Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Trosolwg

Dyma gyfle cyffrous i fod yn ran o dim creadigol Antena, cwmni sydd yn gyfrifol am amrywiaeth o gynnwys dyfeisgar ar gyfer nifer o ddarlledwyr ac ar gyfer HANSH.

Cyflogwr: Antena

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 14/12/2018 (160 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

ANTENA Uned 2, Cibyn Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 2BD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gill Bowen

Ffôn: 01286662200

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Dyma gyfle cyffrous i fod yn ran o dim creadigol Antena, cwmni sydd yn gyfrifol am amrywiaeth o gynnwys dyfeisgar ar gyfer nifer o ddarlledwyr ac ar gyfer HANSH.

Bydd y Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol yn rheoli cyfrifon rhwydweithiau cymdeithasol Antena, a'i chynyrchiadau.
Bydd yn gyfrifol am gydlynu ac amserlennu cyhoeddi cynnwys ar dudalennau HANSH i S4C, ac yn arwain strategaeth cyhoeddi a hyrwyddo cynnwys ar y rhwydweithiau cymdeithasol.

Bydd yn gweithio yn agos gyda'r tim cynhyrchu er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn addas ar gyfer y platfformau, ac yn cyrraedd y gynulleidfa darged yn effeithiol.

Bydd yn arwain ar ddadansoddi data ac ystadegau ac yn adrodd yn ôl i'r tim cynhyrchu.

Bydd yn sicrhau bod cynnwys y rhwydweithiau a phlatfformau yn gyfoes a 'byw' drwy adolygu ac addasu cynnwys yn barhaus er mwyn ymateb i ddigwyddiadau.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd gyfrannu at syniadau cynnwys, a bod yn ran o dim creadigol cyffrous.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd fod yn barod i weithio tu allan i oriau gwaith arferol ac ar benwythnosau yn ôl yr angen.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad a dealltwriaeth o reoli a chynllunio strategaethau ar gyfer platfformau digidol.
Bydd yn meddianu ar sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg, a'r gallu i ysgrifennu ar gyfer platfformau digidol.

YN DDYMUNOL
Profiad o farchnata digidol.
Sgiliau sylfaenol o feddalwedd fidio.

Am ffurflen gais cysylltwch a:
Gill Bowen, Antena, Uned 2, Cibyn , Caernarfon, Gwynedd LL552BD
e.bost:swyddi@antena.co.uk

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*