Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2813 cofnodion | Tudalen 1 o 282

Rhodd yr arennau wrth wraidd stori Na...

15/12/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd pennod awr o hyd o Pobol y Cwm ar Ddydd Nadolig ar S4C yn cyfleu neges sylfaenol am yr anawsterau a wynebir gan bobl sy'n dioddef o glefyd ar yr arennau.

darllenwch mwy

Cadw yn lansio hysbyseb i ddathlu ysb...

15/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe gafodd hysbyseb i ddathlu’r Nadolig ei lansio yr wythnos hon gan gorff gwarchod henebio Cadw.

darllenwch mwy

Cymru’n cymryd mantais ar fasnach gig...

15/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i ddiwydiant cig coch Cymru edrych ymlaen at 2018, mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi bod yn cymryd mantais ar lwyddiant diweddar i Gig Oen Cymru PGI yn y farchnad Almaenig.

darllenwch mwy

Agor maes chwarae newydd yn Sain Ffagan

14/12/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Daeth y Nadolig yn gynnar i Sain Ffagan Amgueddfa Cymru agor maes chwarae awyr agored newydd – yr Iard – sydd wedi’i ysbrydoli gan adeiladau’r Amgueddfa.

darllenwch mwy

Cynllun rhannu beiciau yn dod i Abertawe

14/12/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill Her Beiciau Santander i Brifysgolion, sy’n golygu y bydd cynllun rhannu beiciau tebyg i’r cynllun yn Llundain yn dod i Abertawe yng ngwanwyn 2018.

darllenwch mwy

Galw ar Gyngor Powys i sefyll yn gada...

14/12/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae angen i Gyngor Powys ddiogelu eu cynlluniau i fuddsoddi yn y tymor hir mewn darpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn Y Trallwng, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Croesawu ehangu rôl y Coleg Cymraeg i...

13/12/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu penderfyniad y Llywodraeth i ymestyn gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector addysg bellach.

darllenwch mwy

Cyfle i Geredigion droi’r llif, yn ôl...

13/12/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth ymateb i’r newyddion fod Cyngor Môn wedi cadarnhau ei fwriad i symud i weinyddu’n Gymraeg mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Ngheredigion wedi dweud fod angen i’r cyngor yno ddilyn yr esiampl.

darllenwch mwy

Lansiad yn denu cynulleidfa fwyaf erioed

13/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae lansiad llyfr unigryw a gynhaliwyd wythnos diwethaf wedi torri record am ddenu’r gynulleidfa fwyaf erioed ar gyfer lansiad llyfr Cymraeg drwy ddenu dros tair mil o wylwyr.

darllenwch mwy

Plant cynradd yn cystadlu i ennill te...

12/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Nadolig yn prysur agosáu ac mi fydd rhai o gorau plant Cymru yn perfformio carolau gwreiddiol yn y gobaith o gipio gwobr Carol yr Ŵyl 2017.

darllenwch mwy