Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2691 cofnodion | Tudalen 1 o 270

Masnach yn hawlio'r sylw yng Nghynhad...

19/10/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd cyfle i daclo’r prif bynciau llosg sy’n diwydiant cig ar Dachwedd 9 wrth i ffermwyr, proseswyr, manwerthwyr a ffurfwyr polisi gwrdd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yng Ngwesty’r Vale ger Caerdydd.

darllenwch mwy

Dysgu am hanesion cudd Prifysgol Bangor

19/10/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes lleol archebu lle mewn ysgol undydd Hanesion Cudd ym Mhrifysgol Bangor ddydd Sadwrn, 4 Tachwedd.

darllenwch mwy

Ail-fyw Gig y Pafiliwn yn Eisteddfod ...

19/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ail-fyw Gig y Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol Bodedern eleni, pan fydd S4C yn dangos uchafbwyntiau o’r gig nos Sadwrn yma a oedd yn cynnwys rhai o fandiau mwyaf y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio pecyn darganfod i blant mewn d...

18/10/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Papurau Bro

Mae ymwelwyr ifanc a fydd yn ymweld â dwy o ganolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cynnig help llaw i archwilio’r awyr agored bendigedig yr hydref hwn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol ar ysgrifau Glyn Tega...

18/10/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn 2017 dethlir trichanmlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, prif emynydd Cymru. Nawr, mae Cymdeithas Emynau Cymru a gwasg Y Lolfa yn ymuno a’r dathlu ac yn talu teyrnged i’r diweddar Glyn Tegai Hughes, arbenigwr ar waith Pantycelyn, drwy gyhoeddi cyfrol o’i ysgrifau.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn agor yn dangos cerflun...

18/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae arddangosfa wedi agor yn Storiel Bangor yn dangos cerfluniau gan un o gerflunwyr pwysicaf Cymru, John Meirion Morris o Lanuwchllyn ger Y Bala.

darllenwch mwy

Gwahodd artistiaid i greu yn Amgueddf...

17/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Archifdy Ceredigion yn eich gwahodd chi i greu rhywbeth mewn ymateb i’w casgliadau nhw.

darllenwch mwy

Ymgyrch newydd i adfywio cynefinoedd ...

17/10/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae prosiect cadwraeth i wella rhai o gynefinoedd prinnaf a phwysicaf Cymru yn cychwyn yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Goleuo'n felyn i godi ymwybyddiaeth d...

17/10/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn goleuo’n felyn yn ystod mis Hydref i helpu i wneud anableddau cudd yn fwy amlwg.

darllenwch mwy

Dathlu #ShwmaeSumae dros y penwythnos

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddoe y bu pobl led-led Cymru yn dathlu diwrnod #ShwmaeSumae wrth i ddigwyddiadau o bob math gael eu cynnal i ddathlu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy