Swyddog Gweinyddol (ar gyfer Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi)

Trosolwg

Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn cefnogi gwaith Cynulliad dwyieithog drwy reolaeth effeithiol, effeithlon a diwastraff o’r adnoddau cyfieithu mewnol ac allanol, cofnodi, cyfieithu ar y pryd...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £17,804 - £22,343

Dyddiad Cau: 22/05/2018 (244 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Swyddog Gweinyddol (ar gyfer Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi)

Band cyflog: Cymorth Tîm Ystod cyflog £17,804 - £22,343

Gwasanaeth: Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi

Cyfnod: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Cyfeirnod y swydd: AC-008-18

Patrwm Gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y
Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Archwiliad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon

Diben y swydd:
Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn cefnogi gwaith Cynulliad dwyieithog drwy reolaeth effeithiol, effeithlon a diwastraff o’r adnoddau cyfieithu mewnol ac allanol, cofnodi, cyfieithu ar y pryd a’r adnoddau Ieithoedd Swyddogol sydd ar gael iddo.

Tasgau Allweddol
Bydd deiliad y swydd yn aelod o dîm prysur o dri o fewn Uned Fusnes y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi. Mae’r Uned yn ganolog i brif amcan y Gwasanaeth, a nodwyd uchod, a bydd deiliad y swydd yn adrodd yn uniongyrchol i Reolwr yr Uned Fusnes. Y prif swyddogaethau y bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd eu gwneud fydd:
• Derbyn a logio ceisiadau gwaith cyfieithu testun, a dosbarthu gwaith i aelodau o’r tîm mewnol ac i’ gyfieithwyr allanol.
• Creu Archebion Prynu ar gyfer contractwyr cyfieithu allanol.
• Trefnu dyddiadau targed ar gyfer gwaith cyfieithu testun gyda chwsmeriaid a chontractwyr allanol.
• Cynnal, cadw, gosod a dosbarthu offer cyfieithu ar y pryd symudol, a chydgysylltu a bod yn bresennol mewn digwyddiadau mewnol ac allanol y Cynulliad.
• Cyhoeddi dogfennau ar wefan y Cynulliad.
• Cwblhau asesiadau Offer Sgrin Arddangos yn ôl yr angen.
• Gwaith gweinyddol cyffredinol ar draws holl ystod gwaith y Gwasanaeth ac unrhyw dasgau eraill ar gais Rheolwr neu Gydlynydd yr Uned Fusnes.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb y swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)