Arweinydd Dylanwad a Chyfranogiad Pobl Ifanc

Trosolwg

This is an exciting opportunity to support the development of Mind’s approach to supporting young people to influence and participate in our work across England and Wales.

Cyflogwr: Mind

Cyflog: £31.818 y flwyddyn + £ 619 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/11/2018 (148 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Caerdydd gan deithio'n rheolaidd ledled Cymru a Lloegr

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Arweinydd Dylanwad a Chyfranogiad Pobl Ifanc

Cychwyn ar £31,818 yn ogystal â lwfans pwysoliad Caerdydd o £619

35 awr yr wythnos

Parhaol

Caerdydd gan deithio'n rheolaidd ledled Cymru a Lloegr

Dyma gyfle cyffrous i gefnogi'r gwaith o ddatblygu dull gweithredu Mind helpu pobl ifanc i ddylanwadu ar ein gwaith ledled Cymru a Lloegr yn ogystal â chymryd rhan ynddo. Mae Mind yn chwilio am Arweinydd Dylanwad a Chyfranogiad Pobl Ifanc i weithio fel rhan o dîm plant a phobl ifanc Mind. Gan weithio gyda chydweithwyr yng Nghymru a thîm dylanwad a chyfranogiad pobl ifanc Mind, byddwch yn gyfrifol am arwain y gwaith hwn yng Nghymru.

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein tîm plant a phobl ifanc yn adlewyrchu'r bobl ifanc rydym yn cydweithio â nhw ac rydym yn awyddus i glywed gan bobl o gefndiroedd amrywiol. Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan ddynion a phobl o gymunedau BAME yn ogystal â phobl sy'n ystyried eu bod yn LGBTQi+.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu gweithio yn Gymraeg ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig â chynulleidfaoedd mewnol ac allanol. Byddwch yn defnyddio eich profiad o weithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed mewn lleoliad iechyd, gofal cymdeithasol neu ieuenctid. Bydd gennych brofiad o roi cymorth i bobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl a phobl ifanc o amrywiaeth o gymunedau ymylol i ddylanwadu ar raglenni cenedlaethol yn ogystal â'u harwain a chymryd rhan ynddynt yn effeithiol. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o'r materion perthnasol sy'n ymwneud â pholisi ac ymarfer sy'n cael effaith ar bobl ifanc yng Nghymru a phrofiad o feithrin cydberthnasau effeithiol â phartïon allanol.

Dyma gyfle unigryw i'r unigolyn priodol fod yn rhan o'r newid i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

*Noder y caiff pob cais ei brosesu'n ddienw ac nid yw'n hanfodol eich bod yn dod o gefndir amrywiol.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Dydd Sul 25 Tachwedd 2018
Dyddiad Cyfweld: ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*