Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2869 cofnodion | Tudalen 2 o 287

Comic Mellten yn chwilio am gartwnwyr...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae comic Cymraeg Mellten yn chwilio am gartwnwyr ifanc y dyfodol drwy roi’r cyfle i blant ifanc greu cymeriad neu stribed cartŵn eu hunain mewn cystadleuaeth fawr a lansir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn gwahodd enwebiadau ar gy...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Pythefnos yn unig sydd ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Datgelu hanes bedd dirgel yn Nhalacharn

16/01/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd hanes bedd dirgel ym mynwent Eglwys St Martin yn Nhalacharn yn cael ei ddatgelu mewn seremoni goffa yno ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ffordd newydd yn...

16/01/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar ran dau o Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands.

darllenwch mwy

Cydweithio i greu cenedl dementia gyf...

16/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae sioe theatr deuluol newydd yn dod â chanolfannau celfyddydol ac ysgolion ar draws Cymru at ei gilydd i gydweithio i greu cenedl dementia gyfeillgar.

darllenwch mwy

Penodi Ryan Giggs yn reolwr newydd Cymru

15/01/2018
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi cyn-asgellwr Cymru, Ryan Giggs fel Rheolwr Tîm Cenedlaethol Cymru ar gytundeb 4 blynedd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cytundeb newydd rhwng y BBC ...

15/01/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r gymdeithas sy’n cynrychioli cyhoeddwyr a chyfansoddwyr cerddoriaeth Gymraeg, Eos a’r BBC wedi cyhoeddi fod y telerau ar gyfer cytundeb ar gyfer hawlfreintiau darlledu cerddoriaeth wedi eu cytuno.

darllenwch mwy

Beti George yn cofio ei chymar David ...

15/01/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Galar personol a brwydr gyhoeddus, dyna hanfod rhaglen bwerus a phersonol sy'n cael ei darlledu nos Fory ar S4C yng nghwmni'r cyflwynydd a'r newyddiadurwraig Beti George.

darllenwch mwy

Golwg newydd ar dir afon Teifi

12/01/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr ardal o gwmpas afon Teifi fydd yn mynd â'r sylw yn yr ail bennod o gyfres Cynefin, nos Sul yma. O hanes rhyfeddol eglwys Henllan i ras gwryglau flynyddol Cenarth, cawn gyfle i ddysgu mwy am draddodiadau a llên gwerin un o'n cymunedau gwledig, a hynny drwy lygaid gwybodusion lleol.

darllenwch mwy

Ailagor llwybr troed cyhoeddus ar ôl ...

12/01/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae llwybr troed cyhoeddus sydd wedi bod ar gau ers 1957 bellach wedi cael ei adfer, diolch i waith a wnaed gan South Hook LNG fel rhan o gytundeb gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy