Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3508 cofnodion | Tudalen 1 o 351

Cynllun i drawsnewid hen neuadd farch...

20/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae hen neuadd y farchnad yn Llandeilo, sy'n adfail ar hyn o bryd, i'w drawsnewid yn ganolfan wledig ar gyfer cyflogaeth a digwyddiadau, gan greu hyd at 45 o swyddi newydd yn y dref.

darllenwch mwy

Treialu technoleg sy'n helpu'r rhai s...

20/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ffordd newydd o ddefnyddio technoleg i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia yn cael ei threialu am y tro cyntaf yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, ger Caernarfon.

darllenwch mwy

Dim pwynt cael polisi newydd heb ei w...

20/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

O flaen dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol yfory ar ddyfodol ysgolion gwledig, mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud wrth yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams nad oes pwynt mewn cyhoeddi côd newydd gyda rhagdyb o blaid ysgolion gwledig os gall Awdurdodau Lleol ei anwybyddu.

darllenwch mwy

Siopa Nadolig, cerddoriaeth a mwy yn ...

19/11/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dewch draw i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth nos Iau, Rhagfyr 6ed ble bydd cyfle i siopa, mwynhau gwledd o weithgareddau, bwyta a gwrando ar lais unigryw’r gantores Alys Williams.

darllenwch mwy

Cyfle i fwynhau hud y Nadolig yng Ngh...

19/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae dau o brif atyniadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal digwyddiadau a all eich helpu i gael blas ar hwyl yr ŵyl.

darllenwch mwy

Tymheredd iâ yn gynhesach na’r disgwy...

19/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae tymheredd yr iâ o fewn rewlif ucha’r byd ar lethrau Mynydd Everest yn gynhesach na'r disgwyl, yn ôl ymchwil newydd gan rewlifegwyr o brifysgolion Aberystwyth, Kathmandu, Leeds a Sheffield.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ...

16/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect gwirfoddoli Llwybrau, sy’n helpu pobl 16 oed a hŷn i wella eu hiechyd a’u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, yn cynnal diwrnod blasu er mwyn recriwtio rhagor o wirfoddolwyr yng ngogledd Sir Benfro.

darllenwch mwy

Pwerdy iaith Aberaeron yn cynnal gig ...

16/11/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Pwerdy Iaith Aberaeron yn dathlu’r Nadolig gyda gig arbennig yng nghwmni Patrobas ac Eleri Llwyd ar nos Wener, 14 Rhagfyr.

darllenwch mwy

Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cym...

16/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd rhai o gasgliadau pwysig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dod i Benfro yn dilyn cyhoeddi cydweithrediad cyffrous gyda Chyngor Sir Penfro.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn werth £25.5 mil...

15/11/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe amcangyfrifiwyd mai £25.5m oedd effaith economaidd Urdd Gobaith Cymru ar Gymru yn 2017-18, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd mewn digwyddiad yn y Senedd heddiw.

darllenwch mwy