Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)

Trosolwg

Mae’r Cydlynwyr Tîm o fewn Tîm Ariannu’r Celfyddydau yn gyfrifol am drafod gwaith beunyddiol pob agwedd ar weinyddu grantiau. Maent yn sicrhau y gwarentir a chofnodir bob cais am arian yn gywir...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: £20,550 - £24,990

Dyddiad Cau: 16/08/2018 (217 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cyngor Celfyddydau Cymru Plas Bute, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)

Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos
Tymor penodol tan 29ain Mawrth 2019

Gradd B: £20,550 - £24,990 pro rata yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Mae’r Cydlynwyr Tîm o fewn Tîm Ariannu’r Celfyddydau yn gyfrifol am drafod gwaith beunyddiol pob agwedd ar weinyddu grantiau. Maent yn sicrhau y gwarentir a chofnodir bob cais am arian yn gywir, bod taliadau yn cael eu gwneud yn effeithiol ac effeithlon, a bod canlyniadau'r gweithgarwch ariannu yn cael eu monitro a chofnodi yn gywir.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad hysbys mewn swydd debyg a gwybodaeth o systemau rheoli grantiau ac ymwybyddiaeth weithiol dda o ddadansoddi data a chynlluniau grantiau. Bydd hefyd angen dealltwriaeth gynhwysfawr o weithdrefnau monitro a gwerthuso ariannol yn ogystal â sgiliau TG a gweinyddol da. Mae sgiliau Microsoft Excel da yn arbennig o bwysig o fewn y rôl hon.

Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Iau 16eg o Awst 2018

Dylid anfon ffurflenni cais at ad@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*