Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3059 cofnodion | Tudalen 2 o 306

Diffiniad yw sêr nos Wener yr Eisteddfod

18/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi mai'r band dawns o'r 1990au, Diffiniad fydd yn cymryd ei lle fel y prif fand ar noson fawr Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru.

darllenwch mwy

Melys Moes Mwd, medd Lowri Morgan

18/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r anturiaethwraig a’r athletwraig marathon Ultra, Lowri Morgan am annog pawb i fynd ati i drefnu eu Taith Pyllau Mwdlyd Peppa yr wythnos nesa’ rhwng 23-29 Ebrill er mwyn codi arian ar gyfer Achub y Plant.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad Y Cylch yn dod i Theatr F...

17/04/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cwmni Ysgol Theatr Maldwyn yn dychwelyd i Theatr Felinfach y penwythnos hwn gyda chynhyrchiad newydd a chyffrous o’r sioe ‘Y Cylch’.

darllenwch mwy

Arbenigwr gwleidyddol yn craffu ar ga...

17/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd yr Athro Richard Wyn Jones o Brifysgol Caerdydd yn traddodi Darlith O’Donnell Prifysgol Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Lun 30 Ebrill 2018.

darllenwch mwy

Dysgwyr o bob cwr yn dod at ei gilydd...

17/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Genedlaethol i ddysgwyr, Ar Lafar, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Genedlaethol ddydd Sadwrn yma, gyda mwy o weithgareddau nag erioed yn cael eu cynnal eleni.

darllenwch mwy

Datblygwyr tai yn anwybyddu Addysg Gy...

16/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cael eu hanwybyddu gan ddatblygwyr wrth iddynt farchnata ystadau tai newydd ledled y wlad, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Wil ac Aeron yn teithio Rwmania

16/04/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Mewn cyfres newydd yng nghwmni Wil ac Aeron nos Fercher yma, fe fydd y ddau o Fro Ddyfi yn teithio ar hyd a lled Rwmania.

darllenwch mwy

Galw am atal ymgynghori ar gladdu gwa...

16/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB, sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladu gorsaf Wylfa B ym Môn yn yn galw ar lywodraethau Cymru a San Steffan i atal yr ymgynghori sy’n dod i ben ar Ebrill 20 ar gladdfa gwastraff ymbelydrol.

darllenwch mwy

Myfyrwyr o bob cwr o'r byd yn glanhau...

13/04/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Bu tîm o 50 o fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn glanhau’r traeth yng Nghricieth yn ddiweddar i ddysgu mwy am y broblem blastig sydd ar ein glannau.

darllenwch mwy

Rhaid gofalu nad yw Brexit yn niweidi...

13/04/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe ddywedodd y Gweinidog dros yr Economi, Ken Skates yr wythnos hon y bydd raid i fasnach lifo’n ddirwystr trwy borthladdodd Cymru ar ôl Brexit er mwyn sicrhau na fydd niwed i economi Cymru.

darllenwch mwy