Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2476 cofnodion | Tudalen 1 o 248

Eryri yn croesawu Eisteddfod Ffermwyr...

17/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd digon o hwyl yn Venue Cymru, Llandudno nos Sadwrn yma wrth i Eryri groesawu Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017.

darllenwch mwy

Dathlu tymor y Nadolig ym Mharc Cened...

17/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am anrheg ar gyfer rhywun arbennig ac eisiau llenwi'r teulu gyda hwyl yr ŵyl, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dri digwyddiad i’ch helpu chi a'ch teulu fynd i ysbryd y Nadolig.

darllenwch mwy

Addasu cyfres Na, Nel! i'r llwyfan

17/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfres wreiddiol, boblogaidd Gymraeg i blant bellach yn cael ei haddasu ar gyfer y llwyfan.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am ddau ddiwylliant l...

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Wrth gyhoeddi ei gyfrol ddiweddaraf, dadleua’r Athro M. Wynn Thomas na roddir y sylw dyledus i gyd-berthynas ddyrys dau ddiwylliant Cymru’r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn agor sefydliad ym...

16/11/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae'r sefydliad ymchwil niwcliar cyntaf yng Nghymru wedi cael ei agor ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Ymateb Manon Ros i gyfnod cythryblus

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Manon Steffan Ros yn cynhoeddi cyfres o ysgrifau dan y teitl Golygon, yr wythnos hon, sy’n trafod rhai o bynciau llosg un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus mewn cof.

darllenwch mwy

Grant i ddatblygu technoleg lleferedd...

15/11/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill nawdd i ddatblygu rhaglen fydd yn recordio lleisiau pobl sydd mewn perygl o golli’r gallu i siarad oherwydd canser y gwddf neu glefydau eraill, a chynhyrchu fersiwn synthetig sy’n swnio’n naturiol o lais pob unigolyn.

darllenwch mwy

Argymhellion Cyngor Caerdydd yn andwy...

15/11/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion sy’n cael ei gweld yn andwyoli Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Angen cadw swydd comisiynydd y Gymrae...

15/11/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu llythyr gan Gymdeithas Rhyngwladol y Comisiynwyr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â diddymu Comisiynydd y Gymraeg. 

darllenwch mwy

Gweithwyr cymdeithasol o Gymru ar y f...

14/11/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd dau Weithiwr Ieuenctid o Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion eu dewis i gynrychioli Gwledydd Prydain mewn wythnos o hyfforddiant yn Horažd'ovice yn y Weriniaeth Tsiec.

darllenwch mwy