Cydlynydd Cyfathrebu

Trosolwg

Fel aelod allweddol o’r tîm Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid, cewch y cyfle i weithio ar draws portffolio eang, gan gyflawni’r cyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, rheoli digwyddiadau...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: £23,625 – £27,400

Dyddiad Cau: 29/06/2018 (206 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Q2, Parc Imperial Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Cydlynydd Cyfathrebu
Cyflogwr: Cymwysterau Cymru
Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Contract: Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddiannau: Band 2 – ystod cyflog £23,625 – £27,400

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Cyfarwyddiaeth Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid

Yn atebol i: Pennaeth Cyfathrebu

Ydych chi’n seren gyfathrebu sy’n awyddus i brofi’ch hun? Mae gennym gyfle gwych i Gydlynydd Cyfathrebu gyda Cymwysterau Cymru. Rydym yn sefydliad ifanc a bywiog, sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddysgu yng Nghymru.

Fel aelod allweddol o’r tîm Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid, cewch y cyfle i weithio ar draws portffolio eang, gan gyflawni’r cyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, rheoli digwyddiadau, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chyfathrebu mewnol. Mae manylion llawn y rôl ar gael ar ein gwefan.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29 Mehefin 2018 – hanner dydd

Cyswllt: Alan Morris – Pennaeth Cyfathrebu - 01633 373216

Kate Stokes Davies – Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid – 01633 373259

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*