Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Urdd yn cydnabod pwysigrwydd Dydd Gŵy...

17/01/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd Mawrth y cyntaf 2019 yn ddiwrnod swyddogol o wyliau i bob aelod o’i staff er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu penderfyniad Hitac...

17/01/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB y’n gwrthwynebu codi atomfa niwcliar newydd yn Wylfa ar Ynys Môn wedi croesawu cyhoeddiad swyddogol gan gwmni Hitachi heddiw eu bod yn rhewi'r prosiect i fwrw ymlaen a chynlluniau i godi Wylfa Newydd yn Ynys Môn.

darllenwch mwy

Cymhellion ariannol i athrawon i barh...

16/01/2019
Categori: Addysg, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams heddiw y bydd y cymhellion ariannol presennol ar gyfer hyfforddi athrawon yn cael ei estyn i’r flwyddyn academaidd nesaf.

darllenwch mwy

Mwy na £100,000 ar gael i brosiectau ...

16/01/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd y penderfyniadau ynghylch pa brosiectau fydd yn derbyn cyllid yn parhau i gael eu gwneud gan Bwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a fydd yn cyfarfod nesaf ar 10 Ebrill 2019.

darllenwch mwy