Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3362 cofnodion | Tudalen 1 o 337

Cadw yn dadorchuddio cyfres o weithia...

15/02/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r artist adnabyddus Laura Ford wedi dadorchuddio cyfres o gerfluniau newydd yng nghastell eiconig Cymru, Castell Coch, ar gyfer arddangosfa newydd.

darllenwch mwy

Cymuned Caergybi yn dathlu mewn cyngerdd

15/02/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd criw eiddgar o bobl ifanc Ynys Môn yn cynnal cyngerdd i bobl o bob oed yng Nghaergybi nos Iau nesaf, er mwyn i’r gymuned ddod ynghyd a chlosio i ddathlu traddodiad Cymraeg Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Neges i'r Prif Weinidog fod cynllunio...

15/02/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu llythyr i’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn mynegi eu pryderon ynglŷn â dyfodol polisi cyhoeddus y Gymraeg.

darllenwch mwy

Cynrychiolydd o Geredigion ar fwrdd c...

14/02/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Thomas Evans, o Geredigion, wedi cael ei ddewis i ymuno â 10 person ifanc arall o ar draws Cymru, i eistedd ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am sylw hanfodol i gyn...

14/02/2019
Categori: Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi cyhoeddi eu bod yn edrych ymlaen at drafod gyda'r Llywodraeth y newidiadau posibl yn rôl y Comisiynydd iaith a'r posibiliadau ar gyfer sefydlu Asiantaeth Iaith fewnol yn rhan o'r Llywodraeth. 

darllenwch mwy

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael e...

14/02/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC, wedi cyhoeddi ddoe y bydd deddfwriaeth newydd i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor yn dod i rym ar Ebrill y1af.

darllenwch mwy

Senedd Cymru yn cyflwyno mesur i roi'...

14/02/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cyflwynodd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru y mesur sy'n addo bod gan bobl ifanc 16 ac 17 oed yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau'r Cynulliad.

darllenwch mwy

Cymrodyr ymchwil o Brifysgol Bangor y...

13/02/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor yn darparu tri allan o’r saith cymrawd ymchwil newydd a fydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o raglen sy’n rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau addysg uwch a senedd Cymru.

darllenwch mwy

Awdur yn chwilio am ferched fel rhan ...

13/02/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae awdur newydd yn chwilio am enwau genethod gwych a merched medrus fel rhan o’i phrosiect newydd.

darllenwch mwy

Gwobrau'r Selar yn dychwelyd i Brifys...

12/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd Gwobrau'r Selar yn dychwelyd i Brifysgol Aberystwyth y penwythnos hwn, gyda'r Brifysgol unwaith yn rhagor yn noddi'r digwyddiad pwysig yn y Sin Gerddoriaeth Gymraeg.

darllenwch mwy