Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2866 cofnodion | Tudalen 3 o 287

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

11/01/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2018 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Caerdydd, ddydd Sadwrn yma, lle bydd dysgwyr yn dod ynghyd i glywed mwy am yr Eisteddfod a gynhelir yng Nghaerdydd eleni.

darllenwch mwy

Gwylio S4C ar ei fyny dros yr ŵyl

09/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe gynyddodd y nifer o bobl oedd yn gwylio S4C dros y Nadolig o 5% o gymharu â gostyngiad o 2% gan y prif sianeli cyhoeddus eraill.

darllenwch mwy

Nodi dechrau blwyddyn gyffrous i Amgu...

09/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bu’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn clywed am rai o’r datblygiadau cyffrous fydd ar y gweill yn yr Amgueddfa yn ystod 2018.

darllenwch mwy

1,200 o ddisgyblion Ceredigion yn mwy...

09/01/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe drefnwyd gig fawreddog cyn 'Dolig i blant ysgolion Ceredigion fel rhan o siarter iaith Ysgolion Cynradd Ceredigion, CERI SIARAD.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe yn penodi canghell...

08/01/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi penodi yr Athro Fonesig Jean Thomas yn Gangellor newydd.

darllenwch mwy

Pontio dan ei sang ar gyfer premiere ...

08/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cafodd llond theatr o bobl yng nghanolfan Pontio y cyfle i brofi blas ar ddrama drosedd newydd S4C, Craith mewn dangosiad arbennig yng nghwmni rhai o sêr y gyfres.

darllenwch mwy

Cynnal gwyl droseddeg gyntaf Prifysgo...

05/01/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Gwyl y Gyfraith a Throseddeg gyntaf Prifysgol Aberystwyth yn cael ei chynnal yn Sinema Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth wythnos i dddd Gwener nesaf.

darllenwch mwy

Drama drosedd newydd yn dechrau ar S4C

05/01/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd drama newydd sbon Craith, yn dechrau ar S4C nos Sul yma yn adrodd hanes y ditectif DS Cadi John, a chwaraeir gan Siân Reese-Williams, sy'n dychwelyd i Ogledd Cymru i ofalu am ei thad gwael ei iechyd.

darllenwch mwy

Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn p...

05/01/2018
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn ymuno am y tro cyntaf â’r Orchestre Symphonique de Bretagne i berfformio yn neuadd gyngerdd newydd y Couvent des Jacobins yn Llydaw, Ffrainc ar y 10 ac 11 o Ionawr

darllenwch mwy

Galw am wrthdroi'r toriadau ar nifer ...

04/01/2018
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar y llywodraeth Lafur yng Nghymru i wrthdroi eu toriadau i nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru er lles diogelwch clei

darllenwch mwy