Cefnogaeth Cofrestru

Trosolwg

Cyfle i ymuno â'n Tîm Cofrestru. Rydym yn chwilio am bobl i gynorthwyo â chynnal y Gofrestr trwy ddarparu cefnogaeth ffôn, e-bost a wyneb yn wyneb i gwsmeriaid allanol, mewnol, rhanddeiliad a staff

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £18,307 - £21,840

Dyddiad Cau: 26/08/2018 (207 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

7fed Llawr/7th Floor, South Gate House Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y swydd

Prif bwrpas y rôl yw cynnal y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys prosesu gwybodaeth ymgeiswyr a chofrestrwyr a darparu cefnogaeth trwy ffôn, e-bost ac yn achlysurol wyneb yn wyneb.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol.

Prif gyfrifoldebau:

• Cynnal Cofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol
• Adolygu, prosesu a storio wybodaeth a roddir gan ddefnyddwyr er mwyn sicrhau bod y meini prawf hanfodol ar gyfer cofrestru yn cael ei fodloni a bod y data yn gywir
• Diweddaru manylion personol a cyflogaeth cofrestryddion
• Prosesu taliadau ar gyfer cofrestru
• Coladu gwybodaeth i gynorthwyo cynhyrchu adroddiadau ar gyfer pwyllgorau mewnol
• Glanhau data
• Darparu cyngor a chefnogaeth dros y ffôn, e-bost a gwyneb i wyneb i gwsmeriaid mewnol ac allanol, rhanddeiliaid a aelodau staff, yn cynnwys:

• Ymholiadau cofrestru
• Cynnig cyngor ar gymwysterau
• Cefnogi defnydd o’r system ar-lein
• Cynghori cyflogwyr
• Ymgymryd â dyletswyddau eraill y gellir gofyn amdanynt yn rhesymol sy'n briodol i lefel y swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*