Curadur Cynnwys Digidol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Guradur Cynnwys Digidol i ymuno â’r tîm Cynllunio. Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm ac yn gyfrifol am arwain ar ddewis, dosbarthu a hyrwyddo’r cynnwys ar...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 26/07/2018 (205 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin, yng Nghaerfyrddin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Curadur Cynnwys Digidol

O fis Medi 2018 ymlaen bydd pencadlys S4C yn adleoli i Ganolfan S4C: Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Bydd hyn yn gychwyn ar bennod newydd a chyffrous yn hanes S4C gan ymgartrefu yn y gorllewin mewn canolfan cyfryngau newydd wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol.

Yn sgil yr adleoli bydd nifer o swyddi allweddol ar gael gyda’r cyfle’n codi i ymuno â’r timau sy’n gweinyddu a hyrwyddo’r sianel.

Rydym yn chwilio am Guradur Cynnwys Digidol i ymuno â’r tîm Cynllunio. Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm ac yn gyfrifol am arwain ar ddewis, dosbarthu a hyrwyddo’r cynnwys ar blatfformau digidol.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu da, disgwylir i ddeilydd y swydd feddu ar brofiad a llwyddiant mewn creu, arwain a gweithredu cynlluniau strategol.

Cyflog: Yn unol â phrofiad
Cytundeb: Parhaol
Oriau: Llawn amser
Lleoliad: Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin, yng Nghaerfyrddin.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Iau 26 Gorffennaf 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)