Cydlynydd Tîm (Menter ac Adfywio)

Trosolwg

Bydd Cydlynydd Tîm o fewn y Tîm Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweithgareddau o bob agwedd o ddydd i ddydd fel rhan o dîm deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: £20,550 – £24,990

Dyddiad Cau: 15/06/2018 (220 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Parc y Tywysog II Rhodfa'r Tywysog Bae Colwyn, Conwy, Cymru LL29 8PL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Llawn amser - 37 awr yr wythnos

Tymor penodol tan 29ain Mawrth 2019

Gradd B: £20,550 – £24,990 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon ym Mae Colwyn

Bydd Cydlynydd Tîm o fewn y Tîm Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweithgareddau o bob agwedd o ddydd i ddydd fel rhan o dîm deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru. Bydd yn sicrhau bod gwaith y tîm yn cael ei wneud yn effeithlon ac yn gywir ac yn gwneud hi yn bosibl i’r tîm weithredu yn dda.

Mae gwaith y tîm yn amrywiol iawn ac yn cynnwys bob agwedd o ddatblygu celf a darparu grantiau o ddatblygu diwydiant cerdd i weithio gyda’r awdurdodau lleol. Mae’r post hefyd yn gyfrifol am gydlynu ein Cynllun Casglu sy’n golygu cysylltu gyda perchenogion galerïau a’r rhai sy’n prynu.

Bydd digon o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth a chymryd ymlaen darnau o waith mwy diddorol i gyd fynd gyda’ch diddordebau o dro i dro.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi profi gallu mewn TG a sgiliau gweinyddol a bod yn angerddol am ein cenhadaeth o roi'r celfyddydau wrth wraidd y genedl. Mae’r gallu i weithio ar eich pen eich hun, blaenoriaethu tasgau a gweithredu yn effeithiol o dan bwysau yn hanfodol. Rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd â sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad personol i safonau uchel o ofal cwsmer.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys patrwm gwaith ac oriau gweithio hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol. Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.arts.wales/jobs

Dyddiad cau: 12:00 canol dydd ar dydd Gwener 15 Mehefin 2018

Dylai ceisiadau cael eu hanfon at: ad@celf.cymru

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais Rhan A  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Rhan B  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal Unioglion  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)