Arweinydd Pwnc TGCH & Llythrennedd Digidol

Trosolwg

Dymunwn benodi erbyn 1 Mawrth 2019, neu mor fuan â phosibl wedi hynny, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â’r swydd uchod

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: £23,720 - £39,406 & Lwfans CAD 2b £4,681

Dyddiad Cau: 07/01/2019 (133 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadarn Llangawsa Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Delyth Jones, Clerc y Corff Llywodraethol

Ffôn: 01970 639499

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach oddi wrth: Y Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn: (01970) 639499 e-bost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk) neu oddi ar wefan yr ysgol www.penweddig.ceredigion.sch.uk

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)