Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3056 cofnodion | Tudalen 3 o 306

Perfformio Cantata Memoria Aberfan yn...

12/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Cantata Memoria: Er mwyn y plant gan Syr Karl Jenkins, a gyfansoddwyd i goffáu 50 mlynedd ers trasiedi Aberfan yn 2016, yn cael ei berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sadwrn 21 Ebrill 2018.

darllenwch mwy

Annoeth gwahardd allforio anifeiliaid...

11/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai gwahardd allforio anifeiliaid byw yn ‘hynod o annoeth’ o ystyried yr ansicrwydd ynghylch cytundeb masnach a thariffau amaethyddol ar ôl-Brexit, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Cynnydd mewn tonnau gwres morol yn fy...

11/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae ecolegwyr morol o Brifysgol Aberystwyth yn rhybuddio bod cynnydd yn nifer a pharhad tonnau gwres morol yn fygythiad i gydbwysedd ecolegol y cefnforoedd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn chwilio am greu gobai...

11/04/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

‘Gobaith newydd i’r Gymraeg’ fydd thema cyfarfod cyhoeddus mudiad Dyfodol i’r Iaith a gynhelir ar nos Fawrth, 24ain Ebrill yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

darllenwch mwy

Bargyfreithiwr yn darlithio ar gynllu...

10/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd y bargyfreithiwr blaenllaw, Gwion Lewis, yn rhoi darlith ar gynllunio cymunedol a’r Gymraeg, gan awgrymu syniadau ar gyfer diwygio’r drefn Ar ddydd Iau 19 Ebrill.

darllenwch mwy

Ymchwilio i fywyd ar ôl Brexit i'r di...

10/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth led-led yr Undeb Ewropeaidd i ba effeithiol y mae’r diwydiant amaeth yn gallu ymateb i newid.

darllenwch mwy

Comisynu cerfluniau i dynnu sylw at w...

10/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

I dynnu sylw at wastraff plastig a sbwriel morol, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi comisiynu cyfres o gerfluniau rhyngweithiol i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r problemau a thynnu sylw at y camau gallwn ni gyd eu cymryd i wella’r sefyllfa bresennol.

darllenwch mwy

Ail enwi pont Hafren yn ennyn ymateb ...

10/04/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ers lansio’r ddeiseb ddydd Iau diwethaf, mae dros 30,000 o bobl wedi arwyddo yn gwrthwynebu ail enwi’r ail bont dros Afon Hafren yn Bont Tywysog Cymru.

darllenwch mwy

Tesni yn cipio medal Efydd i Gymru

09/04/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae’r chwaraewr sgwosh o Rhyl, Tesni Evans, deiliad un o fwrsariaethau Athletwyr Lleol Prifysgol Bangor, wedi ychwanegu medal Efydd at gyfanswm cyfredol Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia.

darllenwch mwy

Glowr mecanyddol anferth ar ei ffordd...

09/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae pyped enfawr mecanyddol, sy’n debyg i löwr anferth, wedi dechrau ei daith yn ymweld â saith o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf de Cymru yn ystod yr wythnos hon.

darllenwch mwy