Cydlynydd Technegol Cronfa Ddata

Trosolwg

• Prif gyswllt gweithredol dydd i ddydd y system rheolaeth tai ActiveH. • Darparu a chyflwyno adroddiadau ystadegol at ddefnydd y Tîm Arweinyddiaeth fel sail ar gyfer gwneud penderfyniad strategol....

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £27,574 - £31,035 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/08/2018 (212 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Penygroes neu Dinbych

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Worth

Ffôn: 01286 889218

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)