Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Y Brifwyl yn gwahodd enwebiadau ar gy...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Pythefnos yn unig sydd ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Datgelu hanes bedd dirgel yn Nhalacharn

16/01/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd hanes bedd dirgel ym mynwent Eglwys St Martin yn Nhalacharn yn cael ei ddatgelu mewn seremoni goffa yno ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ffordd newydd yn...

16/01/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar ran dau o Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands.

darllenwch mwy

Cydweithio i greu cenedl dementia gyf...

16/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae sioe theatr deuluol newydd yn dod â chanolfannau celfyddydol ac ysgolion ar draws Cymru at ei gilydd i gydweithio i greu cenedl dementia gyfeillgar.

darllenwch mwy