Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Tocynnau Maes o £10 mewn ymgyrch farg...

16/04/2014
Categori: Newyddion

Tocynnau Maes o £10 mewn ymgyrch fargeinion


Mae neges ymgyrch hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn glir – bachwch fargen gynnar!

Mae neges ymgyrch hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn glir – bachwch fargen gynnar! Gyda 100 diwrnod i fynd ddydd Mercher nesaf (23 Ebrill), bydd tocynnau ar gyfer y Brifwyl eleni yn mynd ar werth, ac mae bargeinion gwirioneddol i’w cael – os y byddwch yn prynu’ch tocynnau mewn da bryd.
 
Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, sy’n egluro’r cynnig, “Bydd y cwsmeriaid mwyaf trefnus yn gallu bachu bargen gwirioneddol, gyda thocynnau Maes oedolion yn cychwyn o £10, a thocynnau teulu’n cychwyn o £20, felly rydym yn annog pobl i fynd ati i brynu’u tocynnau cyn gynted ag y bo modd – bore Mercher os ...

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn treialu rhaglen iB...

16/04/2014
Categori: Addysg

Amgueddfa Cymru yw’r amgueddfa genedlaethol gyntaf yn y byd i dreialu technoleg Bluetooth Ynni Isel Diwylliant a Threftadaeth (Apple iBeacon), mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru ac ap a phlatfform Locly. Mae’r rhaglen yn cael ei threialu yn Amgueddfa Lechi Cymru, un o safleoedd Amgueddfa Cymru, a bydd yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod mwy am y casgliadau ar eu dyfeisiau symudol wrth iddynt grwydro’r safle.
 
Offeryn cyfathrebu yw iBeacon sy’n cysylltu dyfeisiau â’i gilydd ac yn anfon signal gan ddefnyddio Bluetooth Ynni Isel (BLE – Bluetooth Low Energy). System leoli dan do ydyw y mae Apple yn ei galw’n ddosbarth newydd o ...

darllenwch mwy

Menter iaith: dwy'n gadael swyddi

16/04/2014
Categori: Iaith

Menter iaith: dwy'n gadael swyddi


Cafodd ei sefydlu yn 1991

Mae prif weithredwr a chadeirydd bwrdd rheoli Menter Cwm Gwendraeth Elli wedi gadael eu swyddi.
 
Cathryn Ings sy' wedi gadael ei swydd fel prif weithredwr a daw hyn ar adeg pan mae'r mudiad, y cyntaf o'i fath yng Nghymru, yn wynebu nifer o newidiadau.
 
Mae BBC Cymru'n deall iddi adael ei swydd ddydd Iau a hynny oherwydd cytundeb ar y cyd.
 
Roedd hi'n arfer bod yn olygydd y Carmarthen Journal.
 
Mae'r Cynghorydd Sir Sian Thomas wedi rhoi'r gorau i'w swydd fel caderiydd y bwrdd rheoli oherwydd anghytundeb â chydaelodau'r bwrdd.
 
Cyd-ddigwyddiad
 
Dywedodd y cynghorydd mai cyd-ddigwyddiad yn hytrach na chydamseriad oedd ei phenderfyniad i adae ...

darllenwch mwy

Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE

15/04/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE


Mae nifer o bobl yn anfodlon gyda phenderfyniad Ms Jones i dderbyn yr MBE

Mae Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr yr Urdd, wedi siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf am dderbyn ei hanrhydedd MBE.
 
Ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Mawrth, dywedodd:
 
"Os ydych chi'n edrych ar y ffordd mae'r Urdd wedi trawsnewid dros y ddegawd ddiwethaf, bron wedi dyblu mewn trosiant, 90 yn fwy o staff, yna 'dw i'n hapus iawn bod fy rhan i, personol i, yn y gwaith yna wedi cael ei gydnabod yn allanol."
 
Gofynnodd y BBC a oedd Ms Jones yn cydnabod bod rhwygiadau wedi bod a bod posibiliad y byddai adlais o hynny yn cael ei weld ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala eleni.
 
"'Dw i'n derbyn bod yna amrywiaeth o farn am y pethau yma. Ond ar ddiw ...

darllenwch mwy