Codwr Arian

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn aelod gweithredol o dîm Codi Arian YCC ac yn cefnogi holl agweddau o’r Strategaeth Codi Arian tra ar adegau yn cefnogi’r timoedd gweinyddol, gwyddonol a masnachol.

Cyflogwr: Ymchwil Canser Cymru

Cyflog: £22,000 - £25000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/07/2018 (201 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ymchwil Cancer Cymru Ysbyty Felindre Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, Cymru CF14 2TL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Codwr Arian

Cyflog: £22,000 - £25000 y flwyddyn

Oriau Gwaith: 37.5 awr yr wythnos

Cyflogwr: Ymchwil Canser Cymru (YCC)

Lleoliad: Swyddfeydd YCC, Caerdydd (gyda teithio o gwmpas Cymru)
Gwyliau Blynyddol: 22 diwrnod yn ogystal ȃ Gwyliau Banc Cyhoeddus
Pension: Mae YCC yn gweithredu Cynllun Pensiwn (lle mae YCC yn cyfrannu dwywaith cyfraniad y cyflogedig hyd uchafswm o 13%)

Cytundeb: Parhaol

Ymchwil Canser Cymru

Mae YCC yn sicrhau bod yr holl araian a godir yn cael eu gwario ym Mhrifysgolion ac Ysbytai Cymru i gefnogi prosiectau ymchwil canser o’r raddfa uchaf.

Rydym yn freintiedig ein bod bob dydd yn cael y cyfle i gyfarfod â grwpiau yn y gymuned, mudiadau ac unigolion sydd yn rhoi eu hamser, ymdrech a’u harian prin oherwydd eu bod yn credu yn ein gwaith a’r gwahaniaeth rydym yn ei wneud. Golyga cefnogi Ymchwil Canser Cymru ein bod yn gwella triniaeth canser, diagnosis cynnar o ganser a lle’n bosib’ i atal canser yn gyfangwbwl. Mae hyn oherwydd cefnogaeth hael bobl Cymru

Bydd deiliad y swydd yn cofleidio nod yr elusen i greu ‘cefnogwyr oes’ ac i weithio ar berthynas tymor hir gydag ein cefnogwyr sydd yn gwneud gwaith ein elusen yn bosib’. Mae hyn yn cynnwys creu perthynasau â chymdeithasau a phwyllgorau ledled Cymru

Pwrpas y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn aelod gweithredol o dîm Codi Arian YCC ac yn cefnogi holl agweddau o’r Strategaeth Codi Arian tra ar adegau yn cefnogi’r timoedd gweinyddol, gwyddonol a masnachol.

Bydd gan ddeiliad y swydd agwedd positif a rhag weithgar ac yn ymroddedig i godi arian ac i gynnig gwasanaeth cwsmer o’r raddfa uchaf.

Bydd gan ddeiliad y swydd ystod eang o gyfrifoldebau a fydd angen menter a hyblygrwydd sylweddol gan sicrhau ei bod yn gweithio mewn modd proffesiynol ac effeithiol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais / Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)