbennig ar thema forwrol yn y Bandstand yn Aberystwyth i ddathlu wythnos Archwilio eich Archif yn ddiweddar.

darllenwch mwy