Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Chwilio am enwebiadau ar gyfer ail Wo...

18/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd unigolion sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth yn cael eu cydnabod eto am yr ail flwyddyn yn olynol yng Ngwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Cyfle i bobl ifanc wirfoddoli gyda Me...

17/01/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pobl ifanc ardal Llandysul yn ymgymryd â rôl newydd ddiwedd y mis wrth iddyn nhw ymuno a Chriw Cered - sef criw gwirfoddolwyr Cered: Menter Iaith Ceredigion.

darllenwch mwy

Urdd yn cydnabod pwysigrwydd Dydd Gŵy...

17/01/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd Mawrth y cyntaf 2019 yn ddiwrnod swyddogol o wyliau i bob aelod o’i staff er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu penderfyniad Hitac...

17/01/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB y’n gwrthwynebu codi atomfa niwcliar newydd yn Wylfa ar Ynys Môn wedi croesawu cyhoeddiad swyddogol gan gwmni Hitachi heddiw eu bod yn rhewi'r prosiect i fwrw ymlaen a chynlluniau i godi Wylfa Newydd yn Ynys Môn.

darllenwch mwy