Cyd-gysylltydd Prosiect

Trosolwg

Ar gyfer cyflawni gwaith yn y cyfnod datblygu, mae angen Cyd-gysylltydd rhan amser i fod yn gyfrifol am agweddau datblygol y cynllun a chydweithio gyda’r Pwyllgor, ymgynghorwyr proffesiynol a...

Cyflogwr: Prosiect Plas Carmel

Cyflog: £26,293.00 pro rata

Dyddiad Cau: 31/08/2018 (202 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Gweithio o adref

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alun Jones

Ffôn: 01758 760295

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Ar gyfer cyflawni gwaith yn y cyfnod datblygu, mae angen Cyd-gysylltydd rhan amser i fod yn gyfrifol am agweddau datblygol y cynllun a chydweithio gyda’r Pwyllgor, ymgynghorwyr proffesiynol a rhanddeiliaid.

Nod y prosiect yw adfer hen gapel hanesyddol ynghŷd â thŷ capel ar gyfer ei osod i deulu. Hefyd, mewn adeilad a arferai fod yn siop wledig, bwriedir creu safle amlbwrpas fydd, ymysg pethau eraill, yn rhoi cyfle i ddehongli hanes a threftadaeth yr ardal.

Mae’r pwyllgor yn awyddus i benodi Cyd-gysylltydd i ddatblygu a gwarchod y safle er budd y gymdogaeth. Cytundeb 5 mis.

Oriau; 2 ddiwrnod [14 awr] yr wythnos [oriau hyblyg yn ôl anghenion y swydd]

Lleoliad: Gweithio o adref

Cyflog; £26,293.00 [pro rata 2 diwrnod am 5 mis = £4,382.17]

Am sgwrs anffurfiol a phecyn gwybodaeth cysylltwch defnyddiwch y manylion cysylltu uchod.

Dyddiad cau; 31ain o Awst 2018

Dychwelyd y ffurflen gais;
Dylid anfon ffurflen gais wedi’u llenwi unai drwy’r post i;
Alun Jones, Dwyros, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd LL53 8BS; neu ar e-bost i alundwyros@btinternet.com erbyn 5pm, Dydd gwener, Awst 31ain, 2018.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)