Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3240 cofnodion | Tudalen 3 o 324

Ymbilio ar yrwyr i beidio taflu sbwri...

09/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymbil ar yrwyr i beidio â thaflu ysbwriel allan o'u cerbydau ar ôl i ddeg bag o ysbwriel gael eu casglu yn ystod sesiwn casglu ysbwriel flynyddol ar hyd ffordd sy'n mynd drwy Fryniau’r Preseli.

darllenwch mwy

Eisteddfod Caerdydd yn cynnal dau gyn...

09/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bryn Terfel yw seren cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, ac am y tro cyntaf erioed, bydd y cyngerdd yn cael ei berfformio ddwywaith, y tro cyntaf ar nos Wener 3 Awst, ac yna eto ar y noson ganlynol, ym Mhafiliwn HSBC yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn...

09/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Bu Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn nhref Conwy dros y penwythnos yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr, ac yn ystod y digwyddiad fe gyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd fydd yr archdderwydd rhwng 2019 tan 2022.

darllenwch mwy

Lansio Tymor Llawysgrifau Mostyn

06/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig brynhawn heddiw, bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor a Stadau Mostyn yn ardal Llandudno a Sir y Fflint, yn lansio tymor o ddigwyddiadau’n gysylltiedig ag Arddangosfa Canmlwyddiant Llawysgrifau Mostyn.

darllenwch mwy

Gemau Cymru yn dechrau

06/07/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd pencampwriaeth Gemau Cymru yn dechrau heddiw wrth i filoedd o athletwyr ifanc gymrud rhan yn y Bala a Chaerdydd.

darllenwch mwy

Dathliadau Pen-blwydd Cyw

06/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Dathliadau Pen-blwydd Cyw


Ysgol Gwaun y Nant

Roedd degau o ysgolion cynradd a grwpiau meithrin ledled Cymru wedi bod yn cynnal partïon pen-blwydd ddoe i ddathlu bod Cyw yn ddeg oed.

darllenwch mwy

Y Gwasanaeth Iechyd yn dathlu'r 70

05/07/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed heddiw ac fu yna ddathliadau ar hyd a lled Cymru i nodi’r dyddiad arbennig.

Ras yr Iaith yn troi tua'r canolbarth...

05/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Ras yr Iaith ar ei hail ddiwrnod bellach ac mae'r baton wedi teithio trwy Machynlleth ac Aberystwyth ac ar hyn o bryd yn y de orllewin ac mae'r baton wedi cael croeso mawr ymhob tref.

darllenwch mwy

Tirwedd trawiadol Sir Benfro yn ganol...

05/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol newydd sy'n canolbwyntio ar dirwedd trawiadol Sir Benfro yn cael ei lansio yn Nhyddewi ar yr 20fed o Orffennaf.

darllenwch mwy

Ymgyrch i chwilio am farchnadoedd i g...

05/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn targedu ei hymdrechion marchnata Asiaidd ar y sectorau gwestai, bwytai ac arlwyo ffyniannus, wrth i Gig Eidion Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI edrych i adeiladu marchnadoedd newydd ar gyfer byd ar ôl Brexit.

darllenwch mwy