Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3264 cofnodion | Tudalen 1 o 327

Mudiad iaith yn mynnu bod cynllun gof...

19/12/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams i bwysleisio bod rhaid i’r cynllun newydd o gynnig 30 awr o ofal plant gefnogi nod y Llywodraeth i greu miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn cyhoeddi Y Cinio Na...

18/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cynhyrchu rhestr o gynhyrchwyr lleol a allai gyflenwi bwydydd blasus i chi, yn amrywio o gigoedd arbenigol i winoedd a seidr, yn barod ar gyfer gwledd Nadoligaidd werth chweil.

darllenwch mwy

Mentro i'r môr yn nhraeth Cefn Sidan ...

18/12/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir i filoedd o bobl lenwi traeth Cefn Sidan yn Sir Gâr er mwyn mentro i'r môr ar Ŵyl San Steffan.

darllenwch mwy

Tîm pêl-droed Cymru yn dychwelyd i'r ...

18/12/2018
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Bydd tîm pêl-droed Cymru yn dychwelyd i’r Cae Ras yn Wrecsam am y tro cyntaf mewn deng mlynedd ar gyfer gêm gyfeillgar yn erbyn Trinidad a Tobago ar yr 20fed o Fawrth 2019.

darllenwch mwy

Trafod dyfodol economaidd Ceredigion ...

17/12/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynhaliwyd trydydd gweithdy i drafod hybu economi sir Ceredigion ddydd Gwener diwethaf, gyda'r bwriad o weithio'n agosach rhwng y sector gyhoeddus a'r sector breifat.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr i fabiwysiadu technega...

17/12/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth yn lansio partneriaeth newydd gyda Choleg Cambria Llysfasi, gyda’r nod o annog amaethwyr yng Nghymru a thu hwnt i ymgorffori arloesedd blaengar ar eu ffermydd.

darllenwch mwy

Adroddiad o Brifysgol Bangor yn codi ...

17/12/2018
Categori: Newyddion

Mae cyfiawnder gweinyddol yn golygu eich bod yn gallu mynd at gyrff penodol i geisio iawn os ydym yn anhapus gyda’r gwasanaeth, ac Sarah Nason, Darlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor, newydd gyhoeddi adroddiad sy'n adolygu beth yw'r sefyllfa bresennol a'r camau nesaf i gyfiawnder gweinyddol yng Nghymru drwy dynnu ynghyd y penderfyniadau gweinyddol a ddatganolwyd i Gymru a gwneud argymhellion ar gyfer y dyfodol.

darllenwch mwy

Ymchwilio i lygredd golau arfordirol ...

14/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Ydych chi erioed wedi meddwl sut y gall llygredd golau yn ein trefi arfordirol effeithio efallai ar greaduriaid y môr? Mae Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn arwain ar brosiect ymchwil i edrych ymhellach ar yr effeithiau i fywyd morol.

darllenwch mwy

Plant ysgolion cynradd ym Mhenfro yn ...

14/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fynychu diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

darllenwch mwy

Sefyllfa wleidyddol yn risg i incwm f...

14/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Tra’n siarad mewn cyfarfod i ffermwyr yn Llanelwedd yr wythnos hon, rhybuddiodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru y gallai dyfodol llewyrchus diwydiant cig coch Cymru fod yn y fantol oherwydd ansicrwydd parhaus yn sgil Brexit.

darllenwch mwy