Cydlynydd Prosesau Ansawdd

Trosolwg

Rydyn ni’n edrych am Gydlynydd Prosesau Ansawdd llawn amser i ymuno â City & Guilds. Mae’r rôl yn gofyn am ddarparu gwasanaeth cwsmer rhagorol, gweinyddiaeth o’n gofynion sicrhau ansawdd a...

Cyflogwr: City & Guilds

Cyflog: £22,960

Dyddiad Cau: 27/08/2018 (206 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

City & Guilds Cymru U7 Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs Business Park Tongwynlais, Caerdydd, Cymru CF15 7AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydyn ni’n edrych am Gydlynydd Prosesau Ansawdd llawn amser i ymuno â City & Guilds. Mae’r rôl yn gofyn am ddarparu gwasanaeth cwsmer rhagorol, gweinyddiaeth o’n gofynion sicrhau ansawdd a chefnogi’r Rheolwr Ansawdd y Cenhedloedd a Thîm Ansawdd y Cenhedloedd i reoli risg yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Fel y Cydlynydd Prosesau Ansawdd, bydd eich tasgau yn cynnwys bod yn brif bwynt cyswllt am holl alwadau ac e-byst sicrhau ansawdd o fewn y Tîm Ansawdd y Cenhedloedd, rheoli data, paratoi adroddiadau ar ddigwyddiadau sicrhau ansawdd a phrosesu ceisiadau am gymeradwyaeth.

Mae’r swydd wedi ei leoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Yn adrodd at y Rheolwr Tîm Ansawdd, mae cyfrifoldebau rôl y Cydlynydd Prosesau Ansawdd yn cynnwys:

Cymorth i gwsmeriaid am ymholiadau sicrhau ansawdd

Gweinyddu systemau a data

Adolygu adroddiadau a cheisiadau a’u prosesu o fewn ‘KPIs’ - dangosyddion perfformiad allweddol

Gweithio gyda chydweithwyr tîm y diriogaeth i sicrhau cadw at ofynion sicrhau ansawdd

Deall a gweithredu ein modd o reoli risg i sicrhau ansawdd.

Byddwch chi’n hapus i gymryd cyfrifoldeb, defnyddio eich sgiliau trefniadol rhagorol i sicrhau cyrraedd terfynau amser a chynnal ansawdd o’r lefel uchaf. Yn y rôl ddiddorol hon byddwch yn gweithio fel rhan o dîm ehangach, yn delio ag amrywiaeth o randdeiliaid a chwsmeriaid mewnol ac allanol a chynnal trosolwg cyfannol o sicrhau ansawdd yn y rhanbarth. Bydd gennych sgiliau cryf TG, angen adolygu a phrosesu adroddiadau craidd ar ein system.

Mae profiad mewn addysg alwedigaethol a sicrhau ansawdd yn ddelfrydol, ynghyd â’r gallu i wneud penderfyniadau a sicrhau canlyniadau. Mae rhuglder yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar yn ased.


Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Ychwanegol / Further Information   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)