Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3504 cofnodion | Tudalen 3 o 351

Mudiad iaith yn galw am ddatganoli da...

08/11/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r cyhoeddiad heddiw gan yr Ysgrifennydd Gwladol, Jeremy Wright wrth agor pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin nad oedd yn gwylio S4C trwy alw am ddatganoli darlledu.

darllenwch mwy

Apêl Teganau blynyddol Cyngor Sir Cae...

08/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Apêl Teganau blynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin bellach yn ei hanterth ac yn derbyn teganau hyd at Noswyl Nadolig.

darllenwch mwy

Ci uniaith Gymraeg yn ysbrydoli llyfr...

08/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae gwasg y Lolfa ar fin cyhoeddi llyfr gwahanol iawn i’r arfer i ddysgwyr, sef llyfr i ymarfer Cymraeg gyda’ch ci!

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol sy'n llawn o ffeithia...

07/11/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi y llyfr Cymraeg cyntaf ym maes Freakonomics - math o lyfrau poblogaidd sy’n datgelu bod y pethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol yn anghywir, a hynny yn ôl darganfyddiadau gwyddonol cyfoes.

darllenwch mwy

Prifysgol i atal y dirywiad yn nifer ...

07/11/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd project newydd tair blynedd o hyd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor yn casglu ynghyd adnoddau dysgu a’u dosbarthu at ddefnydd athrawon a disgyblion addysg Grefyddol, ac yn cynhyrchu rhai o’r newydd i geisio dadwneud y dirywiad mewn dysgu addysg grefyddol mewn ysgolion.

darllenwch mwy

Selsig o Bwllheli ymhlith y gorau yng...

07/11/2018
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae Ela a Huw Roberts o gwmni Oinc Oink ger Pwllheli yn dathlu’r ffath fod eu selsig Cig Moch Pedigri Cymreig a Chaws Cheddar o Gymru wedi cael ei enwi fel y selsigen orau yng Ngwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Cyhoeddi hunangofiant y consuriwr adn...

06/11/2018
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir hunangofiant y gweinidog poblogaidd, Eirian Wyn o Frynaman yr wythnos hon gyda Hud a Lled gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Lansio gwefan newydd y Bywgraffiadur ...

06/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru lansio gwefan newydd y Bywgraffiadur Cymreig yr wythnos hon sy’n cynnwys bron i 5,000 o fywgraffiadau dynion a menywod sydd wedi gwneud cyfraniad o’r fath.

darllenwch mwy

Dathlu Calan Gaeaf trwy'r Gymraeg ar ...

06/11/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu dathliad Nos Calan Gaeaf yn Llynfaes yn llwyddiant mawr unwaith eto eleni gan ddenu 60 i fwynhau cwmnïaeth yn y Gymraeg yn Neuadd Goffa Bodwrog a gafodd ei drefnu ar y cyd gyda Menter Iaith Ynys Môn.

darllenwch mwy

Ffermwr yn gorfod talu £220 am wrthod...

05/11/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ffermwr o Ynys Môn wedi cael ei ddyfarnu i orfod talu £220 mewn gwrandawiad llys yng Nghaernarfon heddiw fel rhan o ymgyrch i ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

darllenwch mwy