Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyhoeddi prosiect gwerth £3 miliwn me...

13/07/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd fod menter newydd yn dechrau i helpu cwmniau yng Nghymru i fanteisio ar y farchnad gwybodaeth ddaearyddol sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth, sydd wedi derbyn cymorth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Nawdd i drawsnewid camlas Sir Fynwy y...

13/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect gwerth £4 miliwn ar gyfer trawsnewid camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn ganolfan antur wedi derbyn cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd ac i gyd-fynd, fe ymwelodd y Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, â basn camlas Pantymoile, Pont-y-pŵl, yr wythnos hon er mwyn cyfarfod â phartneriaid y prosiect a gweld y cynlluniau.

darllenwch mwy

Gwers gan 'Gareth Bale' y Byd Pizza

13/07/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar ôl teithio trwy Ewrop, mae hi'n bryd i Bois y Pizza, mae Ieuan a Jez yn anelu am Parma i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth pizza fwyaf y byd - y Campionato Mondiale della Pizza. Ym mhennod olaf Bois y Pizza heno ar S4C, cawn weld y ddau yn trio'u gorau glas i blesio'r beirniaid, gan obeithio cael eu coroni'n bencampwyr pizza Neapolitan y byd.

darllenwch mwy

Datgelu cynlluniau i wella gwlyptiroe...

12/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn datgelu cynlluniau heddiw i wella ardal y gwlyptir ger Tre Ioan, a fydd yn darparu amgylchedd toreithiog ar gyfer bywyd gwyllt yn ogystal â gwella golwg yr ardal wrth gynnwys arwyddion i’r porth ar gyfer ymwelwyr sy'n dod i Gaerfyrddin o gyfeiriad gorllewin yr A40.

darllenwch mwy