Lansio nofel 'chwyldroadol' Gwales

13/09/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Caiff nofel ‘chwyldroadol’ yr awdures enwog Catrin Dafydd ei lansio yng Nghaerdydd y penwythnos hwn.

Nofel wedi ei gosod yng Nghymru yn y dyfodol agos yw Gwales ble mae chwyldro cymdeithaosl mawr ar fin dechrau.

 

Bydd y nofel yn cael ei lansio yn y brifddinas y penwythnos hwn mewn dau ddigwyddiad gan gynnwys gŵyl dros annibyniaeth i Gymru.

 

Daw’r nofel 60 mlynedd ers cyhoeddi’r clasur Wythnos yng Nghymru Fydd gan Islwyn Ffowc Elis yn 1957, sydd yn ymdrin â themau tebyg.

 

Mae’r nofel eisoes wedi cael ei chanmol yn eang yn cynnwys canmoliaeth gan yr awdur Fflur Dafydd a ddywedodd fod Gwales yn ‘nofel hynod ddyfeisgar, heriol a deallus - nid oes ei thebyg yn y Gymraeg’.

 

Yn y nofel, mae Brynach Yang am orffen popeth. Ac mae'n mynd i'w wneud e. Heno. Ond beth fydd yn digwydd i Gymru wedyn? Mae ymgyrch Gwales ar fin dechrau ar siwrne gythryblus... a Brynach sy'n arwain y chwyldro.

 

Mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol, rydym yn cyfarfod â sawl teulu sy'n ceisio goroesi’r heriau enfawr sydd o’u blaenau. 

 

Awdur a pherfformwraig

 

Mae Catrin Dafydd yn awdur, bardd a pherfformwraig ac mae’n weithredol yn wleidyddol. Yn awdures brofiadol â llais unigryw, cyrhaeddodd ei nofel gyntaf i oedolion, Pili Pala, restr hir Llyfr y Flwyddyn yn 2006. Cyhoeddodd ddwy nofel yn Saesneg hefyd a chyrhaeddodd ei nofel Saesneg gyntaf Random Deaths and Custard restr fer gwobr Spread the Word: Books to Talk About. Hi hefyd yw awdur Y Tiwniwr Piano a Random Births and Love Hearts

 

Caiff Gwales ei lansio yn Hen Ysgoldy’r Eglwys yn Radur nos Wener 15fed o Fedi am 7.30 o’r gloch yng nghwmni Catrin Dafydd a Catrin Beard. Bydd Heather Jones yn canu. Caiff y noson ei threfnu ar y cyd gyda Apêl Radur a’r Garth ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2018 Caerdydd.

 

Bydd yr ail digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 16 o Fedi yn Indyfest yng Nghaerdydd a drefnir gan Yes Cymru Caerdydd. Bydd y sesiwn holi ateb yn cael ei gynnal am 1.45yp yn the Moon, stryd Womanby gyda Catrin Dafydd a Fflur Arwel.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru