Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3684 cofnodion | Tudalen 3 o 369

Mudiad yn galw am sylw hanfodol i gyn...

14/02/2019
Categori: Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi cyhoeddi eu bod yn edrych ymlaen at drafod gyda'r Llywodraeth y newidiadau posibl yn rôl y Comisiynydd iaith a'r posibiliadau ar gyfer sefydlu Asiantaeth Iaith fewnol yn rhan o'r Llywodraeth. 

darllenwch mwy

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael e...

14/02/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC, wedi cyhoeddi ddoe y bydd deddfwriaeth newydd i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor yn dod i rym ar Ebrill y1af.

darllenwch mwy

Senedd Cymru yn cyflwyno mesur i roi'...

14/02/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cyflwynodd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru y mesur sy'n addo bod gan bobl ifanc 16 ac 17 oed yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau'r Cynulliad.

darllenwch mwy

Cymrodyr ymchwil o Brifysgol Bangor y...

13/02/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor yn darparu tri allan o’r saith cymrawd ymchwil newydd a fydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o raglen sy’n rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau addysg uwch a senedd Cymru.

darllenwch mwy

Awdur yn chwilio am ferched fel rhan ...

13/02/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae awdur newydd yn chwilio am enwau genethod gwych a merched medrus fel rhan o’i phrosiect newydd.

darllenwch mwy

Gwobrau'r Selar yn dychwelyd i Brifys...

12/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd Gwobrau'r Selar yn dychwelyd i Brifysgol Aberystwyth y penwythnos hwn, gyda'r Brifysgol unwaith yn rhagor yn noddi'r digwyddiad pwysig yn y Sin Gerddoriaeth Gymraeg.

darllenwch mwy

Ymdrech i atgyfnerthu enw da Cig Eidi...

12/02/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae prosiect ymchwil pwysig wedi cymryd cam ymlaen wrth fynd ati i geisio parhau’r enw da sydd gan ddiwydiant cig eidion Cymru.

darllenwch mwy

Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau...

12/02/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cwmnïau cychod lleol yn cael eu hannog i redeg tripiau dydd a nos o'r lanfa yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cwmni drama yn ail-greu Y Dychweliad ...

11/02/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cwmni theatr Re-Live wedi gweithio gyda Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar gyfer ei perfformiad diweddaraf Y Dychweliad sy'n trafod y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn lansio system ffryd...

11/02/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fel rhan o Ddydd Miwsig Cymru dddd Gwener, fe lansiodd Cyngor Sir Gâr system ffrydio cerddoriaeth ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei chwarae yn nifer o'i lefydd cyhoeddus.

darllenwch mwy