Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3563 cofnodion | Tudalen 2 o 357

Llythyr agored yn galw am Ysgol Gymra...

11/12/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae pobl adnabyddus o Fro Morgannwg wedi llofnodi llythyr agored sy'n galw ar Aelodau Cabinet Cyngor Bro Morgannwg "i fantesio ar gyfle euraid" o ran twf Addysg Gymraeg yn y Barri.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gy...

11/12/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn chwilio am bobl ifanc sydd â syniadau creadigol i ddylunio murlun newydd i Bromenâd Aberystwyth.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i blannu cann...

11/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor wedi plannu cannoedd o goed fel rhan o broject bywyd gwyllt cyffrous gyda busnes twristiaeth yn Eryri.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi mynediad am ddim ...

10/12/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, bydd mynediad am ddim i faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y flwyddyn nesaf, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru heddiw.

darllenwch mwy

Arddangosfa fawr newydd gan David Nas...

10/12/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Amgueddfa Cymru y bydd arddangosfa fawr o waith y cerflunydd a'r artist tir David Nash yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 3 Mai 2019.

darllenwch mwy

Galw ar i'r Prif Weinidog newydd fod ...

10/12/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Mark Drakeford i gymryd cyfrifoldeb dros y Gymraeg ei hun, ar ôl cael ei ethol yn Arweinydd Llafur Cymru ddoe.

darllenwch mwy

Angen ffermwyr ar gyfer prosiect sy'n...

07/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd menter newydd ei lansio yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru er mwyn cynnig cymorth milfeddygol arbenigol i ffermwyr cig eidion a defaid.

darllenwch mwy

Menter Môn yn gobeithio y bydd teuluo...

07/12/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyfnod i feddwl am y plant yw’r Nadolig, a neges Menter Iaith Môn yw’r gobaith bydd teuluoedd yn anrhegu’r Gymraeg i’r plant er mwyn eu mwynhad a’u dyfodol.

darllenwch mwy

Dewis cynrychiolydd Cymru ar fwrdd tw...

07/12/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod prif swyddog gweithredol y Celtic Manor, Ian Edwards wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ar Fwrdd Visit Britain.

darllenwch mwy

Cyhoeddi grantiau Ras yr Iaith i hyrw...

06/12/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ras yr Iaith a Mentrau Iaith Cymru yn cynnig y cyfle i fudiadau a grwpiau cymunedol geisio am grant er mwyn hybu’r Iaith Gymraeg yn eu cymunedau.

darllenwch mwy