Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3235 cofnodion | Tudalen 2 o 324

Cynlluniau i weddnewid Castell Caerff...

11/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau i weddnewid Castell Caerffili fel atyniad mawr i dwristiaid wedi cael eu cymeradwyo, gyda’r gwaith i osod nodweddion newydd yn cychwyn yr wythnos yma yn barod ar gyfer eu dadorchuddio ym mis Awst.

darllenwch mwy

Ysgolion yn rhoi cynnig ar gwrs beici...

11/07/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Plant ysgolion lleol oedd y cyntaf i roi cynnig ar y Cwrs Beicio Ffordd Gaeedig newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre.

darllenwch mwy

Olrhain hanes ffilm a sinema yn y Gym...

10/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ffilmiau o’r gorffennol a hanes sinemâu yng nghefn gwlad fydd yn cael sylw mewn noson arbennig yn Amgueddfa Ceredigion nos Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Dathlu chwaraeon yng Ngwobrau Chwarae...

10/07/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2018 gan Gyngor Chwaraeon Ceredigion ddydd Gwener diwethaf yn Aberaeron.

darllenwch mwy

Trip cwch poblogaidd yn dychwelyd i a...

10/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi trefnu Trip Cwch Blwyddyn y Môr arall yn dilyn poblogrwydd a llwyddiant y daith gyntaf.

darllenwch mwy

Ymbilio ar yrwyr i beidio taflu sbwri...

09/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymbil ar yrwyr i beidio â thaflu ysbwriel allan o'u cerbydau ar ôl i ddeg bag o ysbwriel gael eu casglu yn ystod sesiwn casglu ysbwriel flynyddol ar hyd ffordd sy'n mynd drwy Fryniau’r Preseli.

darllenwch mwy

Eisteddfod Caerdydd yn cynnal dau gyn...

09/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bryn Terfel yw seren cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, ac am y tro cyntaf erioed, bydd y cyngerdd yn cael ei berfformio ddwywaith, y tro cyntaf ar nos Wener 3 Awst, ac yna eto ar y noson ganlynol, ym Mhafiliwn HSBC yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn...

09/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Bu Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn nhref Conwy dros y penwythnos yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr, ac yn ystod y digwyddiad fe gyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd fydd yr archdderwydd rhwng 2019 tan 2022.

darllenwch mwy

Lansio Tymor Llawysgrifau Mostyn

06/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig brynhawn heddiw, bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor a Stadau Mostyn yn ardal Llandudno a Sir y Fflint, yn lansio tymor o ddigwyddiadau’n gysylltiedig ag Arddangosfa Canmlwyddiant Llawysgrifau Mostyn.

darllenwch mwy

Gemau Cymru yn dechrau

06/07/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd pencampwriaeth Gemau Cymru yn dechrau heddiw wrth i filoedd o athletwyr ifanc gymrud rhan yn y Bala a Chaerdydd.

darllenwch mwy