Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2460 cofnodion | Tudalen 1 o 246

Ymgyrchwyr iaith yn rhybuddio dros gl...

23/06/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yn Iwerddon a Chymru wedi rhybuddio y bydd dylanwad gan y Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd dros Lywodraeth Prydain yn bygythiad i grwpiau lleiafrifol, gan gynnwys ieithoedd leiafrifedig.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn gan arddwyr adnabyddus

23/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd llyfryn gan arddwyr adnabyddus yn trafod 10 cnwd llysiau gorau Ynys Mon yn cael ei lansio fis nesaf.

darllenwch mwy

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth n...

23/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth newydd


Radio Cymru Mwy

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion gan BBC Radio Cymru bydd ail wasanaeth radio Gymraeg yn cael ei sefydlu'n barhaol.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am yr...

22/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth ei lansio gan Darganfod Ceredigion ar y cyd gyda ap Chwedlau’r Gorllewin yn chwilio am yr hunlun gorau wedi’i dynnu gyda’i harwr neu arwres.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd yn agosau

22/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.

darllenwch mwy

Gŵyl Fach y Fro y gorau eto

22/06/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe roedd Menter Bro Morgannwg yn falch o weld cynnydd sylweddol eto yn nifer yr ymwelwyr i Ŵyl Fach y Fro yn ei thrydedd blwyddyn a gynhaliwyd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Cyfle i wylio dolffiniaid

21/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau wedi lansio prosiect newydd o'r enw Gwylio Dolffiniaid er mwyn monitro cydymffurfiad â'r Cod Morol a chasglu data gwerthfawr am ein mamaliaid morol.

darllenwch mwy

Lansio prosiect i ddarganfod achos ma...

21/06/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd prosiect newydd yn dechrau i geisio darganfod beth sy’n achosi marwolaethau cocos yng Nghilfach Tywyn, ger Llanelli.

darllenwch mwy

Ymateb chwyrn i erthygl yn Y Guardian

21/06/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae erthygl sydd wedi ymddangos ar wefan y Guardian wedi derbyn ymateb chwyrn o ganlyniad i’r sylw at addysg cyfrwng Cymraeg.

darllenwch mwy

Angen mwy o sylw i'r Gymraeg wrth god...

20/06/2017
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi galw am well sylw i’r Gymraeg wrth benderfynu ar faterion cynllunio wrth godi tai newydd.

darllenwch mwy