Cydlynydd

Trosolwg

Swydd hyblyg ac amrywiol i berson trefnus a brwdfrydig sydd a diddordeb mewn llenyddiaeth. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol, marchnata, hyrwyddo a chyfryngau cymdeithasol.

Cyflogwr: Cymdeithas Cerdd Dafod Barddas

Cyflog: £29,896 pro rata (20 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 21/06/2018 (333 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Gweithio o adre/ Unrhyw le Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iola Wyn

Ffôn: 01994231529

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd gyffrous ac amrywiol i berson trefnus a brwdfrydig a all gyfrannu’n sylweddol at ymdrechion y Gymdeithas i symud ymlaen at y cam nesaf yn ei datblygiad.
Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol o’r radd flaenaf, ynghyd â’r gallu i ymdrin yn hyderus â’r cyfryngau cymdeithasol. Byddai’n hynod o fanteisiol petai’r unigolyn yn gyfarwydd â byd barddoniaeth a llenyddiaeth yng Nghymru heddiw ac yn amlygu brwdfrydedd tuag at amcanion a gweithgaredd Barddas.

Bydd y dyletswyddau yn cyffwrdd â phob agwedd ar waith Barddas: Y Gymdeithas Gerdd Dafod.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol o’r radd flaenaf, ynghŷd â’r gallu i ymdrin yn helaeth â’r cyfryngau cymdeithasol. Byddai’n hynod o fanteisiol petai’r unigolyn yn gyfarwydd â byd barddoniaeth a llenyddiaeth yng Nghymru heddiw, gan amlygu brwdfrydedd tuag at amcanion a gweithgaredd Barddas.

Bydd y dyletswyddau yn cyffwrdd â phob agwedd ar waith Barddas: Y Gymdeithas Gerdd Dafod.

Prif Ddyletswyddau
 Cydlynu gweinyddiaeth Barddas: Y Gymdeithas Gerdd Dafod gan sicrhau ei bod yn gweithio'n effeithiol a modern.
 Paratoi ar gyfer, gweinyddu, mynychu ac adrodd i 3 chyfarfod Pwyllgor y flwyddyn (a’r Is-bwyllgor Cyhoeddi).
 Gweinyddu gwefan Barddas a chyfrannu’n gyson i’r cyfryngau cymdeithasol.
 Cynorthwyo gyda cheisiadau grant a gweinyddu grantiau.
 Gweinyddu’r drefn aelodaeth.
 Trefnu digwyddiadau lansio llyfrau a hyrwyddo.
 Cynorthwyo’n weinyddol gyda Golygydd Cyhoeddiadau Barddas a Golygydd Cylchgrawn Barddas
 Gweinyddu prosesau dosbarthu llyfrau.
 Cadw cyfrif manwl a chywir o werthiant llyfrau Cyhoeddiadau Barddas a'r niferoedd wrth gefn, a threfnu cludiant iddynt yn ôl yr angen.
 Hwyluso gwaith y Gymdeithas wrth iddi ymdrechu i gynyddu ei gweithgaredd yn y gymuned ac mewn ysgolion.
 Gweithio ar stondin Barddas yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
 Ymwneud â threfniadau Gŵyl Gerallt yn flynyddol.
Unrhyw waith arall addas sy’n hwyluso gwaith y Gymdeithas

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)