Cydlynydd Marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg

Trosolwg

Mae’r Brifysgol yn awyddus i benodi Cydlynydd Marchnata i gyfrannu at ei gwaith marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y sawl a benodir yn gallu cyfrannu at waith marchnata’r Brifysgol...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £22,214 - £24,983 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2018 (253 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 628555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cydlynydd Marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg

(Cyfnod penodol hyd at 30 Medi 2018)

Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

Gradd 5: £22,214 - £24,983 y flwyddyn pro rata

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae’r Brifysgol yn awyddus i benodi Cydlynydd Marchnata i gyfrannu at ei gwaith marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y sawl a benodir yn gallu cyfrannu at waith marchnata’r Brifysgol yn gyffredinol, ond gyda phwyslais arbennig ar hyrwyddo cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd â rhagoriaeth y profiad Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad ym mhob un, neu’r rhan fwyaf, o’r meysydd canlynol – marchnata traddodiadol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog, y cyfryngau digidol a chymdeithasol, cyflawni ymgyrchoedd ar draws yr holl gyfryngau, marchnata cynnwys a marchnata trwy brofiadau.

Am drafodaeth anffurfiol mae croeso i chi gysylltu ag Angharad Evans, Rheolwr Marchnata dros dro (e-bost: anj27@aber.ac.uk).

Cyf: MSR.17.1524
Dyddiad cau: 12 Chwefror 2018
Dyddiad cyfweld: 5 Mawrth 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*